دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی| شاهنامه یا گفتار دهقان یا نامه باستان اثری منظوم و متشکل از بیش از 50 هزار بیت است که در آن از عبارات، اصطلاحات و کلمات پارسی زمانه خود استفاده فراوان شده است، از همین روی درک برخی مفاهیم و معنی برخی از اشعار شاید برای خواننده امروزی دشوار باشد.

از سوی دیگر، فردوسی در دانشنامه تاریخی و پهلوانی خود برای انتقال دقیق مفاهیم و البته طرح موضوعات در پوشش استعاره و تشبیه، از اساطیر و نمادهای کهن بسیاری استفاده کرده که بدون آشنایی با این اساطیر و خواستگاه آنها، شاید مخاطب به درک کاملی از داستان های شاهنامه نرسد.

اسطوره ها خود حاوی رمز و راز هستند و خود فردوسی هم بر رازآمیز بودن داستان هایش اشاره کرده است لذا اگر بخواهیم به معنای واقعی داستان‌های شاهنامه پی ببریم، باید به کلید این رمزها برسیم.

لذا مبتدیان و غیرمتخصصان همانند من، بهتر است پیش از خواندن اشعار شاهنامه، بامعانی و شرح و تفسیر اشعار آشنایی مختصری پیدا کرده و سپس خود وارد جهان بی انتهای کلمات و اشعار و داستان های شاهنامه شوند.

ترجمه شاهنامه به فارسی روان
دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی

شرح ابیات شاهنامه فردوسی pdf

دوستداران ادبیات کهن پارسی نیک میدانند که شاهنامه به عنوان حاصل سی سال عمر فردوسی از سروده های حماسی سترگ در جهان است و فردوسی خود هزار سال پیش، پیش‌بینی کرده که هرگز نخواهد مُرد چرا که روح ایرانی و پهلوانی را در دانشنامه بزرگ خود به ودیعه نهاده است.

دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی
دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی

موضوع شاهنامه با نثر منظوم و فاخرش، در حقیقت شرحی بر اسطوره‌ها و تاریخ ایران از کهن‌ترین ایام تا پایان عهد ساسانیان ، پادشاهی یزدگرد و آغاز حمله اعراب در قرن هفتم هجری قمری است

این مطلب را هم ببینید
متن شاهنامه و شاهنامه خوانی داستان ضحاک

اما شاهنامه که فردوسی خود آنرا با عناوینی همچون نامه خسروان، نامه شهریار و یا نامه باستان نامیده است، افزون بر ارزش تاریخی و احوال شاهان پیشدادی تا عصر تاریخی و حضور اسکندر و دارا، از نظر قالب هنری و ادبی دارای ارزش بسیاری است به طوریکه از بزرگترین منظومه های حماسی جهان به شمار می رود.

خواندن و درک کامل مفاهیم و موضوعات چنین اثر ادبی و هنری سترگی، بی تردید به دانشی همه پایه خود نیازمند است، اما از سوی دیگر بر هر ایرانی است که شاهنامه را بخواند و با آن آشنا شود و این مقدور نیست مگر با خواندن شرح ابیات شاهنامه فردوسی و به عبارتی ترجمه امروزین اشعار شاهنامه و یا شاهنامه به نثر

در “دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی” به کوشش سهراب چمن آرا و در 320 صفحه بخش های زیادی از اشعار و داستان های شاهنامه فردوسی شرح داده شده است

شعر شاهنامه فردوسی با معنی
دانلود pdf شاهنامه فردوسی با معنی

در مورد شاهنامه بیشتر بدانید

نویسنده مطلب: