کتاب صوتی آلبرت انیشتین (اینشتاین)

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی آلبرت انیشتین (اینشتاین) نوشته‌ بوريس‌ کوزنتسوف‌ ترجمه رضا رضائی نشر انجمن فیزیک ایران و مؤسسه انتشارات فاطمی

فهرست کتاب صوتی آلبرت انیشتین (اینشتاین)

 • درباره نویسنده
 • مقدمه
 • فصل یک: نوجوانی
 • فصل 2: روزهای دانشجویی
 • فصل 3: برن
 • فصل 4: جهان غیر شخصی
 • فصل 5: خرد گرایی
 • فصل 6 : انیشتین و اثبات گرایی
 • فصل 7: داستایفسکی و موتسارت
 • فصل 8: ریاضیات و واقعیت
 • فصل 9: دیدگاه ها در انتخاب نظریه های علمی و مبانی فیزیک کلاسیک
 • فصل 10: حرکت برونی Brownian motion
 • فصل 11: فوتون
 • فصل 12: ثابت بودن سرعت نور
 • فصل 13: اصل ثابت بودن سرعت نور و فیزیک کلاسیک
 • فصل 14: انقباض لورنس
 • فصل 15: فضا ،زمان، انرژی و جرم
 • فصل 16:پراگ و زوریخ
 • فصل 17: برلین
 • فصل 18: نظریه نسبیت عام
 • فصل 19: تایید نظریه نسبیت
 • فصل 20: شهرت
 • فصل 21: سیر و سیاحت
 • فصل 22: رژیم نازی در آلمان
 • فصل 23: پرینستون
 • فصل 24: برخورد انیشتین به مکانیک کوانتومی Quantum mechanics
 • فصل 25: نسبیت ، کوانتم و نظریه میدان واحد
 • فصل 26: تکامل فیزیک
 • فصل 27: تراژدی بمب اتم
 • فصل 28 : مرگ
 • فصل 29: جاودانگی
 • برای مطالعه بیشتر

کتاب صوتی آلبرت انیشتین (اینشتاین) نوشته‌ بوريس‌ کوزنتسوف‌

تصویری از مشهورترین دانشمندان جهان -سال ۱۹۲۷- کنفرانس سلوی، بروکسل

درباره نویسنده کتاب اینشتاین

استاد بوريس‌ کوزنتسوف‌ Boris Grigorevich Kuznetsov متولد 1903 از دهه 1940 عضو آکادمی علوم شوروی سابق و بعدا معاون کمیته اینشتاین در این آکادمی بوده است.

او همچنین عضو آکادمی تاریخ علم در پاریس و رئیس کمیته ی آلبرت اینشتین در اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم بوده است.

استاد بوريس‌ کوزنتسوف‌ چندین کتاب در زمینه فیزیک کلاسیک و معاصر نوشته است که معروف ترین آنها عبارتند از:

 • تکامل تفکر فیزیکی از گالیله تا انشتین
 • مبانی نظریه نسبت و و فیزیک کوانتومی
 • اصل نسبیت در در فیزیک باستان کلاسیک و کوانتمی

کتاب آلبرت انیشتین (اینشتاین) Albert Einstein نخست در سال 1962 به زبان روسی منتشر شد و در سال های بعد چند بار تجدید چاپ شد .کتاب حاضر ترجمه چاپ انگلیسی 1965 مسکو است.

در این زندگینامه؛  زندگی، اندیشه ها و کارهای یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ در پرتو آخرین پیشرفت های علم بررسی می‌شود.

با روش روایی استفاده شده در این کتاب  از ارتباط درونی میان مفاهیم فیزیکی، نظرات فلسفی، افکار کلی، اصول اخلاقی، روانشناسی خلاقیت، گرایش های زیبایی شناختی و جاذبه انسانی آلبرت اینشتین که هم انسان بود ، هم دانشمند بود و هم فیلسوف، آگاهی بهتری کسب می کنیم.

در ضمن با این روش دامنه ی انقلابی را که انیشتین در مفاهیم مکان، زمان، حرکت و ماده پدیدآورد را، بهتر درمی یابیم.

ویژگی های اصلی علم قرن بیستم را می فهمیم و پی میبریم که چرا هم نظریه های فیزیکی و هم سیمای مردی که این نظریه ها را آورد همواره زنده خواهد بود.

کتاب صوتی آلبرت انیشتین (اینشتاین) به مدت 16 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 220 مگابایت آماده دانلود است.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب