شاهنامه خوانی با صدا و خوانش زیبای استاد قائم مقامی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

شاهنامه خوانی با صدای قائم مقامی : کتاب صوتی شاهنامه با صدا و خوانش زیبای استاد قائم مقامی به مدت 35 ساعت

شاهنامه فردوسی سند هویت و نگهبان زبان فارسی است و روایت و خوانش اشعار زیبای آن  نیازمند مهارت و دانش شاهنامه شناسی است که در ایران اساتید ارجمندی از جمله استاد قائم مقامی زحمت خوانش و روایت این مجموعه سترگ را به خود هموار کرده و اثر خود را در اختیار هموطنان شاهنامه دوست قرار داده اند.

خواندن و شنیدن شاهنامه برای هر ایرانی ضروری است

  • دانلود  شاهنامه با صدای حماسی دکتر میرجلاالدین کزازیپکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

  • دانلود  شاهنامه با صدای استاد قادرپناه پکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

  • دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد زاگرسپکیج کتاب صوتی آثار پائولو کوئلیو

  • در صورتیکه مایل به دریافت پستی مجموعه بی نظیر و فاخر شاهنامه خوانی با صدای همه اساتید شاهنامه پژوهی ایران هستید،  اینجا  کلیک کنید.

برای خرید و دانلود فوری مجموعه شاهنامه خوانی با صدای قائم مقامی ، کافی است این محصول را به سبد خرید اضافه کنید.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب