کتاب صوتی رایگان،کتاب صوتی رمان ،کتاب صوتی تاریخی

کتاب صوتی رایگان،کتاب صوتی رمان ،کتاب صوتی تاریخی

کتاب صوتی رمان های معروف و آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان به همراه کتاب صوتی آثار معتبر تاریخ و فرهنگ ایران را برای استفاده کتاب شنوان!  در سلام صدا جمع آوری کرده ایم.

 هنگام رانندگی و ورزش ، در هر  زمان و در هر مکان 

کتاب بشنویم! کتاب صوتی !