جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه - جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی از داستان کشتن هرمزد سیمای برزین و بهرام آذرمِهان را تا پایان شاهنامه

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 300 مگابایت
40,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه – جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی از داستان کشتن هرمزد سیمای برزین و بهرام آذرمِهان را تا پایان شاهنامه

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی
جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

نام استاد میرجلال الدین کزازی با شاهنامه فردوسی اجین شده است. این استاد دانشگاه تمام عمر خود را صرف تحقیق و معرفی و زنده نگهداشتن شاهنامه کرده است.

بی شک کتاب صوتی شاهنامه – شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی ،  از درست ترین خوانش های موجود در ایران است.

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

فهرست اشعار جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. کشتن هرمزد سیمای برزین و بهرام آذرمِهان را،برگشتن هرمزد از بیداد به دادگستری، لشگرکشی ساوه شاه به جنگ هرمزد (بخش چهارم)
 2. خواستن هرمزد بهرام چوبینه را،آمدن بهرام چوبیه به نزد هرمزدشاه،پهلوانی دادن هرمزد بهرام چوبیه را
 3. رفتن بهرام چوبینه نزد ساوه شاه،فرستادن هرمزدشاه هرّاد برزین را نزد ساوه شاه،پیغام ساوه شاه به بهرام چوبینه
 4. پیغام دیگر ساوه شاه به بهرام چوبینه و پاسخ بهرام،خواب دیدن بهرام چوبینه،رزم بهرام چوبینه با ساوه شاه
 5. کشتن بهرام چوبینه جادو را،فرستادن بهرام چوبینه پیروزی نامه را نزد هرمزد،رزم بهرام چوبینه با پرموده
 6. پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه، خواستن بهرام منشور زینهاری،خشم بهرام بر پرموده، آمدن خاقان نزد هرمزد
 7. آگاهی یافتن هرمزد از ناراستی بهرام چوبینه،فرستادن هرمزد دوکدان و جامه زنان نزد بهرام،دیدن بهرام بخت خود را
 8. گرفتن بهرام آیین پادشاهی،آگاهی دادن خُرادبرزین هرمزد را از کار بهرام،سِگالیدن بهرام با سرداران از پادشاهیش
 9. سکه زدن بهرام به نام خسروپرویز،نامه بهرام به هرمزد،فرستادن هرمزد آیین گُشسپ را به جنگ بهرام
 10. کور کردن گُستهم و بَندوی هرمزد را،پادشاهی خسرو پرویز و بر تخت نشستنش، آگاهی بهرام چوبینه از کوری هرمزد
 11. رسیدن خسرو پرویز و بهرام چوبینه به یکدیگر، پند دادن گُردیه برادر خود بهرام را، رای زدن خسروپرویز با سپهبدان
 12. شبیخون بهرام چوبینه بر لشگر خسرو،گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدرش هرمزد،رفتن خسرو به روم
 13. بردن بهرام سیاوش بندوی را نزد بهرام چوبینه،رای زدن ایرانیان و بهرام بهر پادشاهی،بهرام چوبینه،گریختن بندوی
 14. رفتن خسرو سوی روم،آمدن خسرو به بوم روم،بازگفتن راهب بودنی را به خسرو پرویز،نامه خسرو پرویز به قیصر روم
 15. پاسخ نامه خسرو از قیصر،نامه دیگر قیصر به خسرو پرویز،عهدنامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر 254
 16. طلسم ساختن رومیان،گزارش کردن خراد بر دین هندوان،فرستادن قیصر لشگر و دختر بر خسرو پرویز
 17. لشگرکشی خسرو به سوی آذرآبادگان، آگاهی بهرام چوبینه از بازگشت خسرو،سپاه راندن بهرام به جنگ خسرو پرویز
 18. جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه،جنگ سوم خسرو با بهرام،فرار بهرام چوبینه،نامه خسرو به قیصر به پیروزی
 19. خشم گرفتن نیاتوس بر بندوی،بازگشت نیاتوس و رومیان از ایران،زاری فردوسی از مردن فرزند خویش
 20. داستان بهرام چوبینه با خاقان چین،کشته شدن مَقاتوره به دست بهرام چوبینه،کشتن دَد دختر خاقان را
 21. کشته شدن شیر کپی به دست بهرام چوبینه،آگاهی خسرو پرویز از کار بهرام،سپاه آراستن خاقان چین

جلد پنجم شاهنامه خوانی با صدای استاد کزازی

 1. فرستادن خسرو خرادبرزین را به نزد خاقان،فرستادن خرادبرزین قُلون را نزد بهرام چوبین،کشته شدن بهرام به دست قلون
 2. آگاهی یافتن خاقان از مرگ بهرام،نامه نوشتن خاقان به گُردیه خواهر بهرام،رای زدن گردیه با پهلوانان خویش
 3. فرستادن خاقان تُوُرگ را از پس گردیه،کشتن خسرو بندوی را،سرپیچی گُستهم از خسرو،کشته شدن گستهم به دست گردیه
 4. نامه نوشتن گردیه به خسرو پرویز،هنرنمودن گردیه نزد خسرو،سبب ویران شدن شهر ری،بخش کردن خسرو پادشاهیش را
 5. زادن شیرویه پسر خسرو،نامه خسرو به قیصر و پاسخ قیصر،پاسخ نامه قیصر از خسرو،داستان خسرو پرویز و شیرین
 6. رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین،پند دادن بزرگان خسرو را،کشتن شیرین مریم را و بند کردن خسرو،داستان تخت طاقدیس
 7. داستان باربَد رامشگر،ساختن خسرو ایوان مداین را،بزرگی خسرو پرویز،در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او
 8. برگشتن لشگر ایران از خسرو،رها کردن سران شیرویه را از بند،آگاه شدن خسرو از کار سپاه،گرفتار شدن خسرو پرویز
 9. پادشاهی قَباد پرویز،پاسخ خسرو به قباد،شیون باربَد بر خسرو،خواستن بزرگان از شیروی مرگ خسرو را
 10. داستان شیرویه با شیرین،پادشاهی اردشیر شیروی،کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو،پادشاهی فَرایین گُراز
 11. پادشاهی پوراندخت، پادشاهی آزرم دخت، پادشاهی فرخزاد، پادشاهی یزدگرد
 12. تاختن سعد وقاص به ایران،نامه رستم به سعد وقاص،پاسخ نامه از سعد وقاص،رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم
 13. رای زدن یزدگرد با ایرانیان،نامه یزدگرد به ماهوی سوری،رفتن یزدگرد به توس و پذيره شدن ماهوى سورى او را
 14. برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ یزدگرد،کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان،برتخت نشستن ماهوی سوری
 15. لشگرکشی بیژن به جنگ ماهوی سوری،جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی،تاریخ انجام شاهنامه

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

زندگی و آثار میر جلال الدین کزازی

میر جلال الدین کزازی شاهنامه پژوه و پژوهشگر برجسته‌ی زبان و ادب فارسی در سال 1327 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. کزازی به استفاده از واژگان پارسی سره در زبان گفتار و نوشتار بسیار شهره است. او از کودکی در خانواده‌ای فرهنگی و اهل ادب بالیده و بزرگ شده است. پدر نقش به سزایی در گرایش او به ادب و به ویژه ادب کهن ایران زمین داشته است و همچنان که پیداست این گرایش و شیفتگی او به زبان و ادبیات فارسی، مسیر زندگی او را رقم …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 1710 بازدید بدون دیدگاه