معرفی فیلم های عاشقانه تهران

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

این مجموعه سه قسمتی تلاشی است در معرفی فیلم های عاشقانه تهران که توسط پادکست دیالوگ باکس ساخته شده است

قسمت اول به معرفی فیلم های زیر پرداخته  است.:

 • فیلم سینمایی قصه‌ها
 • فیلم تجریش ناتمام
 • فیلم شبهای روشن

قسمت دوم از فیلم های زیر تشکیل شده است

 • فیلم سینمایی پرسه در مه
 • فیلم یک شب
 • فیلم همین یک ساعت پیش
 • فیلم پل چوبی

قسمت سوم پادکست فیلم های عاشقانه تهران :

 • چیزهایی هست که نمی‌دانی
 • چند متر مکعب عشق
 • چند کیلو خرما برای مراسم تدفین
 • شبهای روشن
 • اینجا بدون من و بی‌نامی

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب