کتاب صوتی در جنگل های سيبری نوشته سيلون تسون نوشته سيلون تسون مترجم پریزاد تجلی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی در جنگل های سيبری خوانشی است از کتاب پاییز ۲۰۱۱ در جنگل‌های سیبری ، اثر سیلون تسون  برنده جایزه‌ی ارزشمند مدیسی فرانسه در بخش ادبیات غیرداستانی ، البته اقبال خوانندگان فرانسوی به مطالعه‌ی آثار الهام‌گرفته از سرزمین‌هایی ناشناخته چون در جنگل‌های سیبری به اندازه‌ای بود که این کتاب عنوان پرفروش‌ترین اثر تجربی سال ۲۰۱۱ فرانسه را هم به‌دست آورد.

هيچ كلكي در كنار نيست ، کتاب صوتی در جنگل های سيبری عنواني گول زننده نيست بلكه حاصل تجربه‌اي واقعي از زندگي نويسنده‌اي تنها در قلب جنگل‌ در سرزمين پوشيده از برف سيبري همزمان با فصل زمستان است.

سيلون تسون Sylvain Tesson ما را همراه خود به دل طبيعت سرد و يخ زده روسيه و به بياني دقيق‌تر كنار درياچه بايكال مي‌برد و به خواندن يافته‌هاي دروني و بيروني‌اش از زندگي آنجا فرا مي‌خواند.

او در اين مكاشفه به مدت شش ماه تنهايي را در طبيعتي وحشي كنار افراد اندكي كه كيلومترها آن طرف‌تر از او در فضايي روستايي زندگي‌ مي‌كردند، تجربه كرد.

کتاب صوتی در جنگل های سيبریاز همان ابتدا خواننده كتاب از خود مي‌پرسد دليل واقعي سيلون تسون براي اتخاذ اين تصميم و دست زدن به ماجرايي اين چنيني چه بود؟

نويسنده در صفحات آغازين از خستگي‌اش از جامعه مصرفي سخن مي‌گويد و به بيان چارچوب زندگي ملال آور زندگي اجتماعي در پاريس مي‌پردازد.

قالبي كه رفته رفته فرد را از خود بيگانه مي‌سازد و به يك دگرديسي بازگشت‌ناپذير سوق مي‌دهد.

با اين حال همين رخوت نفرت انگيز نقطه شروع ماجراي سيلون تسون مي‌شود و خواست عميق دروني‌اش را براي فرار شكل مي‌دهد اما اين تنهايي خودخواسته ماجراي اصلي نيست.

تسون دهه 90 ميلادي با دوچرخه به سفر دور دنيا رفته بود و همراه الكساندر پوسن جهانگرد فرانسوي رشته كوه هيماليا را با پاي پياده سپري كرده بود.

او بار ديگر 3 هزار كيلومتر استپ‌هاي قزاقستان و ازبكستان را همراه عكاسی فرانسوی سوار بر اسب پيمود و پس از خواندن رمان «راهپيمايي بزرگ» نوشته اسلوومير راويز (1955) با پاي پياده مسير فرار راويز افسر سوار نظام ارتش لهستان در جنگ جهاني دوم را از اردوگاه‌هاي گولاگ در سيبري تا هندوستان دنبال كرد.

اما در حقيقت آنچه کتاب صوتی در جنگل های سيبری را شنیدنی كرده روايتي جذاب از ماجراهاي سختي است كه تسون در يادداشت‌هايش از تجربه تنهايي و زندگي در شرايط بغرنج به دست آورده بود.

با آن‌كه 180 روز زندگي تكراري در سكوت سرد سيبري براي بیشتر انسان‌ها خالي از هر گونه گره‌اي داستاني است اما نويسنده کتاب صوتی در جنگل های سيبری نوشته سيلون تسون آن را به گونه‌ای بازگو كرده كه فروشی افزون بر 50 هزار نسخه‌ تنها طي چند ماه براي او رقم زده است.

او اقامت شش ماهه‌اش در فصل زمستان و بهار (ژانويه تا ژوئيه) در سيبري را با كوچكترين جزیياتش در يك كابين 9 متري بيان مي‌كند.

مسایلي از قبيل وضعيت روزمره، گشت و گذارهاي روزانه و اندك لحظات سختي كه تجربه يك تنهايي غيرمعمول به خوشبختي بزرگي براي او تبديل شده بود؛

رويدادهايي از نشستن يك چرخ‌ ريسك بر پنجره اتاقك كوچكش تا تماشاي غروب آفتاب بر سطح درياچه يخ بسته بايكال تك تك با زباني سرشار از شعور و طرح سوال از خود روايت شده‌اند.

بافت متن همواره رنگ شاعرانه‌اي به خود گرفته و حيرت انسان خسته‌ای را نشان مي‌دهد كه از كشف طبيعتی ساده و يكپارچه‌ و يافتن وحدتی هماهنگ با آن دچار بهت و حيرت شده است؛

طبيعت ساده‌ای فارغ از حضور انسان و ساخته‌های او كه همانند ميزبانی است كه مهمانش نمی خواهد كوچكترين آزار و آسيبی به آن برسد.

حتي حضور انسان‌های اندكی كه در كابين‌های جسته و گريخته‌اي كه كيلومتر‌ها آن طرف‌تر در همسايگي نويسنده مستقر شده‌اند و پيش از آن هزاران تن از آنها با كمترين اعتنايی از كنار نويسنده در خيابان مي‌گذشتند اكنون با ارزش شده است.

جزء به جزء اشيايی كه پيش از اين معمولی و بي‌معنا به نظر مي‌رسيد حالا اهميتي مركزی يافته‌اند.

با وجود اين سيلون تسون تنها مشاهداتش از اين فضاي نا‌آشناي خارجی را بازگو نكرده بلكه به مكاشفه‌ای دروني گام نهاده و از اين رهگذر خاطرات، تفكرات و تأملاتش را هم درباره كتاب‌هاي زيادی كه در اين سفر همراه برده، بيان مي‌كند.

کتاب صوتی در جنگل های سيبری نوشته سيلون تسوناو روی هم رفته در تقابل با لحظاتي كه نااميدي به سراغش مي‌آمد هم خود را در بن بست نمی‌يافت و به دشنام عليه طبيعت و تنهايي نمي‌پرداخت.

چرا كه كمابيش هر كسي يا زنجير دريده و در پي رهايي مي‌رود يا به گستاخي درباره آن زبان مي‌گشايد.

سيلون تسون به طور خاص به ستايش از زمان بسيار طولاني و شب‌هايي مي‌پردازد كه در آن نيازي به نگاه كردن به ساعت دست احساس نمي‌شود؛

جايي كه انسان از تصرف و حكومت بر طبيعت و تبديل شدن به مدير و صاحب پر از استرس زمان ناخواسته‌اش سر باز مي‌زند.

از اين رو تجربه واقعی تسون او را به طرح سوالی بنيادی درباره پايه و اساس زندگي در جوامع سرمايه‌داري كه تنها عبارت از سود و افزايش آن مي‌كشاند و به خوبي توانسته است از اين رهگذر خواننده را به دنياي خودش جذب كند.

کتاب صوتی در جنگل های سيبری,در جنگل های سيبری,کتاب صوتی

 

علت آن نيز فقط اينطور به نظر مي‌رسد كه از بين ما تنها عده انگشت شماري روزي جرأت قدم گذاشتن در سفري به تنهايي در رويارويي با زمستان سيبري به دل راه دهند.

با اين حال نويسنده‌اي چون تسون خلال تجربه منحصر بفردش هرگز خيال فرار به ضرباهنگ گيج‌كننده زندگي روزمره، سلطه جامعه تجاري و فرهنگ مصرفي را در سر نداشته است.

او در سراسر کتاب صوتی در جنگل های سيبری يك خواننده را مورد خطاب قرار مي‌دهد.

در واقع روي سخن او با ماست كه زندگی امروزی مان در جوامع مكانيكی نه تنها راهی براي تغيير و برون رفت از چارچوب‌هايش برايمان باقي نمي‌گذارد بلكه هدف كلي آن دادن برنامه روزانه‌اي به ظاهر قشنگ كه در آن همه روزهاي زندگی فرد شبيه هم و بر اساس آن شكل گيرند.

بنابراين شش ماه سفر به سيبری بيش از آنكه رنگ تجربه يك تنهايی طولاني و ممارست جدی فيزيكي داشته باشد در حقيقت يك ماجراجويي ادبی است.

بريدن از زندگی روزمره براي رويارويي با عناصر طبيعی و رهايی از عوامل مزاحمی است كه در فرآيند نوشتن خلل وارد می‌كنند تا به اين وسيله فرد به كشف دنيای درون و برون و توصيف آن از راه نوشتن دست پيدا كند و به دنبال يافتن پاسخي تنها به اين سوال باشد: آيا من در عمق وجودم توانايي يك زندگي واقعي دروني دارم؟

سیلون تسون کتاب صوتی در جنگل های سيبری

آثار سیلون تسون :

  • در ستايش توان سرگردانی (2007)
  • پا به پای گرگ  (2004)
  •   سواري استپ‌ها: 3 هزار كيلومتر سوار بر اسب از ميان آسياي مركزي  (2001)
  • راهپيمايي در آسمان: 5 هزار كيلومتر با پاي پياده در هيماليا  (1998)

آثار عمده‌اي هستند كه حاصل سفرهای پرماجرای سيلون تسون در طبيعت رنگارنگ و خشن آسيايی به شمار مي‌روند.

او عمده سفرهايش را هميشه به همان شيوه بدوی و بدون استفاده از تكنيك‌ها و وسايل مدرن انجام داده است.

پول سفرهايش هم از راه ساخت فيلم‌هاي مستند، ارایه كنفرانس‌ و انتشار سفرنامه‌هايش تهيه شده است.

در جنگل‌های سيبری در 272 صفحه به قيمت 18 يورو از سوي نشر گاليمار به بازار آمد.

شنیدن کتاب صوتی در جنگل های سيبری را علاقمندان سفرهای پرماجرا توصیه میکنم

توضیح: فایل های صوتی mp3 در یک فایل با فرمت زیپ قرار گرفته و پس از دانلود با استفاده اپلیکیشن یا نرم افزار WinZip آنرا از حالت زیپ خارج کنید

 

کانال سلام صدابرای شنیدن آنلاین کتاب های صوتی به کانال تلگرام سلام صدا مراجعه فرمایید.اینستاگرام کتاب های صوتی سلام صدا

برای دیدن توضیحات و مشخصات کتاب های صوتی به اینستاگرام سلام صدا مراجعه فرمایید.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب