کتاب صوتی تاریخ آل بویه و اوضاع زمان ایشان

کتاب صوتی تاریخ آل بویه و اوضاع زمان ایشان نوشته دکتر علی اصغر فقیهی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی تاریخ آل بویه و اوضاع زمان ایشان تحقیق گونه ای است در باره آل بویه و اوضاع زمان ایشان از جهات مختلف نوشته دکتر علی اصغر فقیهی

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 780 مگاایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی تاریخ آل بویه و اوضاع زمان ایشان

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ آل بویه یکی از حکومتی های ایرانی پس از اسلام نوشته دکتر علی اصغر فقیهی

پس از حمله اعراب به ایران و در زمان خلافت عباسی از سال 800 تا 1200 میلادی، امرای ایرانی قدرت گرفته و نه (9) پادشاهی بر ایران حکومت کرد

دولت های ایرانی پس از اسلام- قرن دوم تا ششم خورشیدی

کتاب صوتی تاریخ آل بویه
پادشاهان ایرانی سال 800 تا 1200 میلادی| کتاب صوتی تاریخ آل بویه

سه دولت سنی ایرانی

 • طاهریان
 • صفاریان
 • سامانیان

سه دولت شیعه ایرانی

 • علویان
 • زیاریان
 • آل بویه

سه دولت ترک ایرانی

این مطلب را مطالعه فرمایید:خلاصه تاریخ ایران از آغاز تا کنون

در باره کتاب صوتی تاریخ آل بویه

آل بویه یا شاهنشاهی بوئیان یکی از حکومتی های شیعی ایرانی پس از اسلام است که از سال 934 تا 1056میلادی حدود 120 سال در بخش مرکزی و غربی و جنوبی ایران و بخش هایی از عراق و کویت فرمانروایی می‌کردند

بوییان دودمانی از دیلمیان (منطقه ای در ارتفاعات شمالی قزوین و کوهستان‌های جنوبی گیلان) بودند.

سرزمین اولیه بوییان روستای بویه واقع در ییلاقات املش بود و تبار خاندان بویه به بهرام گور می رسد

مؤسسین این سلسله علی، حسن و احمد، پسران ابوشجاع بویه از دیلمان در گیلان بودند که در رکاب سپاه مرداویج بنیادگذار دودمان زیاریان حضورداشتند و پس از او، ترقی کردند.

در واقع دو دودمان از دیلمیان به نام زیاریان و بوییان که هر دو از سرزمین‌های گیلان برخاسته‌اند که زیاریان کماکان بر حکومت بر طبرستان و دیلمان پرداخته و آل بویه یا بوئیان بر ایران مرکزی و باختری و فارس حکومت میکرده و این سرزمین ها را از دست خلفا آزاد کردند.

کتاب صوتی تاریخ آل بویه به مدت 38 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 700 مگابایت آماده دانلود است


در باره کتاب صوتی تاریخ آل بویه
کتاب صوتی تاریخ آل بویه| شجرنامه امرای آل بویه

فهرست مطالب کتاب صوتی تاریخ آل بویه

فهرست مطالب کتاب صوتی تاریخ آل بویه را بشنوید

مقدمه – در باره دیلم و دیلمیان

 • سرزمین دیلم
 • اصل و منشأ دیلمیان
 • لهجه و زبان دیلمی ها
 • نامهای خاص دیلمیان
 • وصف مردم دیلم
 • دیلم در زمان ساسانیان
 • دیلم بعد از ظهور اسلام
 • حملات مسلمانان به دیلم
 • نمایندگان دیلم و حجاج بن یوسف
 • دست اندازی دیلمی ها به نواحی اطراف
 • ارتباط برامکه با دیلمیان
 • اسلام آوردن دیلمیان و تمایل ایشان از ابتدا به مذهب شیعه
 • مردان دینی و رجال علم و ادب که در عصر اسلام از دیلم برخاستند
 • تنی چند از امیران دیلمی ، مقارن روی کار آمدن آل بویه
 • علت نافرمانی مرداویج
 • فرمانروایی مرداویج
 • علت شکست سپاه مرداویج در همدان
 • ستمگریهای مرداویج
 • مقاصد مرداویج و غرور او
 • آمدن و شمگیر در نزد مرداویج و ابتدای کار او
 • مرداویج و خلیفه
 • کشته شدن مرداویج وعلت قتل او
گستره فرمانروایی آل بویه
کتاب صوتی تاریخ آل بویه| قلمرو آل بویه سال 970 میلادی

بخش اول – مروری بر تاریخ آل بویه

 • تلفظ کلمه بویه
 • نسب آل بویه
 • وضع بویه و پسرانش در ابتدای کار
 • چگونگی روی کار آمدن آل بویه
 • آغاز قدرت و فرمانروایی علی پسر بویه
 • مرگ الراضی و جلوس متقی
 • حمله دوباره احمد به عراق و ورود وی به بغداد والقابی که خلیفه به او و برادرانش داد
 • درگذشت عمادالدوله و آغاز فرمانروایی فناخسرو (عضد الدولة بعدی)
 • کیفیت سوگواری رکن الدوله برای عمادالدوله
 • داستان عمران بن شاهین
 • حمله منصور پسر قراتکین به ری و اصفهان
 • یاری خواستن وشمگیر از امیر خراسان
 • رکن الدوله و مرزبان بن محمد
 • تدبیری که ابن عمید به کار برد
 • کار مرزبان و سپاه او به کجا انجامید ؟
 • انتخاب معزالدوله ، مهلبی را به وزارت خودو علت این انتخاب
 • بیماری مغز الدوله و طغیان ابن شاهین
 • حمله پسر ما کان به اصفهان
 • بی وفایی دیلمیان با معزالدوله
 • توبیخ نامه معزالدوله برای ناصرالدوله حمدان
 • اندیشه تغییر پایتخت
 • بنای قصر معروف معزالدوله
 • در گذشت مهلبی و علت آن و رفتار معزالدوله
 • نیروی دریایی معزالدوله و عضدالدوله وفتح عمان
 • جیش الماء یا نیروی دریایی
 • مجاهدان خراسانی و رکن الدوله
 • تدبیری که رکن الدوله به کار برد
 • علل ناکامی خراسانیها
 • درگذشت معزالدوله
 • صفات معزالدوله
 • تندی و ناز کدلی معزالدوله
 • دستور قتل مهلبی
 • تازیانه زدن به مهلبی
 • عکس العمل مهلبی در مقابل تندی و خشونت معزالدوله
 • جلوس عزالدوله
 • حمله و شمگیر به رکن الدوله
 • مرگ و شمگیر
 • وزارت ابو الفضل ، عباس ابن الحسین
 • نافرمانی حبشی پسر معزالدوله
 • فتنه ای که پسر مستکفی به پا کرد
 • فتح کرمان از طرف عضدالدوله
 • وفات ابن العمید و شمه ای از صفات او
 • ابوالفضل بن العمید ومتنبی
 • ابوحیان توحیدی و ابوالفضل بن العمید
 • یکی از تدابیر بی ثمر عزالدوله
 • سوء تدبیر عزالدوله در برابر عمران بن شاهین
 • آشفتگی وضع بغداد و ناتوانی عزالدوله و تجدبد دشمنی میان ترکان و دیلمیان
 • تدبیر عزالدوله برای دستگیری سبکتکین و افدام سبکتکین در بر انداختن او
 • عضدالدوله و امیر سامانی
 • خلع مطیع وجلوس طائع
 • بازهم آشفتگی اوضاع بغداد و تعصب میان سنی و شیعه
 • یاری خواستن عزالدوله از رکن الدوله وعضدالدوله و دیگر امرای اطراف و جواب توهین آمیز ابن شاهین
 • پاسخ رکن الدوله
 • عضدالدوله وعزالدوله
 • ورود عضدالدوله به بغداد و رفتار او باعزالدوله و ملاقات اول او با خلیفه
 • خشمناک شدن رکن الدوله بر عضدالدوله و وادار ساختن او به باز گشت به شیراز
 • داستان کم نظیر رکن الدوله وعضدالدوله
 • آشتی عزالدوله وابن بقیه ووقایع دیگر
 • رفتن عضدالدوله بدیدن رکن الدوله و فروتنی او در مقابل پدر و وصیت رکن الدوله درباره پسران خود
 • وفات رکن الدوله و شمه ای از صفات او
 • دینداری رکن الدوله
 • جلوس مؤیدالدوله و وزارت ابو الفتح و داستان ابوالفتح وصاحب بن عباد
 • عاقبت کار ابوالفتح
 • عهد یا فرمان خلیفه برای فخرالدوله
 • حمله دوباره عضدالدوله به عراق
 • قتل عزالدوله
 • کامیابی های عضدالدوله
 • ملاقات رسمی عضدالدوله با خلیفه و تفویض اختیارات خلیفه به او
 • تشریفات ورود عضدالدوله به دربار خلافت
 • تدبیری که عضدالدوله برای انتقال خلافت به آل بویه به کار برد
 • اقدامات عضدالدوله پس از استقرار در بغداد
 • عضدالدوله و فخرالدوله
 • پناه بردن فخرالدوله به قابوس ودیگر وقایع به روایت ابن اثیر
 • غلبه عضدالدوله بر گرگان و گریختن قابوس
 • عضدالدوله و شاعران توجه عضدالدوله به علما و طالبان علم
 • اشاره ای به قسمتی از تدابیر عضدالدوله
 • فرمانروایی صمصام الدوله در عراق و شرف الدوله در فارس
 • رفتن صمصام الدوله به حضور خلیفه
 • در گذشت مؤیدالدوله و فرمانروایی دوباره فخرالدوله
 • تسلیم صمصام الدوله در برابر شرف الدوله
 • اختلاف میان دیلم وترک و پاره ای از اقدامات شرف الدوله
 • رفتن شرف الدوله در نزد خلیفه
 • وفات ابوعلی فارسی
 • وفات شرف الدوله و کور کردن صمصمام الدوله
 • فرمانروایی بهاءالدوله پسر عضدالدوله
 • وفات شیخ صدوق ( ابن بابویه )
 • کشتن صمصام الدوله ترکان را
 • کشته شدن صمصام الدوله وعلت آن
 • گرفتار شدن خلیفه بدست بهاءالدوله
 • غلبه بهاءالدوله بر خوزستان وفارس
 • کشته شدن ابو نصر در کرمان
 • وفات فخرالدوله و پادشاهی مجدالدوله
 • وفات شریف رضی
 • ابوجعفر علاءالدوله کاکویه
 • وفات بهاءالدوله و سلطنت سلطان الدوله
 • فرمانروایی مشرف الدوله در عراق
 • در گذشت سلطان الدوله و سلطنت پسرش ابوکالیجار و مناقشات میان ابو کالیجار و ابوالفوارس
 • داستان ابوالفوارس به روایت عتبی وابن خلدون
 • وفات شیخ مفید
 • وفات مشرف الدوله وجلوس برادرش جلال الدوله
 • طغیان ترکان بر جلال الدوله
 • پایان کار مجدالدوله و غلبه سلطان محمود غزنوی برری و بلادالجبل
 • نامه محمود به خلیفه درباره مجدالدوله
 • وفات شریف مرتضی
 • پایان کار آل بویه

بخش دوم :وضع دستگاه خلفا وسلاطین و کیفیت دیوانها و تشکیلات اداری و اوضاع اقتصادی در زمان آل بویه

فصل اول – وضع دربار خلفا و سلاطین

 • قصر خلیفه
 • یکی از رسوم دربار عضدالدوله
 • صفت رفتن وزیر نزد خلیفه

فصل دوم از بخش دوم – تشکیلات حکومتی و دیوانی در زمان آل بویه

 • وزیر تفویض و وزیر تنفیذ
 • وزیران آل بویه
 • تشریفات پس از انتخاب وزیر
 • نقابت علویان
 • پیشکشی حکمرانان ولایات
 • کسانی که شغلی را به اکراه قبول میکردند مواجب هم نمیگرفتند
 • حقوق و مقرری وزیران و متصدیان امور
 • سپاهیان مفردان سپاه روزو شب

فصل سوم از بخش دوم – اوضاع اقتصادی و مالی

 • وضع مسکوکات در زمان آل بویه
 • نوشته روی سکه های آل بویه
 • چک و سفته
 • اسراف وزیران ورجال و ثروتمندان
 • سیاست مالی عضدالدوله
 • تجارت خارجی و جهانگردی
 • دریا نوردی
 • نام چند تن از ناخدایان و دریا نوردان آنروز

بخش سوم بررسی گونه هایی از زندگی مردم از خاصه و عامه در زمان آل بویه

فصل اول – اوضاع دینی و مذهبی

 • مذاهب تسنن
 • ظاهریه
 • اختلافات مذهبی
 • تشیع در زمان آل بویه – شهرها و محله های مخصوص شیعه
 • وضع شیعه ایران و عراق در قرنهای چهارم و پنجم
 • داغ کردن پیشانی شیعه
 • مناقب خوانان و فضائل خوانان
 • قومی که خودرا به دیوانگی میزدند
 • شعارهای شیعه در زمان آل بویه
 • جمله حی علی خیر العمل در اذان شهادت به ولایت علی (ع) در اذان
 • زیارت مشاهد متبرکه
 • عضدالدوله و زیارت کربلا و نجف به کشته شدن زوار کربلا
 • تعطیل وسو گواری در روز عاشورا
 • شبیه جنگ جمل وواقعه کربلا
 • جشن و سرور در عیدغدیر
 • دودستگی میان سنی و شیعه
 • صوفیه

فصل دوم – از بخش سوم – کیفیت تحصیل و وضع علماو ادبا مکتب درس خصوصی

 • حق التدریس
 • وضع علما
 • ادبا و شعرا
 • آل بویه و علم و ادب کتاب و کتابخانه
 • کتابخانه عظیم عضدالدوله در شیراز

فصل سوم از بخش سوم – زبانی که مردم ایران در آن زمان با آن سخن میگفتند

 • آل بویه و زبان فارسی
 • کیفیت عربی حرف زدن رجال ایرانی در زمان آل بویه

فصل چهارم از بخش سوم – طبقات مردم

 • طفیلی ها و دلقک ها
 • عیاران
 • شطار یاشاطران
 • گدایان
 • دزدان

فصل پنجم از بخش سوم – وضع شهرها و بازارها و راهها و وسائل ارتباط

 • شاهراههای عریض ودیگر تأسیسات شهری
 • کلیاتی در خصوص وضع شهرها

فصل ششم از بخش سوم – چگونگی زندگی مردم از جهات مختلف

 • وضع ظاهر و آرایش
 • هیئت علویان هنگام قیام – وضع ظاهر و قیافه پهلوانان
 • منزل و اثاثه آن
 • تفریحات و سر گرمیها
 • خلفا و سلاطین ، حیوانات وحشی راو سیله شکوه خود قرار میدادند
 • باغ وحش حیوانات وحشی تربیت شده
 • کیفیت شکار شیر و حیوانات دیگر
 • رفتن به شکار حیوانات وحشی
 • نمایش و بازیگری نمایشهای سیار شعبده بازی و تردستی و جن گیری و بازیگری
 • خوشگذرانی و لهو و لعب
 • میگساری و قمار
 • قحطی قحطی نیشابور
 • سیل و زلزله و با و بیماریهای دیگر

فصل هفتم از بخش سوم – وصف مجالس انس و میهمانی و فهرستی از خوراکیها

فصل هشتم از بخش سوم – اخلاق و عادات و صفات مردم از خاصه و عامه

فصل نهم از بخش سوم – بهداشت و ورزش در زمان آل بویه

فصل دهم از بخش سوم – مصنوعات و محصولات و معادن

فصل یازدهم از بخش سوم – آبیاری و زراعت

فصل دوازدهم از بخش سوم – کلیاتی از آداب و رسوم

نکاتی از دکتر علی اصغر فقیهی در مورد کتاب صوتی تاریخ آل بویه
کتاب صوتی تاریخ آل بویه

نکاتی از دکتر علی اصغر فقیهی در مورد کتاب صوتی تاریخ آل بویه

مقدمه کتاب صوتی تاریخ آل بویه را بشنوید

۱- کتاب حاضر، بررسی مختصر و تحقیق گونه ای است در باره آل بویه و اوضاع زمان ایشان از جهات مختلف.

۲-در تهیه مطالب این کتاب ، مانند آثار دیگر نویسنده، تا جایی که امکان داشته، از مدارک اصلی و دست اول استفاده شده است و از میان این گونه مدارک، نوشته های کسانی که خود دست اندر کار بوده و در جریان وقایع قرار داشته، یا به زندگی روزمره مردم آن زمان، چه طبقه خاصه و چه طبقه عامه، توجه کرده اند و آنچه خود دیده یا از افراد مورد اعتماد، شنیده اند، در آثار خود ثبت نموده اند، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است

در هر حال سند هر مطلب، در ذیل صفحات کتاب ارائه شده و در پایان کتاب، مدارک و مستندات و خصوصیات لازم در مورد هریک، ذکر گردیده است.

۳- در خلال مطالب، خوب و بد و زشت و زیبا هر دو آمده است، و به گوشه هایی از آنچه به زندگی مردم از خاصه و عامه تعلق دارد، اشاره شده است، این خواننده است که خود میتواند، از روی اینها، درباره هر کس و در خصوص هرواقعه و هر چیز داوری کند.

۴- یکی از امتیازات مربوط به تاریخ آل بویه، غنی بودن آن است از لحاظ مدارک اصلی و معتبر که این امر، گرچه از طرفی باعث کندی کار میشود، زیرا برای دست یافتن به نکات ودقایق مورد نظر، ناگزیر میبایست کتاب های متعدد که بیشتر آنها در مجلدات متعدد است، با دقت از اول تا آخر، بررسی گردد.

اما از طرف دیگر، این امتیاز را دارا است که اگر حوصله به خرج داده شود و تمام محتویات کتابهای مربوط مورد دقت قرار گیرد، میتوان به بسیاری از مطالب تازه و جالب، مخصوصا در زندگی طبقات مختلف مردم دست یافت .

نویسنده کوشش کرده است که از این امتیاز، به قدر توانایی خود، بهره بگیرد، اگر چه مستلزم سالها صرف وقت باشد.

۵-نوشتن تاریخ آل بویه به طور کامل و با شرح و تفصیل درباره هر مطلب، مستلزم تدوین آن، در مجلدات متعدد است، اما چون نظر این بود که در یک مجلد با قطع و قطر متوسط، تهیه شود، از این جهت با ذکر مطالب مهم ولازم اکتفا شد و از شرح جزئیات غیر ضروری به خصوص شرح جنگها و مبارزات ، تا حد ممکن ، صرف نظر گردید، و در هر حال، کوشش شده است که نمایی از تاریخ آل بویه و اوضاع زمان ایشان، به خوانندگان گرامی ارائه شود

در حقیقت، این کتاب باید فهرست گونه ای از تاریخ آل بویه و اوضاع زمانشان به حساب آید.

6- آل بویه، عراق را بتصرف آوردند و در بغداد استقرار یافتند و خلیفه را زیر نفوذ خود قرار دادند، بنابراین، تاریخ عراق در قرنهای چهارم و پنجم هجری، از تاریخ آل بویه، جدا نخواهد بود، به همین جهت، قسمتی از مطالبی که در این کتاب ملاحظه میشود، چه در جریان تاریخ آل بویه و چه در بحث از اوضاع زمان ایشان مربوط به عراق و بغداد است

۷- کتاب، مربوط به پیش از آل بویه یا بعد از این خاندان است. این گونه مطالب یا به طور استطراد و متناسب با سیاق سخن ذکر گردیده یا به موجب قرائنی ، احتمال داده شده است که چنین جریانهایی در زمان آل بویه هم وجود داشته است.

۸- کتاب از یک مقدمه و سه بخش تشکیل یافته و هر بخش مشتمل بر چند فصل یا چند قسمت است:

 • مقدمه درباره دیلم ودیلمیان
 • بخش اول مروری بر تاریخ آل بویه
 • بخش دوم تشکیلات، دیوانی و اداری
 • بخش سوم بررسی گونه هایی از اوضاع زمان آل بویه

در بخش سوم، هنگام بحث از اوضاع اجتماعی و زندگی مردم، مطالبی ذکر گردیده که در آثار نویسندگان اخیر، کمتر به آنها توجه شده است

دانلود کتاب صوتی تاریخ خوارزمشاهیان

دانلود تاریخ ده هزار ساله ایران

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

 1. ایران
  13 فروردین 1403

  آل بویه از شمال ایران مازندران گیلان شکل گرفته گیلک بودن چجوری نقشه ال بویه مازندران گیلان توش نیست جالبه دیلمان بعد دیلمان تو قسمتی از ترکیه بوده دیلمان ترکیه آون زمان از شمال به آنجا ماندگار شدن

  • hiword.ir
   15 فروردین 1403

   درود بر شما
   از اینکه دیدگاه خود را ارسال کرده اید سپاسگزارم
   بله حق با شماست، آل بویه از دیلمان (گیلان) برخاسته اند اما حکومت طبرستان و دیلمان را به آل زیار واگذاشتند
   در واقع دو دودمان از دیلمیان به نام زیاریان و بوییان که هر دو از سرزمین‌های گیلان برخاسته‌اند که زیاریان کماکان بر حکومت بر طبرستان و دیلمان پرداخته و آل بویه یا بوئیان بر ایران مرکزی و باختری و فارس حکومت میکرده و آنرا را از دست خلفا آزاد کردند،
   در حقیقت مطالعه کتاب برای روشن شدن همین ابهامات مفید است

بهترین رمان های تاریخی ایران-معرفی 25 رمان تاریخی ایران

بهترین رمان های تاریخی ایران

در این نوشته بهترین رمان های تاریخی ایران- معرفی 25 رمان تاریخی ایران را بر اساس استقبال مخاطبین و رای و نظر منتقدین و صاحبنظران عرصه ادبیات معرفی شده است ، اما قبل از آن شرح مختصری در مورد ژانر ادبی رمان تاریخی تقدیم می گردد. رمان تاریخی یکی از گونه های  ادبی پرطرفدار است که تاریخ را با داستان روایت می کند ، داستانی که براساس زندگی و سرگذشت قهرمانان و شخصیت های تاریخی و با حضور شخصیت های خیالی در یک دوره تاریخی نوشته می‌شود …