کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو  (Rajneesh (Osho  برای ساعات مختلف روز و در هفت فصل با عنوان عالی ترین لذت در زندگی ، طلوع ، صبح ، بعد از ظهر ، عصر ، شب و تنها راه تقدیم دوستداران مدیتیشن و مراقبه میگردد

مدیتیشن از بی ذهنی است. حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص.

در حالت عادی آگاهی مملو از زباله است,درست مانند آینه ای که با غبار پوشیده شده باشد.

ذهن همواره پر است از هیاهوی افکار در حال گذر, آرزوها , خاطره ها , هیجان ها همگی در حال عبور هستند , واقعاً که یک هیاهوی دائمی در ذهن وجود دارد.

حتی در زمانی که شما در خواب هستید مغز در حال فعالیت است,به همین دلیل است که شما خواب می بینید.

ذهن هنوز در حال فکر کردن است. هنوز اسیر نگرانی ها و دل مشغولی هاست.در حال آماده شدن برای فرداست.

یک آمادگی پنهانی و مخفیانه برای فردا در حال رخ دادن است.

کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو

فهرست فصول کتاب صوتی اوشو

  • فصل اول : عالی ترین لذت در زندگی
  • فصل دوم : طلوع
  • فصل سوم : صبح
  • فصل چهارم : بعد از ظهر
  • فصل پنجم : عصر
  • فصل ششم : شب
  • فصل هفتم : تنها راه

کتاب صوتی نارنجی مجموعه مدیتیشن های اشو در هفت فایل صوتی به مدت 5 ساعت 50 دقیقه  تقدیم علاقمندان مدیتیشن و یوگا میگردد

زندگی و آثار اشو راجنیش

زندگی و آثار اشو راجنیش را بخوانید

مشاهده نقد و بررسی این کتاب