کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

شامل کتاب صوتی مجموعه داستان:

 • چشمان قهرمان باز است
 • به گناه آرزو
 • بیگانه ای بنام آقای سیاهپوش
 • معجون سبز
 • قطار
 • روان سرگردان
 • فی فی
 • تنور
 • چاله وزغ
 • پچکو حاجی
 • پهلوان
 • زمانه شتابان
 • بهای یک چاپلوسی
 • دونیمه یک ابلیس
 • خانواده و خاندان
 • سناتور انتصابی

در باره نویسنده کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است:

کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

احسان طبری نویسنده ،شاعر و روزنامه نگار و از رهــبران فـکری و نظریه‌پردازان حزب تودۀ ایران بودند.

فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران بوده و در سال ۱۳۱۶ و در زمان زمامداری رضاخان به خاطر مبارزات سیاسی به همراه ۵۲ نفر دیگر از همفکرانش به زندان افتاد.

پس از سقوط رضاشاه در ۱۳۲۰آزاد شد و به کار در شرکت نفت و پس از آن خبرگزاری تاس و نگارش روزنامه و نشریات حزبی ازجمله ماهنامۀ مردم پرداخت.

با تأسیس حزب تودۀ ایران به آن حزب پیوست و تا عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب ارتقا یافت.

در سال 1327 و با غیرقانونی ‌شدن فعالیت حزب توده در ایران به مسکو و سپس به لایپزیگ رفت.

با، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷به ایران بازگشت و در سال ۱۳۶۲ همراه با دیگر سران حزب تودهی ایران دستگیر و زندانی شد.

پس از مدتی از زندان آزاد شد و نسبت به مکتب سیاسی مارکسیسم، تغییر عقیده داده و عقاید او دستخوش تحول اساسی شد.

در سال 1366 و در کتاب کژراهه داستان تحول فکری خود را به رشتۀ تحریر درآورده است.

آثار او در زمینۀ شعر کلاسیک و نو، قصه و رمان، تحقیقات ادبی و فلسفی، بررسی‌های لغوی و زبانی و فولکلوری و نوشته‌های سیاسی و اجتماعی متعدد و متنوع است.

از آثار طبری :

 • بررسی‌هایی از جهان‌بینی و جنبش‌های اجتماعی در ایران (۱۳۴۸)؛
 • جامعۀ ایرانی در دوران رضاشاه (۱۳۵۶)؛
 • نوشته‌های فلسفی و اجتماعی؛
 • فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران (۱۳۵۴)
 • ترانۀ خوابگوی (شعر) (۱۳۶۰)
 • پچپچۀ پاییز (شعر)
 • گئومات (نمایش‌نامه)
 • جستارهایی از تاریخ
 • کژراهه.

کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است مجموعه داستان  شامل 7 ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی در یک فایل زیپ به حجم 100 مگابایت آماده دانلود است

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب