کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام

کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام نوشته عبدالحسین زرین کوب به وقایع و اتفاقات تاریخی در ایران پس از حمله اعراب می پردازد

تاریخ ایران بعد از اسلام، نام کتابی است از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب .او این کتاب را در سال ۱۳۴۳ به چاپ رسانید و چاپ یازدهم هم در سال ۱۳۸۶ در انتشارات امیرکبیر منتشر شده‌است.

کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام 1
کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام

مطالب کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام

• در باب ماخذ و نقد آنها

• فرجام روزگار ساسانیان

• اسلام در مهد

• عرب در ایران

• موالی و نهضت‌ها

• دنیای هزارویک شب

• رستاخیز ایران

و در پایان کتاب نیز یادداشت‌ها و فهرست مراجع آورده شده است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

«تاریخ نه آیینه عبرت است نه کارنامه جهل و جنایت. کسانی که با آن چنین شوخی ها کرده‌اند در واقع خواسته‌اند بعضی از کسانی را که در تاریخ، نام و آوازه یافته‌اند دست بیاندازند یا ستایش و نکوهش کنند.

تاریخ راستین سرگذشت زندگی انسان است.سرگذشت انسانهاست که زندگی کرده‌اند و حتی در راه آن مرده‌اند.اما آنچه برای مورخ اهمیت دارد آن نیست که چگونه مرده اند، آن است که اینها چگونه زیسته‌اند.

شک نیست که زندگی از آنچه جهالت و شقاوت انسان خوانده می‌شود هرگز خالی نیست و از اینجاست که در تاریخ صفحه‌های آلوده و تیره هست.»

کتاب صوتی تاریخ ایران پس از اسلام را به مدت 30 ساعت در دو فایل زیپ به حجم 400 مگابایت دانلود فرمایید 


عبدالحسین زرینکوب زندگی و آثار دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب مورخ و نویسنده دو قرن سکوت

زندگی و آثار دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻮب را مطالعه فرمایید