کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع نوشته محمدرضا سرگلزایی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع اثری است در باب فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم که محمدرضا سرگلزایی آن را به رشته ی تحریر در آورده است.

کتاب شامل مقالات مستقلی است که با رویکردی میان رشته ای همانند اسطوره شناسی ، فلسفه و روان شناسی، به بررسی و نقد قدرت نامشروع و فرایندهای شکل‌گیری و دوام آن پرداخته است و برای تبیین مطالب از دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان در رشته های محتلف استفاده شده است

در این کتاب بر خلاف بسیاری از نوشته های موجود در این زمینه با بیانی ساده و روان و به دور از تکلف، مفاهیمی همچون فاشیسم، توتالیتاریسم و کاپیتالیسم را توضیح داده شده و برای درک بهتر آن ها توسط خواننده، نشانه هایی  در امور روزمره ارائه شده است.

فهرست مقالات کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع

 • مثلث کارپمن Karpman drama triangle  ایرانیان
 • اسطوره‌شناسی و امر سیاسی
 • برادران کارامازوف  (دانلود کتاب صوتی براردان کارامازوف)
 • یونگ و فاشیسم
 • فاشیسم و سینما
 • نیکسون Nixon، پریسلی و عکس یادگار
 • کارمند شریف اداره سلاخی
 • هانا آرنت ، کارل یاسپرز و مسئولیت سیاسی
 • میلان کوندار و توتالیتاریسم
 • زندانیان امید واهی
 • کارمند مطیع
 • نه سر پیازیم نه ته پیاز
 • من مسئول خانواده خودم هستم
 • نآزادی و تاریخ
 • من امیدوارم
 • دیس توپیای سرمایه داری

کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع نوشته محمدرضا سرگلزایی

موضوع مقالات کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع

در مقالات مثلث کارپمن ایرانیان ، اسطوره‌شناسی و امر سیاسی ، برادران کارامازوف و یونگ و فاشیسم به چگونگی شکل‌گیری حکومت‌های نامشروع و سلطه‌گر پرداخته شده و از منظر اسطوره‌شناسی نیز، علل تکرار الگوهای جبری آسیب‌زا مورد تحلیل قرار گرفته است.

در مقالاتی «فاشیسم و سینما» و «نیکسون، پریسلی و عکس یادگاری» به تحلیل ابزارهای حکومتی برای تزریق عقاید غیر منطقی، غیر واقعی و تفرقه اندازی‌های بدون علت در میان توده‌ها به منظور تحت سلطه در آوردن هر چه بیشتر آن‌ها پرداخته شده است.

در مقالاتی از جمله «کارمند شریف اداره سلاخی»، «هانا آرنت ، کارل یاسپرز و مسئولیت سیاسی»، «میلان کوندار و توتالیتاریسم» و «زندانیان امید واهی» نقش اعضای یک جامعه در تداوم بخشیدن به حاکمیت‌های نامشروع مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقالات «کارمند مطیع»، «نه سر پیازیم نه ته پیاز»، «من مسئول خانواده خودم هستم» به عنوان گناه سیاسی و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های مدنی، اشاره شده است.

در مقالاتی نآزادی و تاریخ»، «من امیدوارم»، «دیس توپیای سرمایه داری» و «به سوی اتوپیا» دلایل شکست کنش‌های اجتماعی و ساز و کارهایی برای حرکت به لیبرال دموکرات و پس از آن سوسیال دموکراسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کتاب صوتی جنون قدرت و قدرت نامشروع نوشته محمدرضا سرگلزایی به مدت 4 ساعت در یک فایل زیپ با حجم 58 مگابایت آماده دانلود است.


دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد کزازی 

شاهنامه خوانی با صدای حماسی استاد میرجلال الدین کزازی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب