نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی

نقشه اتوکد تاسیسات برق انستیتو موسیقی سلیمانیه نمونه یک نقشه بین المللی در تاسیسات الکتریک شامل:

نقشه های اتوکد روشنایی ،تابلوها، سوکت ها،سیستم های اعلام حریق تلفن و آنتن

نقشه ها مربوط به تاسیسات برق یک ساختمان با زیربنای حدود 3000 مترمربع و در طبقات زیر زمین اول و دوم ، همکف و سه طبقه شامل آمفی تئاتر ، سالن های اجرا ، بخش های اداری

35 شیت نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی سلیمانیه :

1- پلان سیستم روشنایی طبقات

2- پلان سیستم تغذیه برق (سوکت ها)

3- پلان سیستم اعلام حریق طبقات

4-پلان سیستم تلفن طبقات

5-پلان سیستم آنتن طبقات

4- دیاگرام تک خطی تابلوهای برق

5-مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی

6- رایزر دیاگرام و جزئیات اجرایی

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی
تمام توضیحات و عبارات و اصطلاحات به زبان انگلیسی نوشته شده است.
این نقشه اجرا شده و پروژه مذکور در حال بهره برداری است

KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT SULAYMANIA
Kurdish heritage institute
Electrical designs
Lighting System Diagram & Power Supply
Pipe & Wire Network for Lighting System
Switch Socket & Power Supply
Pipe & Wire System for Switch Socket
FIRE ALARM SYSTEM
Weak current systems
ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM
DISTRIBUTION DIAGRAM OF POWER SYSTEM
EARTH PIT DETAIL