کتاب صوتی امپراتوری ایران نوشته دان ناردو

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی امپراتوری ایران نوشته دان ناردو  Don Nardo با خوانش هنرمندانه توسط تیم حرفه ای از صدا پیشگان، تهیه شده و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد.

عناوین فصول کتاب :

  • رویدادهای مهم در تاریخ امپراطوری ایران
  • آیا یونان خوب بود و ایران بد بود؟
  • خاور نزدیک باستان:چهارراه فرهنگ ها
  • مردی خردمند و با استعداد:کوروش بزرگ امپراتوری ایجاد می کند
  • کمبوجیه و داریوش:گسترش امپراتوری
  • شاهان،رعایا و بردگان:زندگی در ایران آن روز
  • گام های نخست به سوی اروپا:داریوش در برابر یونانیان
  • توانایی های سترگ تحقق نیافته:خشایار شاه در برابر یونانیان
  • سایه کمرنگ امپراتوری بزرگ:افول و سقوط ایران
  • زخم های التیام ناپذیر کهن:ایران در گذر قرن ها

کتاب صوتی امپراتوری ایران نوشته دان ناردو به مدت 7 ساعت در دسترس دوستداران تاریخ ایران قراردارد.


کتاب صوتی مجموعه ای از کتاب های معتبر تاریخ ایران کتاب صوتی رمان ایرانی و خارجی، کتاب صوتی روانشناسی و ادبیات

مشاهده نقد و بررسی این کتاب