کتاب گویا ما چگونه ما شدیم اثر دکتر صادق زیباکلام

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب گویا ما چگونه ما شدیم یا ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران کتابی با مضمون تاریخی –اجتماعی اثر دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و  از پر فروش ترین کتاب های تاریخی در چند سال اخیر است.

دورنمایه اصلی کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم ، سیاسی و اجتماعی است و نویسنده با توجه به منابع کمی که در اختیار داشته، تلاش خود را برای علت یابی عقب ماندگی ایران با نگاهی متفاوت داشته است.

برخی از منتقدین تحلیل های بی طرفانه را دلیلی بر محبوبیت کتاب نزد عامه مردم می دانند. به نظر می رسد نگاه منطقی دکتر زیباکلام که به دور از هر گونه غرض ورزی است از چشم خواننده ها پنهان نمانده است.

در بخش پایانی کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم ، گزارش جلسات نقد و بررسی کتاب و همچنین نقدهای وارده بر کتاب و پاسخ نویسنده بر آنها  آمده است که به نوبه خود کاری پسندیده و قابل تامل است.

فهرست مطالب کتاب گویا ما چگونه ما شدیم :

  • فصل اول: از کجا شروع کنیم؟
  • فصل دوم: ایران چگونه جایی است؟
  • فصل سوم: از صعود تا نزول: ۱۰۰۰-۱۸۰۰ (۴۰۰-۱۲۰۰ هجری)
  • فصل چهارم: تأثیر هجوم قبایل بر ساختارها و نهادهای اجتماعی ایران
  • فصل پنجم: خاموش‌شدن چراغ علم
  • فصل ششم: شرق و غرب: تماس یا تقابل

فایل صوتی پاسخ به یک نقد را بشنوید:

بخشی از کتاب   :

توجه به این نکته ضروری است آن هم که چطور شد استعمار به ایران آمد و توانست آن را به زیر مهمیز خود بکشد اما هرگز ایرانیان به این فکر نیافتادند که بروند انگلیس یا فرانسه را به استعمار خود درآورند؟

چه شد که کشورهای غربی سر از ایران درآوردند ولی ایرانیان به عقلشان نرسید که راهی آن کشورها شوند؟

پاسخ واقع بینانه تر آن است که ما توان به استعمار درآوردن دیگران را نداشتیم. گرفتن فرانسه، انگلیس و بلژیک جای خود دارد، ما اگر در توانمان بود گرجستان، قفقاز، شیروان، داغستان، ایروان، هرات و …را از دست نمی دادیم.

آنچه جای بحث دارد این است که چرا استعمار توانست به آن درجه از اقتدار و توانمندی برسد که از آن سر دنیا راه بیفتد و بیاید اینجا و ایران را غارت کند و عقب نگه دارد و ما متقابلا به آن درجه از ضعف رسیدیم که نتوانستیم جلویش را بگیریم.

اما مسئله ی اصلی این است که اگر ما ضعیف و عقب مانده نبودیم استعمارگران نمی توانستند بر گردن ما سوار شوند.

در این اثر سعی شده است به جای روش معمول و متداول معلول نگری و معلول نگاری  ریشه یابی علل عقب ماندگی ایران پرداخته شود و  به جای مقصر شمردن دیگران اعم از اعراب، شرق، غرب، استعمار و…. به خود ایران و کالبد شکافی آنچه به لحاظ تاریخی ایران را تشکیل داده است بپردازیم.

دکتر صادق زیبا کلام نویسنده کتاب گویا ما چگونه ما شدیم کتاب صوتی ما چگونه ما شدیم

دکتر  زیباکلام نویسنده کتاب گویا ما چگونه ما شدیم

شنیدن کتاب گویا ما چگونه ما شدیم یا ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران به مدت 18 ساعت به همه علاقمندان آثار علوم اجتماعی و تاریخی توصیه میگردد.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب