دانلود کتاب صوتی تاریخ بلعمی

کتاب صوتی تاریخ بلعمی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ بلعمی خوانش جلد اول از تصحیح ملک الشعرای بهار شامل 67 فایل mp3 به مدت 43 ساعت تقدیم دوستداران تاریخ میگردد

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 1400 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

دانلود کتاب صوتی تاریخ بلعمی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب تاریخ بلعمی نوشته ابوعلى محمد بلعمى‌ به تصحیح ملک الشعرای بهار و گردآوری و اهتمام محمد پروین گنابادی در سال ۱۳۴۱ و در دو جلد منتشر شد که کتاب صوتی تاریخ بلعمی خوانش جلد اول از این مجموعه است.

کتاب صوتی تاریخ بلعمی در دست تهیه است


فهرست مطالب کتاب صوتی تاریخ بلعمی

 • اندر آفرینش جهان که خدای تعالی در چند روز آفرید
 • و ديگر اندر آفرينش جهان كه خدای تعالي به چند روز آفريد
 • حديث عبدالله بن عباس اندر صفت آفتاب و ماه
 • ذكر نخستين خلقی كه حق تعالی به روی زمين برنشاند

حکایت آفرینش حضرت آدم

 • ابتدا آفرينش آدم صلوات الله و سلامه عليه
 • سجود كردن فريشتگان مر آدم را عليه الصلوه و السلام
 • خبر بيرون آمدن آدم و حوا از بهشت
 • گفتار اندر خبر آمدن آدم (ع) از بهشت، به زمين سرنديب
 • خبر حج كردن آدم (ع) و صفت بيت المعمور
 • اندر خواستن ابليس از خداي تعالي، پاداش عمل خويش
 • گفتار اندر فريفتن ابليس آدم را (ع) اندر زمين
 • گفتار اندر حديث قابيل و هابين كه احوال ايشان چگونه بودي
 • گفتار اندر بيرون آوردن ذريت از پشت آدم (ع)
 • گفتار اندر نبوت آدم و شيث (ع)
 • گفتار اندر خبر مرگ آدم صف (ص)
 • گفتار اندر نبوت شيث بن آدم پيغمبر (ع)
 • گفتار اندر ياد كردن نخستين كسی كه آتش پرستيد بر زمين
 • گفتار اندر قصه ادريس پيغمبر (ع)

تاریخ شاهان اساطیری ایران

دانلود کتاب صوتی تاریخ بلعمی
کتاب صوتی تاریخ بلعمی :شاهان اساطیری ایران
 • گفتار اندر حديث كيومرث و اختلاف مردم اندر كار او
 • گفتار اندر پادشاهي هوشنگ
 • گفتار اندر حديث پادشاهي طهمورث
 • گفتار اندر پادشاهي جمشيد
 • پادشاهي بيوراسب

کتاب صوتی تاریخ بلعمی: تاریخ پیامبران

کتاب صوتی تاریخ بلعمی: تاریخ پیامبران
کتاب صوتی تاریخ بلعمی: تاریخ پیامبران
 • گفتار اندر حديث نوح پيغامبر (ع)
 • اندر حديث پادشاهي ضحاك تازي
 • اندر حديث آفريدون بن اثفينان
 • اندر حديث پادشاهي نمرود بن كنعان
 • حديث عاد و ثمود
 • اندر حديث شديد بن عاد و برادرش شداد بن عملاق
 • اندر حديث ثمود و پيغمبرشان صالح (ع)
 • قصه ابراهيم (ص)
 • اندر هجرت ابراهيم (ع)
 • گفتار اندر هلاك شدن نمرود ملعون به واسطه پشه
 • گفتار اندر قصه ابراهيم صلوات الله عليه و در وجود آمدن اسماعيل
 • گفتار اندر بيرون آوردن ابراهيم خليل، اسماعيل را و هاجر را به زمين مكه
 • قصه زيارت كردن ابراهيم، اسماعيل را از پس آن كه زن خواست
 • قصه لوط (ع)
 • قربان كردن ابراهيم (ع)
 • حديث بناكردن ابراهيم و اسماعيل (ع) خانه كعبه را
 • حديث مرگ ساره و زن خواستن ابراهيم بعد از آن
 • اندر حديث مرگ ابراهيم (ع)
 • اندر حديث پيغمبري اسماعيل (ع)
 • اندر حديث اسحاق بن ابراهيم (ع)
 • اندر حديث يعقوب و برادرش عيص
 • اندر حديث يوسف (ع)
 • اندر حديث يوسف (ع) با زليخا
 • اندر حديث خواب ديدن ملك و بيرون آمدن يوسف از زندان
 • اندر حديث آمدن برادران يوسف از بهر طعام
 • اندر حديث ايوب صابر
 • قصه شعيب پيغمبر (ع)

اندر حديث ملك منوچهر و پادشاهی او

اندر خطبه كردن منوچهر الملك

کتاب صوتی تاریخ بلعمی پیامبری موسی (ع)

کتاب صوتی تاریخ بلعمی: نبوت موسی(ع)
کتاب صوتی تاریخ بلعمی: نبوت موسی(ع)
 • اندر حديث مولود موسی (ع)
 • اندر حديث هجرت كردن موسی (ع)
 • اندر حديث نبوت موسی (ع)
 • اندر حديث شدن موسی به مصر به دعوت كردن بر فرعون
 • اندر حديث شدن موسی به مصر به دعوت كردن بر فرعون (ادامه)
 • اندر حديث شدن موسی و بني‌اسرائيل از مصر و غرقه شدن فرعون در رود نيل
 • اندر حديث رفتن موسی (ع) به مناجات و پرستيدن قوم او گوساله را
 • اندر حديث رفتن موسی (ع) به مناجات و پرستيدن قوم او گوساله را (ادامه)
 • اندر گرويدن بني اسرائيل تماميت به موسی (ع) و به مصر آمدن
 • حديث آن كشته كه اندر بني اسرائيل يافتند
 • اندر حديث موسي و خضر عليهما السلام
 • اندر حديث موسی با قارون
 • خبر شدن موسی و بنی اسرائيل از مصر، به حرب ملكان عاد و ماندن در تيه
 • ندر حديث مرگ موسی و هارون عليهما السلام
 • خبر يوشع و بني‌اسرائيل و از تيه بيرون آمدن و به حرب جباران رفتن و قصه بلعام باعور

اندر حديث منوچهر و زو بن طهماسب الملك العجم

خبر كيقباد ملك

کتاب صوتی تاریخ بلعمی : حکایت پیامبران (ادامه)

کتاب صوتی تاریخ بلعمی, تاریخ بلعمی, موسی, عيسی
کتاب صوتی تاریخ بلعمی : حکایت پیامبران (ادامه)
 • اندر خبر حزقيل (ع)
 • خبر الياس (ع)
 • اندر حديث اشموييل و طالوت ملك بني اسراييل
 • اندر خبر پادشاهی طالوت
 • اندر حديث طالوت با جالوت
 • اندر حديث قصد كردن طالوت به كشتن داوود
 • اندر خبر داوود پيغمبر (ع)
 • اندر خبر لقمان الحكيم
 • اندر حديث سليمان بن داوود (ع)
 • اندر حديث حكم سليمان بن داوود (ع)
 • اندر حديث سليمان بن داوود و بلقيس
 • اندر حديث سليمان با ديوان
 • اندر حديث مورچه با سليمان (ع)
 • حديث سليمان اندر حالت اسپان
 • اندر خبر مرگ سليمان (ع)
 • اندر اخبار ملوك عجم در عهد سليمان (ع)
 • اندر خبر كيخسرو بن سياوخش
 • اندر حديث رحبعم بن سليمان بن داوود (ع)
 • اندر حديث آسا بن رحبعم با زرج ملك هندوستان
 • اندر اخبار آن ملكان كه از پس آسا به بنی اسراييل پادشاهی كردند

تاریخ بلعمی پادشاهان اساطیری ایران (اشکانیان)

 • اندر ياد كردن پادشاهی لهراسب بن كی اوجي بن كي منوش بن كيفاشين
 • اندر ياد كردن پادشاهی گشتاسب ملك عجم
 • قصه زردشت كه دعوی پيغمبري مغان كرد
 • گفتار اندر پادشاهی بهمن بن اسفنديار
 • اندر يادكردن اخبار ملوك يمن از روزگار كيكاووس تا روزگار بهمن
 • اندر اخبار بهمن و دارا بن بهمن و دختر وی همای چهرزاد
 • اندر ياد كردن پادشاهی دارا الاكبر و دارا بن دارا

کتاب صوتی تاریخ بلعمی حمله اسکندر به ایران

 • اندر اخبار اسكندر فيلفوس پسر ملك يونان، با دارا الاصغر
 • اندر اخبار اسكندر فيلفوس پسر ملك يونان، با دارا الاصغر (ادامه)
 • اندر ياد كردن پادشاهانی كه از پس اسكندر بودند
 • اندر پادشاهی ملوك طوايف و اشكانيان

کتاب صوتی تاریخ بلعمی نبوت عیسی مسیح (ع)

 • اندر خبر نبوت زكريا (ع)
 • اندر خبر مولد مريم عمران (ع)
 • اندر خبر مولد يحيي‌بن زكريا (ع)
 • اندر خبر مولد عيسی (ع)
 • خبر هجرت مريم با عيسی (ع)
 • اندر خبر به قتل درآوردن زكريا و نبوت يحيی (ع)
 • اندر خبر نبوت عيسي (ع)
 • خبر مايده كه از آسمان فرود آمد بر عيسی و بر حواريون
 • اندر خبر بردن عيسی (ع) بر آسمان
 • اندر خبر مرگ مريم و كشتن يحيی (ع)
 • اندر خبر ملوك روم و شام
 • اندر خبر اصحاب الكهف
 • اندر خبر يونس‌بن متی (ع)
 • خبر اصهاب القريه
 • خبر شمسون عابد
 • اندر حديث جرجيس

تاریخ شاهان ساسانی از ادشیربابکان تا انوشیروان

 • اندر خبر اردشير بابكان
 • اندر خبر پادشاهي سابور الملك بن اردشير بن بابكان
 • اندر خبر هرمز بن شاپور
 • خبر بهرام بن هرمز
 • اندر خبر پادشاهي بهرام بن بهرام بن هرمزد
 • اخبار بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمزد و آن پادشاهان كه از پس او بودند
 • خبر شاپور ذوالاكتاف
 • اندر پادشاهي اردشير بن هرمز
 • اندر پادشاهي شاپور بن شاپور
 • اندر پادشاهي بهرام بن شاپور
 • اندر پادشاهي يزدگرد بن بهرام
 • خبر پادشاهي بهرام گور بن يزدجرد
 • خبر يزدگرد بن بهرام گور
 • خبر فيروز بن يزدگرد
 • خبر خوشنواز با سوخرای
 • خبر بلاش و برادرش قباد
 • خبر قباد بن فيروز ملك عجم
 • فصل در ذكر خبر خراج كه در عهد قباد و انوشروان چگونه بنهادند
 • فصل در ذكر ملوك عرب در عهد قباد بن فيروز بن يزدجرد
 • خبر انوشروان عادل
 • حديث تبع و حج كردنش
 • خبر ربيعه بن النصر اللخمی
 • خبر حسان بن تبع – حديث اهل نجران و ترسا شدن
 • اندر خبر اصحاب الاخدود و ملك ذونواس
 • خبر گشتن ملك يمن از دست حميريان
 • خبر كليسا كردن ابرهه بنام نجاشی
 • خبر برگشتن ملك از حبشه
 • حديث سيف ذي يزن
 • تمامي حديث انوشروان عادل و حوادث به روزگار وي

خبر مولود پيغمبر ما صلي الله عليه و سلم

اندر قصه بحيرا راهب

اندر خبر هرمز بن انوشروان ملوك عجم

خبر حرب ذی قار

تاریخ بهرام چوبین و پادشاهی

خبر بهرام چوبين و فرستادن هرمز او را به كارزار ساوه شاه ملك ترك

خبر عاصي شدن بهرام چوبينه هرمز را

خبر پادشاهی پرويز و حال بهرام چوبينه

خبر شدن بهرام چوبين به نزديك خاقان چين

تاریخ شاهان آخر ساسانی از خسروپرویز تا پوراندخت

کتاب صوتی تاریخ بلعمی, تاریخ بلعمی, موسی, عيسی
کتاب صوتی تاریخ بلعمی: خسروپرویز
 • اندر بزرگی خسرو و آيين او كه هيچ پادشاه را نبود
 • اندر ياد كردن علامت‌هاي پيغمبر كه به روزگار پرويز بيرون آمدي
 • فصل در ذكر حديث نامه پيغمبر (ص) كه به خسروپرويز نوشته بود
 • فصل در ذكر خبر كشتن شيرويه پرويز را و پادشاهي شيرويه از پس وي
 • فصل در ذكر خبر اردشير بن شيرويه
 • فصل در ذكر خبر پادشاهي شهر براز
 • فصل در ذكر خبر پادشاهی پوران‌دخت، بنت پرويز
 • در ذكر خبر پادشاهی كسری ابن مهر جشنس

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

کتاب تاریخ بلعمى

کتاب تاریخ بلعمى

کتاب تاریخ بلعمى نوشته ابوعلى محمد بلعمى‌ است که در سال 352 هجری قمری با ترجمه تاریخ طبرى از عربی به پارسى و تصحیح و تکمیل آن، نگاشته است کتاب تاریخ بلعمى با آنکه ترجمه ای است از تاریخ الامم و الملوک طبری و مطالب آن با متن‌ اصلى (تاریخ طبرى‌) ارتباط مستقیمی دارد، اما خود، یک منبع تاریخى مستقل و کهن است که به فاصله 50 سال، پس از اصل‌ِ آن نگاشته شده و با پرداخت مبتکرانه به حوادث تاریخى‌، سبکی دیگر از تاریخ نگاری در قرون …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 1001 بازدید بدون دیدگاه