کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران اثر عبدالعظیم رضایی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران خوانشی است از مجموعه چهار جلدی به همین نام اثر عبدالعظیم رضایی شامل 56 ساعت فایل صوتی و به همراه فایل pdf مجلدات چهار گانه کتاب

این کتاب گرانسنگ و فاخر ،یکی از منابع مستند و کاملی است که تاریخ ایران بزرگ را از دوران ساسانیان تا قاجاریه به روانی و با متنی جذاب روایت کرده است.

مجموعه چهار جلدی حاضر یک دوره تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای و پیشینه اقوام آریایی تا پایان حکومت قاجاریه است.

کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران در جلد اول با مقدمه‌ای در جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران و سلسله‌های حاکم و اسطورها ، ادیان و عقاید کهن آریایی‌ها آغاز می‌شود و با رعایت توالی زمانی تا عصر حاضر ادامه می‌یابد .

دکتر عبدالعظیم رضایی در سال 1311 در شهریار به دنیا آمده و در سال 1387 و در سن 76 سالگی در تهران درگذشت. ایشان مدرک خود را در رشته ادیان از دانشگاه تهران گرفته و سالها بعنوان پژوهشگر تاریخ ایران باستان و استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی فعالیت داشتند و در این مدت بیش از 70 جلد کتاب به رشته تحریر درآوردند

عبدالعظیم رضایی

 

مطالب و سرفصل‌های کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران بدین شرح است:

فهرست مطالب جلد اول  ( به مدت 15 ساعت فایل صوتی و در 30 فایل mp3)

 • نظری کوتاه بر جغرافیای ایران باستان
 • سلسله پیشدادی
 • کیانیان
 • دولت‌های متشکله پیش از چیره شدن مادها
 • ایران پیش از تاریخ (انسان غار)، قوم ماد
 • هخامنشیان
 • سلوکی‌ها
 • حکومت پارت‌ها

فهرست مطالب جلد دوم  کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 15 ساعت فایل صوتی و در 30 فایل mp3)

 • ساسانیان
 • عرب و پیشروی به سوی ایران
 • ایرانیان در راه کسب استقلال
 • طاهریان و علویان
 • صفاریان
 • سامانیان
 • دیلمیان یا آل بویه
 • آل زیار

فهرست مطالب جلد سوم کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 14ساعت فایل صوتی و در 28 فایل mp3)

 • سلسله غزنویان آل افراسیاب
 • سلاطین غور
 • غوریان و خوارزمشاهیان
 • سلاطین سلجوقی
 • سلجوقیان مشرق ایران
 • سلجوقیان مغرب ایران
 • اسماعیلیان
 • اتابکان و خوارزمشاهیان
 • خوارزمشاهیان
 • چنگیزخان
 • ایلکانیان
 • مظفریان
 • سربداران
 • اتابکان یزد
 • اتابکان لرستان
 • ظهور امیرتیمور و تشکیل سلسله گورکانیان
 • حکومت ترکمانان
 • سلسله صفویه

فهرست مطالب جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ ده هزار ساله ایران ( به مدت 12 ساعت فایل صوتی و در 24 فایل mp3)

 • افشاریه
 • سلسله زندیه
 • سلسله قاجاریه
 • تاریخ دیپلماسی ایران
 • فهرست اعلام (دودمان‌ها، طوایف و قبایل، ملت‌ها و نژادها)

منابع و همچنین نقشه‌های سیاسی از دوره‌های مورد بحث در پایان هر جلد آمده است.

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب