کتاب صوتی منطق الطیر

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی منطق الطیر (منطِقُ‌الطَّیِّر یا مقامات‌الطیور) منظومه‌ای از عطار نیشابوری و از برجسته‌ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است که آنرا در سطح مثنوی مولوی میدانند.

اشعار مثنوی منطق الطیر حدود 4300 بیت است که در قرن ششم هجری قمری سروده شده است.

داستان کتاب صوتی منطق الطیر

داستان کتاب صوتی منطق الطیر از آنجا آغاز می شود که جمعی از پرندگان در جلسه‌ای، برای انتخاب پادشاهی برای خود به اجماع می‌رسند و پس از بحث فراوان سیمرغ را برای این کار نامزد می‌کنند و برای یافتنش به راه می‌افتند.

عطار در سرآغاز داستان ابتدا پرندگان را حاضر در جلسه را که هر یک نمایانگر صفتی از انسان هستند را معرفی میکند.

نام مرغان در داستان منطق‌ طیر:

 1. هدهد
 2. یاکریم
 3. طوطی
 4. کبک
 5. باز
 6. دُرّاج
 7. عندلیب
 8. طاووس
 9. تَذَرْوْ
 10. قُمْری
 11. فاخته
 12. شاهین
 13. مرغ زرین
 14. بط
 15. هما
 16. بوتیمار
 17. جغد (بوف)
 18. صهوه
 19. تندباز

مرغان سفرشان را برای یافتن پادشاهشان سیمرغ آغاز می‌کنند و در این سفر ماجراهایی رخ داده و دشواری های پدید می آید که موجب می شود در هر مرحله از این سفر، تعدادی از مرغان هلاک شده و یا به بهانه هایی از ادامه راه انصراف میدهند و از سفر باز مانند.

بدین ترتیب در پایان سفر و در منزل هفتم ، از آن گروه انبوهِ ابتدای راه، تنها سی مرغ باقی به مقصد می رسند و آنان با نگریستن در آینه حق درمی‌یابند که سیمرغ در وجود خود آن‌هاست.

کتاب صوتی منطق الطیر شامل دو اجرای متفاوت بدین شرح است:

خوانش اشعار و ابیات منظومه منطق طیر به مدت 5 ساعت

اجرای نمایشی داستان منطق الطیر با عنوان ز 30 مرغ تا سیمرغ به مدت 10 ساعت

نمایش رادیویی از سی مرغ تا سیمرغ برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری
اجرای نمایشی داستان منطق الطیر با عنوان از سی مرغ تا سیمرغ

وجه عرفانی کتاب صوتی منطق الطیر

در این داستان مراد از مرغان ، سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است.

منطق طیر تمثیلی از مراحل هفتگانه شناخت رازهای هستی در عرفان اسلامی که عطار این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می‌نامد.

هفت وادی یا هفت شهر عشق به‌ترتیب چنین است

 • طلب
 • عشق
 • معرفت
 • استغنا
 • توحید
 • حیرت و فقر
 • و سرانجام فنا

در این منظومه با لطیف ترین بیان ممکن، رابطه حق و خلق و دشواری های راه سلوک توصیف شده ات

سی مرغ ز شوق بال و پر بگشودند
در جستن سیمرغ هوا پیمودند
کردند شمار خویش چون آخر کار
دیدند که سیمرغ هم اینها بودند
مشاهده نقد و بررسی این کتاب