کتاب صوتی منم فرانکو نوشته مانوئل واسکز مونتالبان

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی منم فرانکو نوشته مانوئل واسکز مونتالبان شرح زندگی نامه ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیا است که از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۷۵ به مدت 36 سال با ایجاد فضای رعب و وحشت و اختناق و سیاست های عوام فریبانه بر این کشور حکومت کرد.

نویسنده کتاب منم فرانکو یعنی مانوئل واسکز مونتالبان یکی از نویسندگان بزرگ معاصر اسپانیاست که پس از مردن دیکتاتور تصمیم به نوشتن کتابی در مورد او میگیرد.

درباره کتاب صوتی منم فرانکو

کتاب صوتی منم فرانکو
کتاب صوتی منم فرانکو

در کتاب صوتی منم فرانکو که به صورت یک رمان تاریخی نگاشته شده، داستان زندگی فرانکو از زبان نویسنده ای به نام مارسیال پومبو روایت شده است که در حقیقت خود مونتالبان است

مارسیال پومبو نویسنده و مترجم ناموفقی است که نوشتن برایش نه نام داشته است و نه نان: در آستانه شصت سالگی تمام دارایی او سیصدهزار پزتا است که مبلغ ناچیزی است.

ناگزیر نزد ناشر کتاب‌هایش می‌رود تا وعده‌ای را به یادش بیاورد که پدر ناشر، یعنی دوست دوران جوانی او و صاحب انتشاراتی که به ارث به ناشرفعلی رسیده، به او داده بود.

ناشر به پومبو می‌گوید وعده‌های پدر سر جای خود محفوظ اما او، یعنی ضدفرانکیست همیشگی، باید زندگی نامه‌ای برای فرانکو بنویسد.

پومبو لحظه‌ای دچار تردید می‌شود، اما در هر صورت باید زندگی کرد: چاره‌ای جز قبول ندارد. منم، فرانکو بدین ترتیب پا به عرصه وجود می‌گذارد.

در این رمان تاریخی، دوران فرانکیسم به دو زبان روایت شده است:

 • روایت اول از زبان فرانکو، یعنی تشریح واقعیت رژیم فرانکو برای ثبت در تاریخ: خشونت‌ها، رذالت‌ها، کورذهنی‌ها، کثیف‌ترین و ضدانسانی‌ترین اقدامات پلیسی. چهره فرانکو در این حدیث نفس چهره انسانی بی‌فرهنگ، کینه جو، تهی از ابتدایی‌ترین احساسات بشری است.

در این تصویر، فرانکو بیشتر حیله‌گر و حقه باز است تا زیرک و تیزهوش. موجود حقیری است که گردش دوران او را حاکم بر جان و مال و حیثیت مردم نگون بخت اسپانیا کرده است. فرانکو دچار این توهم است که تاریخ به او مأموریت داده است تا اسپانیا را از پلیدی پاک کند.

 • روایت دوم از زبان قربانیان ستمدیده چهل سال ظلم و بیداد است، چهل سال تحمل خشونت افسار گسیخته فرانکو و فالانژ‌های او که تا مغز استخوان نسبت به درد‌های انسانی بیگانه‌اند.

این روایت غیررسمی و نانوشته روایت زندگی انسان رنج دیده اسپانیاست. مارسیال پومبو کسی جز مانوئل واسکز مونتالبان نیست.

یادداشت مترجم کتاب صوتی منم فرانکو را بشنوید

مقدمه کتاب
کتاب صوتی منم فرانکو
کتاب صوتی منم فرانکو

فهرست کتاب صوتی منم فرانکو

 • يادداشت مترجم
 • پيش در آمد
 • دوران كودكی و اعترافات
 • فراخوان آفريقا
 • در خويشاوندی هرگز حق انتخاب وجود ندارد.
 • جنگ مقدس آزاديبخش
 • آنچه كادی يو می انديشد ، فرانكو از آن بی اطلاع است.
 • شاه بی تاج
 • در كدام اردوگاه هستند؟
 • گفتار پايانی
 • زندگی نامه مختصر بعضی از كسانی كه نامشان در اين كتاب آمده است.
 • گاه شماری
مشاهده نقد و بررسی این کتاب