کتاب صوتی آزاد زنان نوشته حمزه سردادور

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی آزاد زنان نوشته حمزه سردادور داستان حماسه پیکار دلاوران ایرانی با ترکمنان در قرن سیزدهم قمری و در سال های پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه است.

داستان کتاب صوتی آزاد زنان

داستان کتاب صوتی آزاد زنان مربوط به دوره‌ای از تاریخ کشور است که خانات خیوه و ازبکان مرزی های شمال شرق ایران را عرصه تاخت و تازهای خود قرار داده بودند و زنان و مردان ایرانی را اسیر کرده و در بازارهای ترکستان (خیوه و خوارزم) می‌فروختند.

در نیمه اول قرن نوزدهم، حدود یک میلیون ایرانی قبل از فروش به عنوان برده به خیوه برده شدند

خانات خیوه حاکمیتی در آسیای میانه بود که در بین سال‌های ۱۵۱۵ تا ۱۹۲۰ میلادی در منطقهٔ خوارزم در جنوب دریاچه آرال برپا بود.

کتاب صوتی آزاد زنان نوشته حمزه سردادور
کتاب صوتی آزاد زنان داستان حماسه پیکار دلاوران ایرانی با ترکمنان

زمانی خیوه پایتخت سرزمین خوارزم بود و امروز مرکز استان خوارزم در کشور ازبکستان است

محمد امین خان ازبک، خانِ خیوه در سال 1261ق به حکومت رسید. تا زمان وی، خوانین خیوه با دربار ایران مناسبات دوستانه‌ای داشتند؛ اما محمد امین خان ادعای استقلال کرد و با هم‌دستی طوایف ترکمن، به تاخت و تاز و ایجاد ناامنی در مرزهای ایران و تجاوز به شهرهای آن حدود پرداخت.

بسیاری از حوادث کتاب صوتی آزاد زنان بر اساس واقعیت است و در اکثر کتاب‌های تاریخی این دوره، همانند «ناسخ التواریخ» آمده است که از آن جمله می‌توان به جنگ معروف «آق دربند» در سرخس در ســال 1271 هجری قمری و تجاوز محمد امین خان ازبک (معروف به خوارزمشاه) به مرزهای ایران اشاره دارد…

کتاب صوتی آزاد زنان نوشته حمزه سردادور
کتاب صوتی آزاد زنان داستان حماسه پیکار دلاوران ایرانی با ترکمنان

فهرست مطالب کتاب صوتی آزاد زنان

 • فصل اول: جشن نامزدى
 • فصل دوم: فرستادگان خوارزمشاه
 • فصل سوم: محاصره‌ی قلعه‌ی خیرآباد
 • فصل چهارم: ملاقات در قلعه
 • فصل پنجم: دشمن وارد قلعه می‌شود
 • فصل ششم: یا علی مدد
 • فصل هفتم: آق‌پری عروس می‌شود
 • فصل هشتم: بیم و امید
 • فصل نهم: داروی محبّت
 • فصل دهم شـکار
 • فصل یازدهم: حسود هرگز نیاسود
 • فصل دوازدهم دومین بدشانسی
 • فصل سیزدهم حوریه در سرخس
 • فصل چهاردهم مرغ از قفس پرید
 • فصل پانزدهم: آزادخان
 • فصل شانزدهم: دو دوست قدیمی
 • فصل هفدهم: نبرد سرنوشت‌ساز
 • فصل هیجدهم: شب زفاف

کتاب صوتی آزاد زنان به مدت 9 ساعت فایل صوتی MP3 آماده دانلود است

مشاهده نقد و بررسی این کتاب