کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان و کودکان

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان و کودکان خوانش قصه های شاهنامه با روایتی ساده و دلنشین مناسب رده سنی 10 سال به بالا

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 680 مگابایت
50,000 تومان
پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان| حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین شاعران دنیا و ای بسا که بزرگترین شاعر جهان است و در اثر سترگ خود از همه جنبه های زندگی و صفات انسانی مانند عشق، خشم، حسادت، خردمندی، سخن گفته است که میتوان از آنها چون گنجینه ای برای پرورش کودکان و نوجانان بهره برد

اهمیت داستان های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

داستان های شاهنامه سرشار از موضوعات گوناگون در ژانرهای مختلف ادبی است که اگر با زبانی ساده و کلامی شیوا بازگفته شوند بی تردید کودکان و نوجوانان این سرزمین شیفته آنها می شوند.

فردوسی در بستر داستانهای شاهنامه مُبلغ مفاهیم ارزشمند انسانی همانند خردمندی و خردورزی، نوع دوستی، صلح دوستی و پرهیز از جنگ و خشونت، آزادی و حفظ کرامت انسانی، عدالت و دادگری و مبارزه با ستم و بیدادگری و … است که این مفاهیم زیربنای جامعه مدرن امروز هستند.

شگفت آنکه شاهنامه با آنکه قصه نبرد و جنگ آوری پهلوانان است اما بیش از آن مروج آرامش و صلح و دوستی و پرهیز از خشونت و جنگ است

فراموش نکنیم که شرایط سیاسی و اجتماعی دوران فردوسی چگونه بوده است روزگاری که بیش از سیصد سال از اشغال ایران به دست اعراب گذشته و این سرزمین کهن توسط غزنویان و تحت لوای خلفای عباسی اداره می شد.

روزگاری که زبان رسمی حکومت در ایران عربی بود و صدها سال از اشغال ایران به دست اعراب گذشته بود و اعراب زبان و فرهنگ پارسی را تحقیر کرده و مردم اجازه استفاده از نوشتار و گفتار پارسی نداشتند

فردوسی بزرگ در چنین دوران که زبان پارسی آخرین نفس های خود را می کشید تمام عمر و ثروت خود را برای سرودن شاهنامه و بازسازی دوباره فرهنگ کهن پارسی گذاشت.

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

در این روزگار که مردم ایران زمین نیازمند همراهی و همدلی هستند، پاسداشت شاهنامه میتواند ما را با تاریخ و فرهنگ باستانی ایران آشتی دهد که البته نقش و جایگاه کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این سرزمین مهمتر از سایرین است.

کودک و نوجوان و جوان ایرانی که شاهنامه بخوانند و بشنود بی تردید به سطح بالاتری از حکمت و خردمندی دست خواهند یافت.

سلام صدا در راستای رسالت فرهنگی خود تلاش میکند تا تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان با داستان های شاهنامه آشنا کند و با همین هدف دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان را در برنامه کاری خود قرار داده است.

کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان مناسب برای رده سنی 10 سال به بالا به مدت 18ساعت فایل MP3 و در یک فایل زیپ به حجم 680 مگابایت آماده دانلود است


فهرست مطالب دانلود کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان
 • مقدمه شاهنامه
 • داستان پادشاهی کیومرث اولین پادشاه ایران
 • داستان پادشاهی هوشنگ
 • داستان پادشاهی تهمورت دیوبند
 • داستان پادشاهی جمشید
 • داستان مرداس تازی (عرب)
 • جنگ جمشید و ضحاک
 • عاشق شدن دخترکورنگ
 • کشته شدن جمشید به دست ضحاک
 • پادشاهی ضحاک
 • داستان ارمایل و گرمایل
 • پیدا شدن آبتین نوه جمشید
 • رفتن مادر آبتین به خواستگاری
 • به خواب دیدن جمشید شاه
 • خواب دیدن ضحاک
 • آمدن سپاهیان ضحاک
 • به دنیا آمدن فریدون
 • داستان کاوه آهنگر
 • جنگ فریدون و ضحاک

ادامه فهرست کتاب صوتی شاهنامه برای نوجوانان

 • پایان کار ضحاک
 • ازدواج کردن فریدون
 • داستان خواستگاری و ازدواج پسران فریدون
 • نقشه وزیر برای کشتن شاهزاده های فریدون
 • آزمودن پسران فریدون
 • تقسیم جهان بین پسران فریدون
 • لشکر کشی سلم و تور به ایران
 • دیدار ایرج با برادرانش
 • کشته شدن ایرج و آوردن تابوت او نزد فریدون
 • جنگ ایرانیان و تورانیان
 • تنبیه ویسه
 • انتقام ویسه
 • داستان جنگ طورک و سرند
 • غول در سپاه تورانیان
 • الاپیسه جادوگر
 • پیدا کردن جادوگر
 • ازدواج پشنگ با دختر الاپیسه جادوگر
 • خبردارشدن ملکه توران
 • برگشتن پشنگ به جنگ توران و ایران
 • آمدن مله به باغ
 • آغاز جنگ ایران و توران
 • جنگ تن به تن طورک و کلسم
 • بازگشتن طورک از جنگ
 • حمله کاکوی و عمرو
 • ادامه ماجرای کاکوی و عمرو
 • قارن پسر کاوه
 • حمله به کاویان قلعه
 • پیداکردن پریچهر
 • خیانت بهرام
 • برگشتن قارن
 • ادامه جنگ ایران و توران
 • بازگشتن پهلوان طورک
 • حمله افغانها
 • حمله به قلعه کک
 • طورک وهفت سنگ
 • پایان کار طورک
 • تولد گرشاسب
 • حمله کک
 • جنگیدن درمقابل کک
 • بیدارشدن گرشاسب
 • حمله گرشاسب
 • پایان جنگ
 • باغ بلیان
 • حمله به ایران
 • پیداشدن جانوری در جنگل
 • دام گذاشتن سر راه جانور جنگلی
 • به حرف آمدن مرد جنگلی
 • پایان آموزشهای ویسه
 • بهرام و پسر جنگل
 • رویارویی با بهرام
 • پایان کار بهرام
 • شکست تورانیان به دست گودرز
 • نقشه جدید ویسه
 • پیشنهاد چاچ کماندار
 • مقابله با ارژنگ دیو
 • رسیدن پیک شهریار به زابل
 • رفتن گرشاسب به جنگ
 • پیدا شدن کرگ دیوانه ایرج
 • آغاز جنگ دیو سفید و ایرانیان
 • آغاز جنگ تن به تن
 • جنگ ابرمها و قباد
 • به میدان رفتن دیو سفید
 • نبرد رستم و دیو سفید

ادامه فهرست قصه های صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

 • ورود گرشاسب
 • هوشنگ چهل دست
 • ایران و توران مقابل هم
 • آغاز جنگ
 • از راه رسیدن نریمان
 • نریمان در مقابل هوشنگ چهل دست
 • دیدار با فریدون
 • پیکی با پیام مهم
 • کک در چنگال گودرز
 • حمله به کک کوهزاد
 • دزدیدن کک
 • مجازات کک
 • بازگشت کاوه وگودرز به میدان
 • فرار نریمان
 • گودرز در آتش
 • گرفتاری گودرز
 • از دست رفتن دل گودرز
 • خواستگاری گودرز
 • پایان کار گودرز و ماه
 • پیدا کردن خورشید
 • دستور کشتن ماه دختر والی
 • ماه و شیران درنده
 • فرزند جنگل
 • آشکار شدن نسب فرزند جنگل برای کاوه و قارن
 • جستجوی امیرمردار
 • ملاقات کوتاه مادر و پسر
 • ربودن و رام کردن گیو
 • شکستن طلسم
 • بیداری شاه
 • حمله یل ایران زمین
 • شبیخون تورانیان
 • کشته شدن تور و فرستادن سر تور برای شاه فریدون
 • گرفتن دژ آلانان
 • نبرد کاکوی با منوچهر شاه و کشته شدن کاکوی
 • جنگ سلم و منوچهر
 • شکست تور
 • حمله کک به زابل
 • رسیدن کک به زابل
 • فرار کک
 • شکایت از گرشاسب
شاهنامه آنلاین داستان ضحاک- کاوه آهنگر

داستان کاوه آهنگر را بخوانید و بشنوید

ادامه فهرست کتاب صوتی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

 • اولین دادگاه در دنیا به دست کاوه
 • رودر رویی کاوه و گرشاسب
 • نبرد گرشاسب با با اژدها
 • بازگشت گرشاسب به زندگي
 • رفتن سام به دنبال آهو
 • ديدن عکس پريدخت
 • رسيدن به قلعه ژَند جادوگر
 • آگاه شدن خاقان از نجات دخترش
 • ملاقات سام و پريدخت
 • آمدن سام به شکارگاه
 • گرفتار شدن سام
 • نوشتن نامه به قمر رخ
 • آمدن قلواد و قلواش به ياري سام
 • آمدن فرهنگ ديوزاد
 • آوردن جنازه پريدخت
 • آشکار شدن سياست وزير توسط پسرش
 • نجات دادن دختران خاقان
 • معذرت خواهي خاقان از سام
 • دستور خاقان به بريدن سر پريدخت
 • بردن پريدخت توسط فرهنگ
 • پرخاشّبی پريدخت به سام

 • داستان رستم و اکوان دیو
 • جنگ رستم و اژدها
 • داستان رستم و تهمینه
 • تولد سهراب
 • داستان سهراب و گرد آفرید
 • جنگ رستم و سهراب

پیشنهاد: شاهنامه خوانی کودکان صوتی

شاهنامه خوانی کودکان صوتی

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه

 دیگر کتاب های نویسنده : فردوسی

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

 1. علی
  27 تیر 1402

  سلام. واقعا ممنون بابت تولید چنین محصولی. دست مریزاد. فقط یک اشکالی داره این محصول. قسمت 132 که تموم میشه و سرباز های ماچین فرهنگ و پریدخت رو محاصره می‌کنن یکهو قسمت 133 در مورد رستم و اکوان دیو گفته میشه و داستان نصفه و نیمه می‌مونم.

  • hiword.ir
   29 تیر 1402

   درود بر شما
   سپاس از مهرتان، در حد توان 138 داستان از داستان های شاهنامه برای نوجوانان عزیز آماده شده است که در متن نوشته هم فهرست آنها آمده است.
   در حال آماده کردن داستان هایی دیگری هستیم که به محض آماده شدن به کتاب اضافه شده و همراهان گرامی که از قبل این کتاب را تهیه کرده اند هم میتوانند آپدیت های جدید را دریافت کنند

 2. Koroosh
  29 تیر 1402

  درود، از توجهی که به شاهنامه خوانی نوجوانان و کودکان دارید سپاسگزارم ارزش اینکار بیشتر از مبلغی است که گذاشته اید، درخواست میکنم که داستان های بیشتری را تهیه کنید و هزینه ها را هم از مشتریان بگیرید،گمان می کنم دوستداران شاهنامه با پرداخت مبالغی بیشتر برای کار کاملتر مشکلی نداشته باشند
  با سپاس دوباره کوروش

  • hiword.ir
   29 تیر 1402

   از مهربانی شما سپاسگزارم – داستان های دیگری از شاهنامه در دست تهیه است که به زودی به کتاب اضافه می شود

 3. علی
  23 فروردین 1403

  با سلام و خسته نباشید. آیا قسمت های بعد از فرار فرهنگ و پریدوخت آماده نشده هنوز؟

  • hiword.ir
   25 فروردین 1403

   درود بر شما
   دوستان در حال تهیه هستند و به محض آماده شدن اطلاع رسانی میگردد

داستان های اساطیری شاهنامه

داستان های اساطیری شاهنامه

در نوشته دسته بندی داستان های شاهنامه ، گفتیم که از دیدگاه منابع اصلی، داستان های شاهنامه به اساطیری­، پهلوانی، تاریخی و عامیانه ؛ در این مطلب به شرح کامل داستان های اساطیری شاهنامه می پردازیم. داستان های اساطیری شاهنامه پیش از شرح داستان های اساطیری شاهنامه شایسته است که شرح کوتاهی از مفهوم اسطوره داده شود در باب اسطوره در داستان های شاهنامه داستان اساطیری به داستانی گفته می شودکه پیش از تاريخ یا در سپیده دمان آن، در ذهن آدمیان شکل گرفته و حاکی ازکوشش …