کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر

علاقه مندی
ارسال به...
3 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...
کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر کتابی انگیزشی درحوزه کسب و کار، خودیاری و توسعه فردی است.

خلاصه کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی

این کتاب برای نخستین بار در سال 1990 در کشور آمریکا با عنوان The Instant Millionaire: A Tale of Wisdom and Wealth منتشر و پس از آن در سرتاسر جھان به زبان ھای مختلف ترجمه و چاپ شد.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اولین و مھم ترین کتاب فیشر است که به سرعت با استقبال خوانندگان انگلیسی زبان قرار گرفت.

فزوش بیش از صد و پنجاه ھزار نسخه از آن، این نویسنده را به یکی از پرفروشترین نویسندگان انگیزشی دنیا تبدیل کرده و به 21 زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است.

آوازه ی شھرت این اثر باعث شد چندین مترجم و ناشر گوناگون اقدام به ترجمه و چاپ آن در ایران کنند.

به دلیل استقبال زیاد از این کتاب ، به دفعات تجدید چاپ شده و جزو پرخواننده ترین کتاب ھا در ایران محسوب می شود.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثری است که می تواند توجه تمام علاقمندان به کتاب ھای موفقیت و خودیاری را به خود جلب کند.

اگر علاقه مند به پیشرفت ھستید، یا میخواھید ثروت و موفقیت را به زندگیتان راه بدھید و جسارت تغییرکردن را دارید، کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی را گوش دهید.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی، داستانی درباره ی رسیدن به ثروت و معرفت است.

این کتاب مشتمل بر پانزده حکایت می باشد که مانند نقشه ی راھی، خواننده را به سمت رسیدن به قله معرفت، خودشناسی و موفقیت راھنمایی می نمایند.

شخصیت اصلی این کتاب مردی 32 ساله است که در تلاش برای رسیدن به ثروت و شھرت، از عموی سالخورده اش کمک می خواھد.

او که در شغل حسابداری ناموفق بوده، تصمیم می گیرد با نوشتن و چاپ کتاب به شھرت و ثروت برسد.

بنابراین به عمویش مراجعه می کند تا برای تحقق این ھدف از او پول قرض کند.

اما عمو از دادن پول امتناع کرده، جوان را برای شنیدن راز ثروت حقیقی به شھری دور افتاده نزد باغبانی پیر و خردمند می فرستد.

او نامه ای به دست جوان می دھد تا به باغبان برساند و از او قول می گیرد قبل از رسیدن به مقصد آن را باز نکند.

این مطلب را هم ببینید
زندگی و آثار صادق هدایت

جوان پس از ملاقات با باغبان متوجه می شود او یک میلیونر است و بلافاصله شروع به آموختن درس زندگی از وی می کند.

باغبان پیر ھر روز از جوان می خواھد کارھایی انجام دھد که اصلا دلیل آنھا را نمی داند.

از ھمین جا باغبان، شروع به تعریف کردن حکایت نموده و به وسیله ی آنھا ھر روز یکی از رموز حرکت در مسیر کامیابی و ثروت را به او آموزش می دھد.

در جریان ھر کدام از حکایات، اتفاقی تازه برای جوان رقم می خورد که او را به چالش کشیده و شخصیتش را صیقل می دھد.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی از بھترین و موفق ترین آثار انگیزشی چندین سال اخیر میباشد که روایتی داستانی و جذاب دارد.

مارک فیشر برای خلق این اثر از ماجرای ملاقات خود با یک میلیونر الھام گرفته و آن چه از وی آموخته است را صمیمانه به خوانندگان ارائه کرده است.

مارک فیشر در قالب روایت داستان، پندھای حکیمانه شگفت انگیز و درس ھای عمیق فلسفی بسیاری را ارائه کرده و پرده از راز بزرگی برمی دارد.

حکایت از کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی سراسر مثبت اندیشی است.

فیشر با تاکید بر قدرت اراده ی فرد، به خواننده اصول رسیدن به ھدف را می آموزد.

اصولی در کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی بیان شده که شاید پیش از این بارھا و بارھا شنیده باشید، اما ھنوز به طور جدی به آن نیاندیشیده یا درکشان نکرده باشد.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی با زبانی ساده و شیرین نوشتھ شده که شنیدن آن را سریع و آسان می کند.

ھمچنین روایت داستان گونه ی آن، به جذابیت این اثر افزوده، خواننده را بر سر ذوق آورده و او را تا آخرین سطر با خود ھمراه می کند.

بخش زیادی از این کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی بر اساس توصیه ھای روانشناسی نوشته شده است.

کتاب بر قدرت کلام، اھمیت داشتن تصویر مثبت از خود، و نیاز به نوشتن اھداف پیش از عمل، توجه دارد.

ترجمه های فارسی کتاب حکایت دولت و فرزانگی

 • انتشارات: قطره مترجم : گیتی خوشدل
 • انتشارات: بهزاد مترجم :ارسطو خلیلی فر
 • انتشارات: ندای معاصر (زرین کلک) مترجم :نوشین احمد
 • انتشارات: یاران مترجم :فرزانه اختیار وکالتی
 • انتشارات: گویش نو مترجم :علی اکبر قاری نیت با عنوان کتاب حکایت دولت و دانایی
 • انتشارات: دات مترجم : لی لا الوندیان با عنوان کتاب میلیونر یک شبه
کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر
کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر

از متن کتاب دولت و فرزانگی

دولتمند گفت: می بینم که به فکر کردن با صدای بلند عادت نداری.

این مطلب را هم ببینید
نقد و بررسی رمان نفوس مرده

آیا می دانی جوانانی بسیار به سن و سال تو ھم اکنون ثروتمند شده اند؟

بعضی از آنھا حتی میلیونر شده اند.

مابقی بر سر مرز نخستین میلیون دلار خود ھستند.

آیا میدانی که ارسطو اوناسیس در بیست و شش سالگی که عازم انگلستان شد تا امپراتوری کشتیرانی اش را برپا کند، ھمان وقت صاحب 500 ھزار دلار در بانک بود؟

“فقط بیست و شش سال؟”

بله! و وقتی کارش را شروع کرد، فقط چند صد دلار به نام خودش پول داشت؛ ضمنا نه مدرک دانشگاھی داشت، نه عمویی ثروتمند.

ھمه اندیشمندان خردمند در طول اعصار گفتھ اند که بزرگترین محدودیت ھا، حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل میکند.

و از این رو، بزرگ ترین مانع کامیابی، مانع ذھنی است.

حد و مرزھای ذھنیات را گسترش بده تا حد و مرزھای زندگی ات را گسترده کنی.

محدودیت ھایت را منفجر کن تا محدودیت ھای زندگی ات را منفجر کنی.

اوضاع و شرایط زندگی ات چنان دگرگون خواھند شد، که گویی سحر و جادو وارد عمل شده.

از روی تجربه سوگند می خورم که این حقیقت دارد.

بعضی از مردم معتقدند که ھرگز ھمسر مناسب خود را نخواھند یافت، در حالی که کاملا واجد شرایط آن ھستند.

ھمسر احتمالی ھمچون طاعون از آنھا می گریزد.

اقتدار تصویری که از خود دارند_ که بازتاب ذھن ناھشیار است_ مسئول این امر است.

ذھن ناھشیار اوضاع و شرایطی می آفریند که دیگران را وا می دارد که از او بگریزند.

کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی,مارک فیشر
مارک فیشر نویسنده ی کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی

درباره ی مارک فیشر نویسنده کتاب

مارک فیشر Mark Fisher در سال 1953 در مونترال کانادا متولد شده است.

او با نگارش چندین کتاب پرفروش انگیزشی، در سراسر جھان، تا حد زیادی به عنوان پرخواننده ترین و شناختھ شده ترین نویسنده کانادایی شھرت پیدا کرده است.

او علاوه بر نویسندگی، یک سرمایه گذار املاک، گلف باز عالی و سخنران نیز بوده است.

مھم ترین کتاب ھای مارک فیشر

 • راز ھای یک میلیونر
 • راه و رسم میلیونرھا
 • چگونه مثل یک میلیونر فکر کنیم؟
 • معامله گر منطقی

بنابر نظرات خوانندگان ،بهترین ترجمه فارسی کتاب دولت و فرزانگی را خانم گیتی خوشدل انجام داده است

کتاب های دیگری که توسط این مترجم حرفه با فارسی برگردانده شده اند عبارتند از:

 • ھفت قانون معنوی برای والدین اثر دیپاک چوپرا،
 • ھشیاری مالی: 90 روز تا رھایی مالی اثر جولیا کامرون،
 • چشم دل بگشا، اثر کاترین پاندر
 • شفای زندگی اثر لوئیزال
3 رای
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5,00/5
Loading...

مقالات و نقدهای مشابه

مشاهده همه

جدیدترین کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...