کتاب صوتی خاطرات تاج السلطنه نوشته تاج السلطنه قاجار

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی خاطرات تاج السلطنه خوانشی حرفه ای و زیبا از یک رمان تاریخی که توسط تاج السلطنه قاجار نگاشته شده است

زهرا خانم تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار و توران السلطنه بود و در سال 1884 میلادی به دنیا آمده است.

تاج السلطنه در زمان خودش از بسیاری از دختران هم دورانش فراتر بود. او تحصیلات خود را تا مراحل بالایی ادامه داده و در نواختن ساز های تار و پیانو مهارت داشت هر چند که سختی های بسیار زیادی را در زندگی خود تحمل کرده بود.

او در کتاب خاطرات تاج السلطنه، سرگذشت و خاطرات خود را از دوران کودکی تا زمان جدایی از همسرش نوشته است.

تاج السلطنه نگارش این کتاب را به درخواست پسر عمو و معلمش در سال 1924 میلادی شروع کرد. تمامی اتفاقات کتاب در درون و اطراف کاخ ناصرالدین شاه قاجار رخ داده است.

کتاب کشور گشایان قاجار بررسی تاریخ زندگی مردم ایران

کتاب صوتی خاطرات تاج السلطنه دارای چه ویژگی هایی است؟

این کتاب دارای نثری ساده است و بعضی از قسمت های آن با نثر رایج در آن زمان نگارش شده است و در آن توصیف منظره ها و حالات و همچنین تصویرسازی آنها بیان شده است. لازم به ذکر است داستان او شبیه به نویسندگان حرفه ای در روزنامه ها نیست بلکه او فقط روایت ها و خاطرات را در دوران زندگی خود بازگو کرده است.

کتاب خاطرات تاج السلطنه بسیار با اهمیت است زیرا در این کتاب به اکثر اتفاقات مهم در پنج سال آخر دوره ی ناصرالدین شاه و وقایع دربارهای ناصری و مظفری اشاره شده است.

از اتفاقات مهمی که در آن سال ها رخ داد و در کتاب خاطرات تاج السلطنه بدانها اشاره شده است می توان به مواردی چون: واقعه ی رژی ، قتل ناصرالدین شاه قاجار، غارت کردن خزانه پس از مرگ ناصرالدین شاه و همچنین دوران سلطنت مظفرالدین شاه اشاره کرد.

تاج السلطنه در کتاب خود درباره ی مواردی مانند: آزادی زنان، حقوق زنان و همچنین مساوی قرار دادن حقوق زن و مرد سخن گفته و از حقوق بانوان دفاع کرده است و راهکار هایی هم برای آنها بیان کرده است.

در کتاب صوتی خاطرات تاج السلطنه از وضعیت دربار ناصرالدین شاه، زن های صیغه ای او و اوضاع دربار خواهید شنید و تاج السلطنه از نابسامانی های دوران سلطنت برادرش سخن گفته و از او انتقاد های زیادی کرده است.

این کتاب توسط خانم منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان ترجمه شده است.

کتاب صوتی خاطرات تاج السلطنه به مدت 8:30 ساعت و با صدای خانم پروین محمدیان و ناصر زراعتی تقدیم علاقمندان رمان های تاریخی میگردد.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب