دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم انبیاء (ص) نوشته اسماعیل هنرمندنیا

در کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران شرح کوتاهی به اختصار از زندگی و سیره عملی 42 تن از پیامبران الهی با استناد به آیات قرآن کریم و برخی روایات فراهم آمده است .

اسامی برخی پیامبران از قرار ذیل است :حضرت آدم، صالح، هود، نوح، اسماعیل، لوط، یوسف، موسی، یوشع، الیاس، یونس، لقمان، عیسی، جرجیس، زکریا و یحیی (ع) .

دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران

فهرست مطالب کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران

 • آفرينش آدم
 • آدم و حوا در بهشت
 • آدم و حوا در زمين
 • هابيل و قابيل
 • ادريس
 • نوح
 • هود
 • صالح
 • ايوب
 • ابراهيم و اسماعيل
 • اسحاق
 • لوط
 • يعقوب
 • يوسف
 • شعيب
 • موسى و هارون
 • الياس و اليسع
 • داود
 • سليمان
 • عزير
 • يونس
 • زكريا و يحيى
 • عيسى مسيح
 • محمّد صلّى اللّه عليه و آله
دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران

در مقدمه دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران چنین آمده است

خداوند تواناى دانا، كائنات را بهنجار آفريده و هستى ، از او پيدايى يافته است :

آسمانها پا برجاى و هر يك برجاى خويش استوار؛ و زمين نيز استوار است و بر آن ، كوهها ايستاده و دشتها، خفته و اقيانوسها، موج انگيز و چشمه ها و رودها، روان و گياهان ، بارور و آفتاب ، در سپيده آفرينش گرما بخش و روز فروز و با پرتو حياتبخش خويش ، بى شتاب در پويش و ماه ، در تابش شباهنگام ، فريبا و در حركت آرام خود بر سينه تيره شب ، چون خيزش مرواريد است بر مخمل سياه ….

در اين ميان ، جاى آدمى خالى است و خداوند اراده فرموده است تا (آدم ) را از عدم بيافريند و هستى را با او معنا بخشد و جمال آسمانى خود را در آيينه زمينى چهره او بنگرد و او را جانشين خويش ‍ كند زيرا از آن پيش ، امانت (خلافت خود) را بر آسمانها و زمين و كوهساران ، عرضه فرموده بود و آنان از پذيرش آن ، سر باز زده بودند و اينك اراده فرموده است تا اين امانت را بر دوش (آدم ) نهد.

پس ، به فرشتگان – همه – فرمود:

– برآنم تا از خاك ، بشرى برآورم ، و آنگاه از روح خويش در او بردمم ؛ پس ‍ چون او را به اعتدال آفريدم و از روح خود در او دميدم ، همه بر او سجده بريد.

فرشتگان ، نخست عرضه داشتند:

— پروردگارا! با دانشى كه به ما عطا فرموده اى ، آگاهى داريم كه كسى را خلق خواهى كرد در زمين تباهى خواهد افكند و خونها خواهد ريخت ؛ و حال آنكه ما تسبيحگوى و تقديس كننده تو هستيم .

خداوند فرمود:

— من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد.

فرشتگان ، به احترام و شگفتى در تكوين آدم مى نگريستند.

آسمان ، در حيرت ايستاده بود.

به اراده الهى ، اندك اندك ، گل آدم شكل گرفت و اندام ، به گونه اى موزون ، فراهم شد. سپس از گل بازمانده از دنده زيرين آدم ، همسر او حوا نيز فراهم آمد.

اين دو اندام ، در كنار يكديگر همچنان كالبدهايى بى روح بودند. راستاى قامت آدم ، اندكى از حوا بلندتر، و فراخناى سينه اش ، كمى گسترده تر بود و عضلاتش محكمتر و در كمال موزونى ، ستبرتر؛ با ابروانى پر پشت و بينى كشيده و چشمانى درشت .

حوا، با لطافت اشك و گل ، زنى كامل و با گيسوانى كشيده ، و اندامى موزون ، چون آدم ، اما هزار بار لطيف تر و ظريف تر.

سرانجام ، آن لحظه الوهى بزرگ در رسيد و خداوند، از روح ربوبى خويش ، در آدم و حوا دميد.

آن دو كه تا لحظه اى پيش ، دو تنديس همگون اما بى روح و ساكن بودند، اينك پلكهايشان به هم مى خورد و سينه هايشان هوا را به درون خويش ‍ مى كشيد و اندامهايشان به حركت در مى آيد و قلبهايشان به تپش مى افتاد.

و اكنون در سينه هر دو، دلى مى تپد كه در آدم ، انگار معجونى است از خميره مهر و عشق و از پولاد و آب ، با غمها و شادى هايى بزرگتر و ناپيداتر و در حوا، گويى ، نخست از اشك و شادى است و آنگاه از عفت و عاطفه و نيز از عشق و مهر مادرى …

پس آنگاه خداوند، دانش تمام اسماء را در حيطه كاينات ، به آدم آموخت و سپس از فرشتگان خواست تا اگر مى توانند، او را از اين اسماء با خبر سازند

دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران به مدت 7 ساعت تقدیم علاقمندان میگردد

دانلود رایگان کتاب صوتی داستان زندگانی پیامبران
مشاهده نقد و بررسی این کتاب