كتاب صوتی این سه زن نوشته مسعود بهنود

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

كتاب صوتی این سه زن نوشته مسعود بهنود نخستین بار در سال ۱۳۷۴ توسط مؤسسه انتشاراتي نشر علم منتشر شد و در ۱۴ فصل و در قالب یک روایت تاریخی به شرح زندگانی پرماجرای اشرف پهلوی، مریم فیروز و ایران تیمورتاش می پردازد.

بهنود در مورد نگارش این داستان در مقدمه كتاب صوتی این سه زن اینگونه می نویسد:

«این کتاب تاریخ نیست، رمان هم نیست. شاید یک روایت تاریخی بتواند باشد، شاید.فکر اولیه آن حدود بیست سال پیش در سرم آمد. نه به این شکل.

بلکه فقط به قصد نوشتن سرگذشت “ایران تیمورتاش” و آن هم در شبی که به اتفاق پروانه، بزرگ حائری و هرمز فرزین در پاریس، در آن آپارتمان قدیمی به دیدار زنی رفتم که از بچگی درباره او شنیده بودم.

وقتی او را در میان تصاویر پدرش دیدم و هنوز پس از چهل سال که از قتل تیمورتاش می گذشت در گفتگوی او به سرم افتاد داستانِ زندگی این زن را بنویسم.

رژیم پهلوی سرکار بود و نمی شد.بار دیگر در زمان جنگ که ایران تیمورتاش به ایران آمده بود، خیالم را بازگفتم.

دو سه باری پای خاطره گویی هایش نشستم. ولی رفت که با مدارک و عکس و اسناد برگردد و برنگشت. یادداشت ها را در قسه ی کارهای ناتمام گذاشتم.

از دیگرسو در همه این سالها که با تاریخ روزگار می گذرانم، بارها قصد آن داشتمن که درباره “فرمانفرما” بنویسم، جز آنکه نوشتن درباره “رضاخان ماکسیم” که شاه شد هم سالهاست در سرم بوده است.

اما اعتراف می کنم که نوشتن درباره خانم مریم فیروز همین اواخر و بعد از آنکه کتاب خاطرات کیانوری را خواندم به سرم افتاد.

فکرِ به هم پیوستن قصه این سه زن (مریم فیروز ، ایران تیمورتاش و اشرف پهلوی) سال پیش و ضمن گفتگو با یکی از نوادگان ناصرالدین شاه جرقه زد.»

خرید سایر کتاب های صوتی آثار مسعود بهنود:

كتاب صوتی این سه زن نوشته مسعود بهنود


دانلود مجموعه کتاب صوتی آثار مسعود بهنود
مشاهده نقد و بررسی این کتاب