دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی

پیش گفتار کتاب از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ Heidemarie Koch

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش

ضمن حفریات تخت جمشید، پایتخت امپراتوري پارس، در دیوار استحکامات، چندین هزار لوح گلی با متن هایی به خط میخی عیلامی به دست آمد.

این مجموعه بخش کوچکی است از بایگانی واقعی دیوان شاهی را برمی گیرد.

اسکندر مقدونی پس ازتسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ ها را به آتش کشید، در حالی که تعداد نامشخصی از لوح ها براي همیشه نابود شد، تصادفا بخشی از آن ها در لهیب آتش بزرگ پخته شد و براي ما محفوظ ماند.

لوح هاي موجود ، مربوط به سرزمین اصلی هخامنشیان، یعنی پارس یا فارس امروز و سرزمین جلگه اي و پرآب عیلام در دامنه ي فارس مرتفع است.

در میان این اسناد حتی گاهی پرداخت ها و مخارج چند ماه یا حتی یک سال تمام در یک حسابرسی نهایی جمع بندي شده است.

در این لوح ها از کارمندان گوناگون زیادي، با اشاره به محل کارشان و همچنین از کارگرانی که حقوق شان را از این کارمندان دریافت می کردند، یاد می شود.

کارگران مسئولیت انجام کارهاي زیادي را به عهده دارند و متناسب با کارشان مزد می گیرند.

با در کنار هم نهادن این اطلاعات مجرد و پراکنده ، به تصویر جان داري از زندگی امپراطوري هخامنشیان دست می یابیم.

بازیابی این لوح ها از این روي داراي اهمیت زیاد است

با این لوح ها براي نخستین بار به سرچشمه اي غنی از منابع دست اول برمی خوریم.

منابعی آکنده از یادداشت هاي دیوانی موثق. مورخ به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلا به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد.

این لوح ها اطلاعات لازم را براي پاسخ به پرسشهاي زیادي در اختیار ما قرار می دهد.

اطلاعاتی نه تنها درباره ي مسائل دیوانی، بل درباره ي محیط، شیوه ي زیست و زندگی روزمره ي مردم، مزدها و اقدامات اجتماعی ، موقعیت زن ، دین و آیین و رفتارهاي مذهبی – فرهنگ و همچنین جغرافیا و اقتصاد.

مورخ به هنگام بررسی این سندها پیوسته شگفت زده در می یابد که امپراطوري ایران باستان تا چه حد سازمان یافته و از بسیاري جهات مدرن بوده است.

در این کتاب کوشیده ایم تا بر اساس این اطلاعات و بررسی آن ها و نیز تکیه بر منابع شناخته شده ي قبلی، به ویژه توجه به آخرین دست آوردهاي پرارزش باستان شناسی، تصویر روشن تري از حیات امپراطوري بزرگ ایران، به ویژه  سالی که حدودا از فرمانروایی هخامنشیان باقی مانده بود، بیاندازیم.

فهرست مطالب دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش

پیشگفتار دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش

دانلود کتاب صوتی از زبان داریوش نوشته هاید ماری کخ ترجمه پرویز رجبی به مدت 11:30 در یک فایل زیپ به حجم 155مگابایت


در باره هاید ماری کخ نویسنده کتاب صوتی از زبان داریوش

 هاید ماری کخ نویسنده کتاب صوتی از زبان داریوش

هاید ماری کخ  Heidemarie Koch در سال 1943 در آلمان به دنیا آمد.

هاید ماری کخ نخستین مرحلهٔ تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت درجهٔ فوق‌لیسانس ریاضی گذراند و شاید اگر به‌تصادف و به‌سبب شغل همسر باستان‌شناسِ خود با پروفسور والتر هینتس، ایران‌شناس آلمانی، آشنا نمی‌شد، هرگز به تاریخ و فرهنگ ایران روی نمی‌آورد.

وی تحصیل در رشته ایرانشناسی را از ۱۹۷۲ در دانشگاه گوتینگن آغاز کرد و در ۱۹۷۶ با موضوع پایان نامه‎ شرایط مذهبی زمان داریوش بر اساس تحقیقات انجام شده بر کتیبه‎های هخامنشی به اخذ درجه ی دکتری نائل آمد

پروفسور هاید ماری کخ در کنار رشته اصلی خود به تحصیل در رشته های باستان شناسی کلاسیک، تاریخ هنر بیزانس و باستان شناسی مسیحی پرداخت و پس از آن به تدریس ایران شناسی و باستان شناسی خاور نزدیک در دانشگاه گوتینگن مشغول شد.

از ۱۹۸۶ به تدریس در رشته اقتصاد و مدیریت دوران هخامنشیان در دانشگاه فیلیپس ماربورگ و از ۱۹۹۵ به عنوان استاد ایرانشناسی در زمینه تاریخ کهن در دانشگاه ماربورگ اشتغال دارد.

پروفسور کخ یکی از پنج دانشمندی است که در زمینۀ تاریخ ایلام قدیم تحقیقات گسترده انجام داده و از علایق خاص او هنر اسلامی و به ویژه معماری و هنر سرامیک است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب