کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده داستان های صوتی شاهنامه با بیان ساده

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

داستان های صوتی شاهنامه توسط دکتر امیر خادم به مدت 120 ساعت به انضمام 18 ساعت فایل صوتی ویژه مناسبت ها، برای عموم علاقمندان به داستانهای شاهنامه و خصوصا مبتدیان شهنامه خوانی بسیار جذاب و جالب است.

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 2000MB
120,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده شامل شاهنامه خوانی و شرح همزمان داستان های شاهنامه با بیانی شیوا و دانشین و ساده توسط دکتر امیر خادم پژوهشگر جوان ایرانی، برای عموم علاقمندان به داستان های شاهنامه و خصوصا جوانان علاقمند بسیار جذاب و جالب است.

خواندن اشعار شاهنامه، از رسوم دیرینه در فرهنگ و ادبیات ایران است. از گذشته‌های دور نقال‌ها در فضاهای عمومی و قهوه‌خانه‌ها برای مردم داستان های شاهنامه را با شور و هیجان روایت می‌کردند.

شاهنامه خوانی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در شب‌نشینی‌ها، به ویژه شب‌های بلند زمستان هم، یکی دیگر از سنت‌های فرهنگ ایرانی‌هاست.

در روزگار ما که افراد زمان کمتری برای خواندن شاهنامه دارند شنیدنِ فایل صوتی شرح داستانهای شاهنامه ، آن هم توسط یک پژوهشگر خوش‌ذوق ادبیات برای دوستداران شاهنامه مغتنم است.

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده با اجرای دکتر خادم

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده: شرح داستان های شاهنامه با بیان ساده
دکتر امیر خادم پژوهشگر شاهنامه مجری کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده

دکتر امیر خادم دارای کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران و دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه آلبرتا کانادا با گرایش تروما (روان زخم، خاطره) در ادبیات روایی معاصر، وقت زیادی را صرف خواندن و شرح داستانهای شاهنامه صرف کرده اند.

توضیحات دکتر خادم در ابتدای درسگفتار فردوسی خوانی

در این پادکست از ابتدای شاهنامه و از اولین داستان شروع کرده و هر جا به کلمات دشوار یا ابیات پیچیده می رسیم، توضیحاتی داده می شود.

هدف این پادکست خواندن ساده داستان های شاهنامه است. ممکن است پیش آمده باشد که خواسته ایم شاهنامه را بخوانیم اما به دلایل مختلف نتوانسته ایم اینکار را کامل انجام دهیم

یکی از دلایل آن بزرگ بودن کتاب و تعداد زیاد ابیات آن است، دلیل دیگری این است که افراد عادی ممکن است برای خواندن شاهنامه و درک مفهوم کلمات آن، نیاز به کمک داشته باشند.

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده یا داستان های صوتی شاهنامه به زبان ساده برای مخاطب معاصر و افراد عادی ساخته شده و بعضی داستان های آن به صورت خلاصه ارائه شده است

در این پادکست از شاهنامه تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق استفاده شده است

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده شامل شاهنامه خوانی و شرح داستان های صوتی شاهنامه توسط دکتر امیر خادم به مدت 130 ساعت

به همراه 8 ساعت فایل های صوتی ویژه و pdf فهرست و منابع


فهرست درسگفتارهای شاهنامه خوانی به زبان ساده

دانلود فهرست موضوعی فایل های صوتی

فایل ها بر اساس این فهرست شماره گذاری شده و و فایل PDF فهرست مذکور ضمیمه فایل های دانلودی شده است

هشتم: داستان پادشاهی منوچهر و تولد زال

 • نهم: شروع داستان زال و رودابه
 • دهم: ادامه‌ی داستان زال و رودابه
 • یازدهم: پایان داستان زال و رودابه

دوازدهم: داستان تولد رستم

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده: داستان زال و رودابه
کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده: داستان زال و رودابه
 • سیزدهم: داستان حمله‌ی افراسیاب به ایران
 • چهاردهم: داستان پیروزی افراسیاب بر ایران
 • پانزدهم: مقدمه‌ی داستان رستم و افراسیاب
 • شانزدهم: داستان نبرد رستم و افراسیاب
 • هفدهم: شروع داستان نبرد مازندران
 • هجدهم: داستان هفت خان رستم
 • نوزدهم: پایان داستان نبرد مازندران

بیستم: داستان نبرد هاماوران

 • بیست‌و‌یکم: داستان رستم و هفت گردان در شکارگاه افراسیاب
 • بیست‌ودوم: شروع داستان رستم و سهراب
 • بیست‌و‌سوم: داستان فرستادن رستم به جنگ سهراب
 • بیست‌وچهارم: داستان نبرد اول رستم و سهراب
 • بیست‌وپنجم: پایان داستان رستم و سهراب
 • بیست‌وششم: شروع داستان سیاوش
 • بیست‌وهفتم: داستان گذار سیاوش از آتش
 • بیست‌وهشتم: داستان نبرد سیاوش با لشکر توران
 • بیست‌ونهم: داستان پاسخ کیکاووس به سیاوش
 • سی‌ام: داستان پناهندگی سیاوش به توران
 • سی‌ودوم: داستان نیرنگ کرسیوز علیه سیاوش
 • سی‌وسوم: داستان کشتن سیاوش
 • سی‌وچهارم: داستان تولد کیخسرو
 • سی‌وپنجم: شروع داستان کین سیاوش
 • سی‌وششم: پایان داستان کین سیاوش
 • سی‌وهفتم: داستان رفتن گیو به توران
 • سی‌وهشتم: داستان رسیدن کیخسرو به ایران
 • سی‌ونهم: داستان کیخسرو و دز بهمن

چهلم: داستان کیخسرو و لشکر ایران

 • چهل‌ویکم: شروع داستان فرود سیاوش
 • چهل‌ودوم: پایان داستان فرود سیاوش
 • چهل‌وسوم: داستان آگاهی کیخسرو از مرگ فرود
 • چهل‌وچهارم: داستان نشاندن فریبرز به جای طوس
 • چهل‌وپنجم: داستان نبرد نهایی بهرام
 • چهل‌وششم: شروع داستان کاموس کشانی
 • چهل‌وهفتم: داستان بازور جادو
 • چهل‌وهشتم: داستان آمدن سیاوش به خواب طوس
 • چهل‌ونهم: داستان رسیدن رستم به کوه هماون
 • پنجاهم: داستان نبرد رستم و اشکبوس
 • پنجاه‌ویکم: داستان نبرد رستم و کاموس کشانی
 • پنجاه‌ودوم: داستان مذاکره‌ی رستم و پیران
 • پنجاه‌وسوم: داستان نبرد رستم و خاقان چین
 • پنجاه‌وچهارم: داستان رستم و دز مردمخواران
 • پنجاه‌وپنجم: داستان نبرد رستم و پولادوند
 • پنجاه‌وششم: داستان رستم و اکوان دیو

پنجاه‌وهفتم: شروع داستان بیژن و منیژه

 • پنجاه‌وهشتم: داستان به چاه افتادن بیژن
 • پنجاه‌ونهم: داستان فراخواندن رستم برای نجات بیژن
 • شصتم: داستان پیداکردن چاه بیژن
 • شصت‌ویکم: پایان داستان بیژن و منیژه

شصت‌ودوم: شروع داستان رزم دوازده رخ

 • شصت‌وسوم: داستان جنگ‌خواهی هومان
 • شصت‌وچهارم: داستان نبرد بیژن و هومان
 • شصت‌وپنجم: داستان مذاکره‌ی مجدد پیران با گودرز
 • شصت‌وششم: داستان نبرد انبوه لشکر گودرز و پیران
 • شصت‌وهفتم: داستان ده نبرد تن به تن
 • شصت‌وهشتم: داستان نبرد پیران و گودرز
 • شصت‌ونهم: پایان داستان نبرد دوازده رخ

هفتادم: شروع داستان جنگ بزرگ کیخسرو

 • هفتاد و یکم: داستان پیغامهای افراسیاب و کیخسرو
 • هفتادودوم: داستان نبرد شیده و کیخسرو
 • هفتادوسوم: داستان هجوم کیخسرو به توران
 • هفتادوچهارم: داستان نبرد بهشت‌کنگ
 • هفتادوپنجم:داستان شبیخون زدن افراسیاب
 • هفتادوششم: داستان رسیدن کیخسرو به کنگ‌دز
 • هفتادوهفتم: داستان کشتن افراسیاب
 • هفتادوهشتم: داستان سیر شدن کیخسرو از پادشاهی
 • هفتادونهم: داستان گفتار کیخسرو با پهلوانان
 • هشتادم: داستان ناپدید شدن کیخسرو
 • هشتادویکم: شروع داستان پادشاهی لهراسپ
 • هشتادودوم: داستان گشتاسپ و کتایون
 • هشتادوسوم: داستان نبرد گشتاسپ با اژدها
 • هشتادوچهارم: داستان بازگشت گشتاسپ به ایران

هشتادوپنجم: داستان ظهور زرتشت

 • هشتادوششم: داستان نبرد گشتاسپ و ارجاسپ
 • هشتادوهفتم: داستان کشتن زریر
 • هشتادوهشتم: داستان در بند کردن اسپندیار
 • هشتادونهم: داستان هجوم مجدد ارجاسپ
 • نودم: داستان نبرد اسپندیار و ارجاسپ
 • نودویکم: شروع داستان هفتخان اسپندیار
 • نودودوم: ادامه داستان هفتخان اسپندیار
 • نودوسوم: داستان خان هفتم اسپندیار
 • نودوچهارم: پایان داستان هفتخان اسپندیار

نودوپنجم: شروع داستان رستم و اسپندیار

کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده
کتاب صوتی شاهنامه به زبان ساده: نبرد رستم و اسفندیار
 • نودوششم: داستان رفتن اسپندیار به زاولستان
 • نودوهفتم؛ داستان دیدار اول رستم و اسپندیار
 • نودوهشتم: داستان دیدار دوم رستم و اسپندیار
 • نودونهم: داستان آمادگی رستم و اسپندیار برای نبرد
 • صدم: داستان رزم اول رستم و اسپندیار
 • صدویکم: داستان چاره‌جویی رستم از سیمرغ
 • صدودوم: داستان کشتن اسپندیار

صدوسوم: داستان مرگ رستم

 • صدوچهارم: داستان پادشاهی بهمن
 • صدوپنجم: داستان همای و داراب
 • صدوششم: داستان پادشاهی داراب
 • صدوهفتم: داستان پادشاهی دارا پسر داراب
 • صدوهشتم: داستان نبرد دارا و اسکندر
 • صدونهم: شروع داستان پادشاهی اسکندر
 • صدودهم: داستان اسکندر در هندوستان
 • صدویازدهم: داستان نبرد اسکندر با فور هندی
 • صدودوازدهم: داستان اسکندر و قیدافه
 • صدوسیزدهم: داستان سفرهای پراکنده‌ی اسکندر
 • صدوچهاردهم: داستان اسکندر و درخت سخنگو
 • صدوپانزدهم: داستان مرگ اسکندر

صدوشانزدهم: داستان اشکانیان

 • صدوهفدهم: داستان شورش اردشیر علیه اردوان
 • صدوهجدهم: داستان اردشیر و کرم هفتواد
 • صدونوزدهم: داستان پادشاهی اردشیر بابکان
 • صدوبیستم: داستان سیاست‌های اردشیر بابکان
 • صدوبیست‌ویکم: داستان پادشاهی شاپور اردشیر
 • صدوبیست‌ودوم: داستان پادشاهی‌ها از اورمزد اول تا دوم
 • صدوبیست‌وسوم: داستان شروع پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
 • صدوبیست‌وچهارم: داستان نبرد شاپور با رومیان
 • صدوبیست‌وپنجم: داستان مانی صورتگر

صدوبیست‌وششم: داستان تولد بهرام گور

 • صدوبیست‌وهفتم: داستان تلاش بهرام گور برای ولیعهدی
 • صدوبیست‌وهشتم: داستان پادشاهی بهرام گور
 • صدوبیست‌ونهم: داستان لنبک و براهام
 • صدوسی‌ام: داستان حرام کردن شراب
 • صدوسی‌ویکم: داستان بهرام و دختران آسیابان
 • صدوسی‌ودوم: داستان بهرام و ماهیار گوهرفروش
 • صدوسی‌وسوم: داستان بهرام و فرشیدورد
 • صدوسی‌وچهارم: داستان هجوم چین بر بهرام
 • صدوسی‌وپنجم: داستان تقابل بهرام گور با روم و هند
 • صدوسی‌وششم: داستان هنرنمایی بهرام گور در هند
 • صدوسی‌وهفتم: پایان داستان پادشاهی بهرام گور
 • صدوسی‌وهشتم: داستان پادشاهی‌ها از یزدگرد دوم تا بلاش
 • صدوسی‌ونهم: داستان پادشاهی قباد

صدوچهلم: شروع داستان پادشاهی انوشیروان

 • صدوچهل‌ویکم: داستان سیاست‌های انوشیروان
 • صدوچهل‌ودوم: داستان نبرد انوشیروان با روم
 • صدوچهل‌وسوم: داستان نوش‌زاد و نوشین‌روان
 • صدوچهل‌وچهارم: داستان مجلس‌های بوزرجمهر و انوشیروان
 • صدوچهل‌وپنجم: داستان مهبود و زروان
 • صدوچهل‌وششم: داستان نبرد چین و هیتال
 • صدوچهل‌وهفتم: داستان نوشین‌روان و خاقان
 • صدوچهل‌وهشتم: داستان شطرنج و نرد
 • صدوچهل‌ونهم: شروع داستان طلخند و گو
 • صدوپنجاهم: پایان داستان طلخند و گو
 • صدوپنجاه‌ویکم: داستان خشم گرفتن نوشین‌روان بر بوزرجمهر
 • صدوپنجاه‌ودوم: داستان نامه‌ی نوشین‌روان به هرمزد
 • صدوپنجاه‌وسوم: داستان نبرد انوشیروان با روم

صدوپنجاه‌وچهارم: شروع داستان پادشاهی هرمزد

 • صدوپنجاه‌وپنجم: داستان هجوم ساوه‌شاه به ایران
 • صدوپنجاه‌وششم: داستان رفتن بهرام چوبین به نبرد ساوه‌شاه
 • صدوپنجاه‌وهفتم: داستان نبرد بهرام چوبین و ساوه‌شاه
 • صدوپنجاه‌وهشتم: داستان نبرد بهرام چوبین با پرموده
 • صدوپنجاه‌ونهم: داستان شورش بهرام چوبین
 • صدوشصتم: داستان رایزنی بهرام چوبین با سرداران

صدوشصت‌ویکم: شروع داستان پادشاهی خسروپرویز

 • صدوشصت‌ودوم: داستان مذاکرات بهرام چوبین و خسروپرویز
 • صدوشصت‌وسوم: داستان نبرد بهرام چوبین و خسروپرویز
 • صدوشصت‌وچهارم: داستان پادشاهی بهرام چوبین
 • صدوشصت‌وپنجم: داستان رسیدن خسروپرویز به روم
 • صدوشصت‌وششم: داستان طلسم رومیان
 • صدوشصت‌وهفتم: داستان نبرد دوم خسروپرویز با بهرام چوبین
 • صدوشصت‌وهشتم: داستان فرار بهرام چوبین
 • صدوشصت‌ونهم: داستان بهرام چوبین و خاقان
 • صدوهفتادم: داستان کشتن بهرام چوبین
 • صدوهفتادویکم: داستان بازگشت گردیه به ایران

صدوهفتادودوم: داستان خسرو و شیرین

 • صدوهفتادوسوم: داستان ایوان مداین
 • صدوهفتادوچهارم: داستان سرنگونی خسروپرویز
 • صدوهفتادوپنجم: داستان مرگ خسروپرویز
 • صدوهفتادوششم: داستان پادشاهی‌ها از شیروی تا فرخ‌زاد
 • صدوهفتادوهفتم: داستان پادشاهی یزدگرد سوم
 • صدوهفتادوهشتم: داستان فرار یزدگرد
 • صدوهفتادونهم: داستان مرگ یزدگرد

مطالب صوتی ویژه با توضیحات دکتر خادم

در فایل های صوتی زیر دکتر خادم در مورد شاهنامه و ادبیات ایران توضیحاتی داده اند که این فایل ها ضمیمه دانلود هستند

 • درباره‌ی دیباچه‌ی شاهنامه
 • درباره‌ی شاهنامه و تاریخ -بخش اول
 • درباره‌ی شاهنامه و تاریخ -بخش دوم
 • درباره‌ی شاهنامه و تاریخ -بخش سوم
 • درباره‌ی نقالی شاهنامه -بخش اول
 • درباره‌ی نقالی شاهنامه -بخش دوم
 • درباره‌ی تصحیح شاهنامه -بخش اول
 • درباره‌ی تصحیح شاهنامه -بخش دوم
 • درباره‌ی اسکندر در شاهنامه
 • در باره سعدی
 • در باره حافظ

پکیج کتاب صوتی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با صدای اساتید ایران

کتاب صوتی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با صدای اساتید ایران

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی

در مورد شاهنامه بیشتر بدانید

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه

 دیگر کتاب های ناشر : سلام صدا

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

 1. محسن
  14 فروردین 1402

  با عرض پوزش سوالی داشتم.اعلام نظر من در خصوص فایل نمونه دکتر امیرخادم دریافت شده است؟

  • hiword.ir
   18 فروردین 1402

   درود بر شما
   نمونه صدا در متن اضافه شد و به ایمیل شما هم ارسال شد