کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم نوشته محمد بن جریر طبری

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم نوشته محمد بن جریر طبری

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم به مدت 20 ساعت به حوادث مهم تاریخ اسلام از سال چهاردهم تا سال سی و دوم هجری از جمله جنگ قادسیه جمله و فتح مدائن به دست اعراب پرداخته است

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 295MB
30,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد
خرید پستی محصولامکان خرید پستی این محصول وجود دارد

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم نوشته محمد بن جریر طبری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم نوشته محمد بن جریر طبری به حوادث مهم تاریخ اسلام از سال چهاردهم تا سال سی و دوم هجری از جمله جنگ قادسیه جمله و فتح مدائن به دست اعراب پرداخته است

کتاب تاريخ طبري در 16مجلد ، شرح زندگي بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ ي آن محمد بن جریر طبری در قرن سوم هجری است.

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری مورخ و محقق مسلمان ایرانی است.

نام اصلی کتاب تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک است و به زبان عربی نوشته شده است.

هدف طبري از نگارش تاريخ ، ثبت و ضبط تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است.

از نظر محمد بن جریر طبری تاريخ در حكم جريان واحدي است كه در آن هر يك از اقوام ، نقش ويژه‌ ي خود را داشته اند و عنايت الهي با فرستادن پيامبران و نزول کتب آسماني با مردم همراه بوده و همه ی مردم را در رودخانه‌اي به نام تاريخ به سوي مقصدي معین و مشخص كه همانا روز رستاخيز است رهنمون ميشوند.

طبري تاريخ اسلام را به این خاطر مي‌نويسد كه اين دين بزرگ سراسر دنياي متمدن زمانه خود را فرا گرفته و فرهنگ‌ هاي بزرگ ايران و روم و پيروان ادیان مختلف از مسيحي و بودايي تا زرتشتي در برابر آن تسلیم شدند.

طبري تاريخ را درس عبرت در مدرسه معرفت ميداند.

براي نمونه، هنگامي كه سرگذشت خسروپرويز را بازگو میکند ، به كارها و رفتارهاي او پرداخته و اين كه عبرت نگرفتن از گذشتگان اورا به چه سرنوشتي دچارکرد.
شيوه‌ي او در نگارش تاريخ ، شيوه‌ي محدثان است، يعني هرگاه مطلبي را از كتابي استخراج كرده ، نام سند و كتاب را ذکر میکند.

 کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم  به حوادث مهم تاریخ اسلام از سال چهاردهم تا سال سی و دوم هجری پرداخته است 

فهرست کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم

[مقدمه]

[دنباله سال چهاردهم]

 • جنگ ارماث‌
 • (542 جنگ اغواث‌
 • روز عماس‌
 • شب قادسیه‌
 • ذکر احوال مردم سواد
 • سخن از بنیان بصره‌

آنگاه سال پانزدهم هجرت در آمد

 • سخن از جنگ مرج الروم‌
 • سخن از فتح حمص‌
 • سخن از قنسرین‌
 • سخن از رفتن هرقل سوی قسطنطنیه‌
 • سخن از فتح قیساریه و محاصره غزه‌
 • سخن از فتح بیسان و جنگ اجنادین‌
 • سخن از فتح بیت المقدس‌
 • سخن از تعیین مقرری و ترتیب دیوان‌
 • سخن از جنگ برس‌
 • سخن از واقعه بهر سیر که به گفته سیف در ذی حجه سال پانزدهم بود

آنگاه سال شانزدهم در آمد

 • سخن از بقیه اخبار و رود مسلمانان به شهر بهر سیر
 • سخن از مداین دورتر که جایگاه کسری بود
 • سخن از آنچه از غنایم مدائن فراهم آمد
 • سخن از تقسیم غنایم مداین میان جنگاوران که بگفته سیف شصت هزار کس بوده‌اند
 • سخن از جنگ جلولا
 • سخن از فتح تکریت‌
 • سخن از فتح ماسبذان‌
 • سخن از جنگ قرقیسیا

آنگاه سال هفدهم در آمد

 • سخن از نقل مکان مسلمانان از مداین به کوفه و سبب بنیاد آن به روایت سیف‌
 • تنظیم کسان به ترتیب نوین‌
 • فتوح مداین پیش از کوفه‌
 • سخن از حمص که فرمانروای روم آهنگ مسلمانان آنجا کرد
 • در همین سال جزیره گشوده شد
 • اختلاف درباره طاعون عمواس که در چه سال بود
 • سخن درباره این سفر عمر و آنچه در باره مصالح مسلمانان کرد
 • به قولی در همین سال، یعنی سال هفدهم، سوق الاهواز و مناذر و نهر تیری فتح شد
 • سخن از ماجرای این فتوح و اینکه به دست کی بود؟
 • سخن از فتح شوشتر
 • سخن از خبر فتح این ولایتها به روایت سیف‌
 • سخن از فتح شوش‌
 • سخن از کار مسلمانان و جندیشاپور
 • سخن از حوادث سال هیجدهم‌
 • سخن از حوادثی که به سال نوزدهم رخ داد
 • آنگاه سال بیستم در آمد.
 • سخن از جنگها که در این سال بود و کارهای دیگر
 • سخن از فتح مصر و فتح اسکندریه‌

آنگاه سال بیست و یکم درآمد

 • سخن از جنگ مسلمانان و پارسیان در نهاوند
 • سخن از حوادث سال بیست و یکم و کار دو سپاه که عمر چنان دستورشان داد
 • سخن از خبر اصفهان‌
 • سخن از این روایت‌

آنگاه سال بیست و دوم در آمد

 • فتح ری‌
 • فتح گرگان‌
 • فتح طبرستان‌
 • فتح آذربیجان‌
 • بگفته سیف فتح باب در این سال بود
 • سخن از خبر تغییر
 • سخن از عزل عمار
 • سخن از رفتن یزدگرد به خراسان و سبب آن‌

آنگاه سال بیست و سوم در آمد

 • سخن از فتح توج‌
 • فتح استخر
 • سخن از فتح فسا و دارابگرد
 • سخن از فتح کرمان‌
 • سخن از فتح سیستان‌
 • فتح مکران‌
 • سخن از بیروذ اهواز
 • سخن از کار سلمة بن قیس اشجعی و کردان‌
 • سخن از کشته شدن عمر
 • سخن از نسب عمر
 • سخن از وصف عمر
 • سخن از مولد و مقدار عمر عمر
 • سخن از نام فرزندان و زنان عمر
 • سخن از وقت اسلام آوردن عمر
 • سخن از بعضی روشهای عمر
 • نام امیر مؤمنان برای عمر
 • تاریخ نهادن عمر
 • عمر تازیانه به دست گرفت و دیوان ترتیب داد
 • نقل بعضی سخنان عمر
 • سخن از رثاها که در باره عمر گفتند
 • قصه شوری‌
 • عاملان عمر بر ولایات‌

سخن از حوادث مهم سال بیست و چهارم‌

 • خطبه عثمان و کشته شدن هرمزان بدست عبید الله بن عمر
 • ولایتداری سعد بن ابی وقاص بر کوفه‌
 • نامه‌های عثمان به عمال و والیان و عامه مردم‌
 • سخن از غزای آذربایجان و کار مسلمانان در اثنای آن‌
 • تجمع رومیان بر ضد مسلمانان و استمداد مسلمانان از مردم کوفه‌

سخن از حوادث مهمی که در سال بیست و پنجم بود

سخن از حوادث مهم سال بیست و ششم‌

سخن از اینکه چرا عثمان سعد را از کوفه برداشت و ولید را بر آنجا گماشت‌

سخن از حوادث مهم سال بیست و هفتم‌

سخن از فتح افریقیه و ولایتداری عبد الله بن سعد بن ابی سرح بر مصر و عزل عمرو بن عاص‌

سخن از حوادث مهم سال بیست و هشتم‌

سخن از غزای قبرس بوسیله معاویه‌

سخن از حوادث مهم سال بیست و نهم‌

سخن از اینکه چرا عثمان ابو موسی را از بصره برداشت‌

سخن از حوادث مهم سال سی‌ام‌

 • سخن از غزای طبرستان بوسیله سعید بن عاص‌
 • سخن از اینکه چرا عثمان ولید را از کوفه برداشت و سعید را بر آنجا گماشت‌
 • سخن از افتادن انگشتر از دست عثمان در چاه اریس‌
 • اخبار ابو ذر رحمه الله‌
 • سخن از گریختن یزدگرد

سخن از حوادث مهم سال سی و یکم‌

 • سخن از خبر این دو غزا
 • سخن از فراهم آمدن شام بر معاویه‌
 • سخن از سبب قتل یزدگرد
 • سخن از فتوح ابن عامر

سخن از حوادث مهم سال سی و دوم‌

 • سخن از واقعه بلنجر
 • سخن از خبر وفات ابو ذر
 • سخن از خبر این فتوح‌
 • سخن از خبر صلح بلخ‌
کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم برای اولین بار به علاقمندان و فرهیختگان و محققان تقدیم میگردد.

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد پنجم به مدت 20 ساعت شامل 41 فایل mp3 و فایل PDF است که در قالب یک فایل زیپ شده با حجم کل295 مگابایت آماده دانلود است.


 

دانلود سریع سایر مجلدات کتاب صوتی تاریخ طبری:


دانلود مجموعه 15 جلدی

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری بدون حذفیات و سانسور به انضمام فایل PDF آنها 

.

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب معظم تاریخ طبری

محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبری با نام کامل ابوجعفر محمد بن ‌جریر بن ‌کثیر بن غالب طبری آملی (۳۱۰-۲۲۴ قمری) مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی، مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است که در آمل از شهرهای مازندران به دنیا آمد. کتاب تاریخ طبری، شرح زندگی بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ی آن در سال 310 هجری قمری است. تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ جهان و ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 9431 بازدید بدون دیدگاه