کتاب صوتی رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه مرسده لسانی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه مرسده لسانی

عنوان اصلی: Freedom from the Known by Jiddu Krishnamurti

کریشنا مورتی نویسنده کتاب صوتی رهایی از دانستگی در سال 1895  در خانواده ای متعصب برهمائی در جنوب هندبدنیا آمد.

کریشنامورتی مانند ذن‌گرایان و اندیشه‌شناسان، از فعالیت بی‌جا و بی‌موقع و نادرست فکر، ناراضی است.

کریشنامورتی به ما می‌آموزد که فکر و نقش و اهمیت آن و همچنین وسعت و شدت و نتایج آن در زندگی انسان بیشتر از آن است که او معتقد است.

کریشنامورتی در این کتاب دربارۀ « خود آگاهی »، « تمامیت زندگی»، « هوشیاری»، « آموختن درباره خویش »، « نگاه کردن و گوش دادن » و مباحث روانشناختی انسان بحث می‌کند.

مراقبه با شیوه ای كه از گفتار و سلوک كريشنا مورتي استنتاج مي كند میتواند به فعاليت های ذهنی نظم بخشده و شاید اين عاملی كليدی برای پايان دادن به رنج و اندوه انسان باشد.

نقدی بر کتاب رهایی از دانستگی نوشته کریشنا مورتی ترجمه: مرسده لسانی

فهرست مطالب کتاب صوتی رهایی از دانستگی

 1. فصل اول: جستجوی انسان – ذهن شکنجه شده – طرز نگرش سنتی – تله «مورد احترام بودن» – موجود بشری و فرد – نبرد هستی – سرشت بنیانی انسان – احترام – حقیقت – خود – دگرگونی – اتلاف انرژی – رهایی از مرجع قدرت
 2. فصل دوم: آموختن در باره خویش – سادگی و فروتنی – شرطی شدن
 3. فصل سوم: خودآگاهی – تمامیت زندگی – هشیاری
 4. فصل چهارم: در تعقیب لذت – آرزو – انحراف ناشی از فكر – حافظه – شادی
 5. فصل پنجم: خودبین – در طلب مقام و موقعیت – ترسها – ترسهای شبکه شده – پایان ترس.
 6. فصل ششم: عصیان و لجاج – خشم – توجيه و محکوم کردن – ایده آل و امر واقع
 7. فصل هفتم: رابطه – تضاد – جامعه – فقر – مواد مخدر – استقلال -قیاس – آرزو – ایده آلها – دوروئی و ریا
 8. فصل هشتم: آزادی – شورش و طغیان – خلوت گزینی – معصومیت – زندگی با خود همانگونه که هستیم
 9. فصل نهم: زمان – اندوه – مرگ
 10. فصل دهم:عشق
 11. فصل یازدهم: نگاه کردن و گوش دادن – هنر – زیبائی – زهد و سادگی – تصاویر – مشکلات – فاصله و فضا
 12. فصل دوازدهم: مشاهده کننده و مشاهده شونده
 13. فصل سیزدهم: تفکر چیست؟ – ایده ها و عمل – مبارزه و چالش – ماده – شروع فکر
 14. فصل چهاردهم: بارهای دیروز – ذهن آرام – ارتباط – موفقیت – نظم – سکوت – حقیقت و واقعیت
 15. فصل پانزدهم: تجربه – رضایت – احولیت – مراقبه
 16. فصل شانزدهم: انقلاب کلی – ذهن مذهبی – انرژی – شور

کتاب صوتی رهایی از دانستگی به مدت 5:41 در یک فایل زیپ به حجم 77 مگابایت آماده دانلود است.


نقد و بررسی کتاب رهائی از دانستگی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب