کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

شامل کتاب صوتی مجموعه داستان:

چشمان قهرمان باز است

به گناه آرزو

بیگانه ای بنام آقای سیاهپوش

معجون سبز

قطار

روان سرگردان

فی فی

تنور

چاله وزغ

پچکو حاجی

پهلوان

زمانه شتابان

بهای یک چاپلوسی

دونیمه یک ابلیس

خانواده و خاندان

سناتور انتصابی

در باره نویسنده :

کتاب صوتی چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری

احسان طبری نویسنده ،شاعر و روزنامه نگار و از رهــبران فـکری و نظریه‌پردازان حزب تودۀ ایران بودند.

فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران بوده و در سال ۱۳۱۶ و در زمان زمامداری رضاخان به خاطر مبارزات سیاسی به همراه ۵۲ نفر دیگر از همفکرانش به زندان افتاد.

پس از سقوط رضاشاه در ۱۳۲۰آزاد شد و به کار در شرکت نفت و پس از آن خبرگزاری تاس و نگارش روزنامه و نشریات حزبی ازجمله ماهنامۀ مردم پرداخت.

با تأسیس حزب تودۀ ایران به آن حزب پیوست و تا عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب ارتقا یافت.

در سال 1327 و با غیرقانونی ‌شدن فعالیت حزب توده در ایران به مسکو و سپس به لایپزیگ رفت.

با، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷به ایران بازگشت و در سال ۱۳۶۲ همراه با دیگر سران حزب تودهی ایران دستگیر و زندانی شد.

پس از مدتی از زندان آزاد شد و نسبت به مکتب سیاسی مارکسیسم، تغییر عقیده داده و عقاید او دستخوش تحول اساسی شد.

در سال 1366 و در کتاب کژراهه داستان تحول فکری خود را به رشتۀ تحریر درآورده است.

آثار او در زمینۀ شعر کلاسیک و نو، قصه و رمان، تحقیقات ادبی و فلسفی، بررسی‌های لغوی و زبانی و فولکلوری و نوشته‌های سیاسی و اجتماعی متعدد و متنوع است.

از آثار احسان طبری :

بررسی‌هایی از جهان‌بینی و جنبش‌های اجتماعی در ایران (۱۳۴۸)؛

جامعۀ ایرانی در دوران رضاشاه (۱۳۵۶)؛

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی؛

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران (۱۳۵۴)

ترانۀ خوابگوی (شعر) (۱۳۶۰)

پچپچۀ پاییز (شعر)

گئومات (نمایش‌نامه)

جستارهای

ی از تاریخ

کژراهه.

کتاب صوتی مجموعه داستان چشمان قهرمان باز است نوشته احسان طبری شامل 7 ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی در یک فایل زیپ به حجم 100 مگابایت آماده دانلود است