دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت

دانلود جلد ششم کتاب صوتی تاریخ تمدن -اصلاحات دینی اثر ویل دورانت

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت، تاریخ در دوره  1648-1558 میلادی - شامل 111فایل mp3 به مدت 55 ساعت

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-zip 753mb
30,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد
خرید پستی محصولامکان خرید پستی این محصول وجود دارد

دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت

دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت  تاریخ در دوره  1648-1558 میلادی – شامل 111 فایل mp3 به مدت 55 ساعت

فهرست مطالب جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن -آغاز عصر خرد اثر ویل دورانت

کتاب اول: دوره وجد انگلستان 1648-1558

فصل اول : ملکه کبیر: _1603-1558
مصارف سیه روزي
حکومت عصر الیزابت
باکره دلداده
الیزابت و دربارش
الیزابت و دین
الیزابت و کاتولیک ها
الیزابت و پیرایشگران
الیزابت و ایرلند
الیزابت و اسپانیا
رالی و اسکس
سالهاي آخر الیزابت

فصل دوم : انگلستان شادکام: __1625-1558

-کار
-مدارس
-تقوا و فساد
-عدالت و قانون
-خانه
-موسیقی انگلیسی
-هنر
-مردان دوره الیزابت

فصل سوم : در دامنه هاي پارناسوس: __1603-1558

-کتابها
-مبارزه ذوقها
-فیلیپ سیدنی
-ادمند سپنسر
فن نمایش
-کریستوفر مارلو

فصل چهارم : ویلیام شکسپیر: __1616-1564

-جوانی
-تکامل
-استادي
-هنرمندي
-فلسفه
-توافق
-پس از مرگ

فصل پنجم : ماري استوارت: __1587-1542

-ملکه زیبا
-اسکاتلند
-ماري و جان ناکس
-ملکه عاشق
کف – اره گناه

فصل ششم : جیمز ششم و اول: __1625-1567

-جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند
-جیمز اول، پادشاه انگلستان
-توطئه باروت
-تئاتر در زمان جیمز اول
-بن جانسن
-جان دان
-جیمز و ایجاد اشکالات تازه

فصل هفتم : صلاي خرد: _15581649

-خرافات
-علم
-برآمدن و سقوط فرانسیس بیکن
-نوسازي عظیم
-فلسفه یک دولتمرد
-پرچمدار خرد

فصل هشتم : شورش بزرگ: __16251649

-اقتصاد در حال تغییر
-کشمکشهاي مذهبی
پیرایشگران و تئاتر
-نثر در دوره چارلز اول
-شعر در دوره چارلز اول
-مخالفت چارلز اول با پارلمنت
-استبداد چارلز
-پارلمنت طویل
-نخستین جنگ داخلی
-رادیکالها

کتاب دوم ایتالیا در مبارزه بر سر قدرت 1648-1556

فصل نهم : ایتالیا، مادر رضاعی:___1648-1564

-چکمه سحرانگیز
-رم و پاپها
-یسوعی ها
-شبها و روزهاي ایتالیا
-پیدایش اپرا
-ادبیات
-تاسو
-اشاعه سبک باروك
-هنرهاي رم
-برنینی

فصل دهم : عظمت و انحطاط اسپانیا: __1665-1556

-زندگی در اسپانیا
-فیلیپ دوم
-فیلیپ سوم
فیلیپ چهارم
-پرتغال

فصل یازدهم : عصر طلایی ادبیات اسپانیا: __1665-1556

-قرن طلایی
-سروانتس
-شاعران
-لوپه دوگا
-کالدرون

فصل دوازدهم : عصر طلایی هنر اسپانیا: ____1682-1556

-یک هنر و هزار نمونه
-الگرکو
-ثور باران
-ولاسکوئز
-موریلیو

فصل سیزدهم : مبارزه به خاطر فرانسه:_1574-1559

-رقیبان
-کاترین دو مدیسی
-حکمیت خون
-کشتار سن بارتلمی

فصل چهاردهم : هانري چهارم: __1610-1553

-عشق و ازدواج
-هانري سوم
-به سوي پاریس
-پادشاه مبتکر
-دیومرد
-قتل هانري چهارم

فصل پانزدهم : ریشلیو: _____1642-1585

-میان دو سلطنت
-لویی سیزدهم
-کاردینال و هوگنوها
-کاردینال و اشراف
-ریشلیو در اوج قدرت
-مرگ کاردینال

فصل شانزدهم : فرانسه درگیر جنگ ها: __1643-1559

-اخلاق
-آداب
-میشل دومونتنی
-جاودانهاي یکروزه
-پیرکورنی
-معماري
-هنرهاي دیگر
-پوسن و نقاشان

فصل هفدهم : شورش هلند: ______1648-1555

-صحنه گردانی
-مارگریت پارما
-آلوا در هلند
-رکوئسنس و دون خوان
-پارما و اورانژ
-پیروزي

فصل هجدهم : از روبنس تا رامبران: _1660-1555

-مردم فلاندر
-روبنس
-وان دایک
-اقتصاد هلند
-زندگی و ادبیات در هلند
-هنر هلند
-فرانس هالس
-رامبران

فصل نوزدهم : ترقی کشورهاي شمالی: __1648-1559

-اعتلاي دانمارك
-سوئد
ایمانهاي رقیب

-لهستان تسلیم میشود

-روسیه مقدس

فصل بیستم : مبارزه طلبی اسلام: _1648-1566

-ترکان عثمانی
-لپانتو
-انحطاط سلاطین عثمانی
-شاه عباس بزرگ
-ایران در دوره صفوي

فصل بیست و یکم : نبرد قاطع امپراطوران: ______1648-1564

-امپراطوران
-اخلاق و آداب
-ادبیات و هنر
-کیشهاي خصم
-جنگ سی ساله
-عهدنامه وستفالی

کتاب سوم : آزمایش هاي خرد 1648-1588

فصل بیست و دوم : علم در عصر گالیله: _1648-1558
-خرافات
-انتقال علم
ابزارها و روشهاي علمی
-علم و ماده
-علم و زندگی
-علم و تندرستی
-از کوپرنیک تا کپلر
-کپلر
-گالیله

فصل بیست و سوم : تولد مجدد فلسفه: __1648-1564
-شکاکان
-جوردانو برونو
-وانینی و کامپانلا
-فلسفه و سیاست
-خوان د ماریانا
– ژان بودن
– هوخو گروتیوس
-کشیش اپیکوري
-رنه دکارتخرید پستی مجموعه کامل کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت


دانلود جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ تمدن  شامل 111 فایل mp3 به مدت 55 ساعت

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...