کتاب صوتی رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه مرسده لسانی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه مرسده لسانی

Freedom from the Known by Jiddu Krishnamurti

کریشنا مورتی نویسنده کتاب صوتی رهایی از دانستگی در سال 1895  در خانواده ای متعصب برهمائی در جنوب هندبدنیا آمد.

 • اطلاعات کامل در باره زندگی و آثار کریشنا مورتی را اینجا مطالعه فرمایید

کریشنامورتی مانند ذن‌گرایان و اندیشه‌شناسان، از فعالیت بی‌جا و بی‌موقع و نادرست فکر، ناراضی است. کریشنامورتی به ما می‌آموزد که فکر و نقش و اهمیت آن و همچنین وسعت و شدت و نتایج آن در زندگی انسان بیشتر از آن است که او معتقد است.

کریشنامورتی در این کتاب دربارۀ « خود آگاهی »، « تمامیت زندگی»، « هوشیاری»، « آموختن درباره خویش »، « نگاه کردن و گوش دادن » و مباحث روانشناختی انسان بحث می‌کند. مراقبه با شیوه ای كه از گفتار و سلوک كريشنا مورتي استنتاج مي كند میتواند به فعاليت های ذهنی نظم بخشده و شاید اين عاملی كليدی برای پايان دادن به رنج و اندوه انسان باشد.

Freedom from the Known by Jiddu Krishnamurtiفهرست کتاب صوتی رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه مرسده لسانی

 1. فصل اول: جستجوی انسان – ذهن شکنجه شده – طرز نگرش سنتی – تله «مورد احترام بودن» – موجود بشری و فرد – نبرد هستی – سرشت بنیانی انسان – احترام – حقیقت – خود – دگرگونی – اتلاف انرژی – رهایی از مرجع قدرت
 2. فصل دوم: آموختن در باره خویش – سادگی و فروتنی – شرطی شدن
 3. فصل سوم: خودآگاهی – تمامیت زندگی – هشیاری
 4. فصل چهارم: در تعقیب لذت – آرزو – انحراف ناشی از فكر – حافظه – شادی
 5. فصل پنجم: خودبین – در طلب مقام و موقعیت – ترسها – ترسهای شبکه شده – پایان ترس.
 6. فصل ششم: عصیان و لجاج – خشم – توجيه و محکوم کردن – ایده آل و امر واقع
 7. فصل هفتم: رابطه – تضاد – جامعه – فقر – مواد مخدر – استقلال -قیاس – آرزو – ایده آلها – دوروئی و ریا
 8. فصل هشتم: آزادی – شورش و طغیان – خلوت گزینی – معصومیت – زندگی با خود همانگونه که هستیم
 9. فصل نهم: زمان – اندوه – مرگ
 10. فصل دهم:عشق
 11. فصل یازدهم: نگاه کردن و گوش دادن – هنر – زیبائی – زهد و سادگی – تصاویر – مشکلات – فاصله و فضا
 12. فصل دوازدهم: مشاهده کننده و مشاهده شونده
 13. فصل سیزدهم: تفکر چیست؟ – ایده ها و عمل – مبارزه و چالش – ماده – شروع فکر
 14. فصل چهاردهم: بارهای دیروز – ذهن آرام – ارتباط – موفقیت – نظم – سکوت – حقیقت و واقعیت
 15. فصل پانزدهم: تجربه – رضایت – احولیت – مراقبه
 16. فصل شانزدهم: انقلاب کلی – ذهن مذهبی – انرژی – شور
 • نقد و بررسی کتاب رهائی از دانستگی را اینجا مطالعه کنید

کتاب صوتی رهایی از دانستگی به مدت 5:41 در یک فایل زیپ به حجم 77 مگابایت آماده دانلود است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب