شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه توسط استاد جیحونی

شاهنامه خوانی و شرح و تفسیر اشعار شاهنامه توسط استاد جیحونی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

شاهنامه خوانی و شرح و تفسیر اشعار شاهنامه با عنوان گزارش کوتاه شاهنامه توسط استاد شاهنامه پژوهی مصطفی جیحونی به مدت 61 ساعت

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 1.24 مگابایت
80,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه توسط استاد جیحونی

شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه با عنوان گزارش کوتاه شاهنامه توسط استاد شاهنامه پژوهی مصطفی جیحونی

استاد جیحونی در این مجموعه ی نفیس به مدت 61 ساعت و در 156 فایل صوتی با خوانش صحیح اشعار به شرح و تفسیر اشعار شاهنامه پرداخته است.

به همه دوستداران شاهنامه فردوسی پیشنهاد میگردد این مجموعه را بشنوند

شاهنامه خوانی و شرح و تفسیر اشعار شاهنامه توسط استاد جیحونی
شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه استاد جیحونی

فهرست شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه

 1. مقدمه
 2. گفتار اندر ستایش خرد
 3. گفتار اندر ستایش عالم
 4. گفتار اندر آفرینش مردم
 5. گفتار اندر ستایش پیغمبر
 6. گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه
 7. اندر ستایش سلطان محمود
 8. پادشاهی کیومرث
 9. پادشاهی هوشنگ
 10. پادشاهی طهمورث
 11. پادشاهی جمشید
 12. داستان ضحاک با پدرش
 13. پادشاهی ضحاک
 14. داستان ضحاک با کاوه ی آهنگر
 15. رفتن فریدون به جنگ ضحاک
 16. پادشاهی فریدون
 17. پادشاهی منوچهر
 18. پادشاهی نوذر
 19. پادشاهی افراسیاب اندر ایران زمین
 20. پادشاهی زوطهماسپ
 21. پادشاهی گرشاسپ
 22. پادشاهی کیقباد
 23. پادشاهی کیکاووس
 24. هفت خوان رستم: خوان اول
 25. خوان دوم از هفت خوان رستم:رهنمونی میش رستم را
 26. خوان سوم از هفت خوان رستم:جنگ رستم با اژدها
 27. خوان چهارم از هفت خوان رستم:کشتن رستم زن جادو را
 28. خان پنجم هفت خوان: تیرگی و کشت زار
 29. خان ششم از هفت خوان رستم:کشتن رستم ارژنگ دیو را
 30. خان هفتم از هفت خوان رستم:رزم رستم با دیو سپید
 31. نامه کیکاووس به شاه مازندران
 32. نامه بردن رستم به نزدیک شاه مازندران

مجموعه شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه جیحونی به مدت 60 ساعت و در 3 فایل زیپ مجموعا به حجم  1200 مگابایت با لینک مستقیم آماده دانلود است

دانلود کتاب گزیده شاهنامه فردوسی با گزینش و تصحیح مصطفی جیحونی


شاهنامه خوانی و شرح و تفسیر اشعار شاهنامه توسط استاد جیحونی
شاهنامه خوانی و شرح اشعار شاهنامه- هفت خوان رستم

فایل شاهنامه خوانی و شرح داستان خان اول از هفت خان رستم

چو یک پاس بگذشت، درٌنده شیر 
به سویِ کُنام ِخود آمد، دلیر.
برِ نَی، یکی پیلتن خفته دید 
به پیشش، یکی شیر آشفته دید.
نخست اسپ را -گفت :باید شکست 
چو خواهم،سوارم خود آید به دست
سویِ رخشِ رخشان بیامد دمان
چو آتش بجوشید رخش آنزمان
دو دست اندر آورد و زد برسرش
همان تیز دندان به پشت اندرش
همی زدش بر خاک، تا خاک پاره کرد
ددی را چنان، خوار و بیچاره کرد
چو بیدار شد رستم تیز چنگ
جهان دید بر شیر تاریک و تنگ
چنین گفت با رخش کای هوشیار ! 
که گفتت که" با شیر کن کارزار ؟"
اگر کشته گشتی تو در چنگِ اوی
مر این گرز و این مغفر کینه جوی
چگونه کشیدی به مازندران 
 کمند و کمان تیر و گرزِ گران ؟
سرم گر ز خواِب خوش آگه شدی 
تو را رزم با شیر کوته شدی ».
چو خورشید برزد سر از تیره کوه 
تهمتن زخوابِ خوش آمد ستوه.
زیزدان نیکی دِهِش کرد یاد
رخ رخش بسترد و زین برنهاد.
برون رفت پس پهلو نیمروز 
ز پیش پدر گرد گیتى فروز
دو روزه بیک روزه بگذاشتى 
 شب تیره را روز پنداشتى
‏بدین سان همى رخش ببرید راه 
بتابنده روز و شبان سیاه
‏تنش چون خورش جست و آمد بشور 
یکى دشت پیش آمدش پر ز گور
یکى رخش را تیز بنمود ران
تگ گور شد از تگ او گران‏
کمند و پى رخش و رستم سوار
نیابد از و دام و دد زینهار
کمند کیانى بینداخت شیر
بحلقه در آورد گور دلیر
کشید و بیفگند گور آن زمان
بیامد برش چون هژبر دمان‏
ز پیکان تیر آتشى برفروخت
 بدو خاور و خاشاک و هیزم بسوخت
‏بران آتش تیز بریانش کرد
 ازان پس که بى‏پوست و بى‏جانش کرد
بخورد و بینداخت زو استخوان
همین بود دیگ و همین بود خوان
‏لگام از سر رخش برداشت خوار
چرا دید و بگذاشت در مرغزار
بر نیستان بستر خواب ساخت
 در بیم را جاى ایمن شناخت
‏دران نیستان بیشه شیر بود
که پیلى نیارست ازو نى درود
چو یک پاس بگذشت درّنده شیر 
بسوى کنام خود آمد دلیر
بر نى یکى پیل را خفته دید
بر او یکى اسپ آشفته دید
نخست اسپ را گفت باید شکست
 چو خواهم سوارم خود آید بدست

‏سوى رخش رخشان بر آمد دمان

چو آتش بجوشید رخش آن زمان‏

دو دست اندر آورد و زد بر سرش
همان تیز دندان به پشت اندرش
‏همى زد بران خاک تا پاره کرد
 ددى را بران چاره بیچاره کرد
چو بیدار شد رستم تیز چنگ
جهان دید بر شیر تاریک و تنگ‏
چنین گفت با رخش کاى هوشیار
که گفتت که با شیر کن کارزار
اگر تو شدى کشته در چنگ اوى
من این گرز و این مغفر جنگجوى‏
چگونه کشیدى بمازندران 
 کمند کیانى و گرز گران
‏چرا نامدى نزد من با خروش
خروش توم چون رسیدى بگوش
‏سرم گر ز خواب خوش آگه شدى
 ترا جنگ با شیر کوته شدى
‏چو خورشید بر زد سر از تیره کوه
تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه
‏تن رخش بسترد و زین بر نهاد
ز یزدان نیکى دهش کرد یاد

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه

 دیگر کتاب های ناشر : سلام صدا

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

 1. سعید
  30 آذر 1401

  شاهنامه رو به صورت کامل شرح دادن یا فقط بخش های خاصی هست؟

  • hiword.ir
   30 آذر 1401

   درود بر شما
   فهرست بخش هایی از شاهنامه تقدیم شده است
   استاد جیحونی خوانش اشعار شاهنامه، داستان های آنرا از ابتدا تا هفت خوان رستم شرح داده اند