نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی

نقشه اتوکد تاسیسات برق انستیتو موسیقی

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی سلیمانیه نمونه یک نقشه بین المللی در تاسیسات الکتریک شامل:

نقشه های روشنایی ،تابلوها،سوکت ها،سیستم های اعلام حریق تلفن و آنتن
نقشه ها مربوط به تاسیسات برق یک ساختمان با زیربنای حدود 3000 مترمربع و در طبقات زیر زمین اول و دوم ، همکف و سه طبقه شامل آمفی تئاتر ، سالن های اجرا ، بخش های اداری

سی و پنج شیت نقشه تاسیسات برق با فرمت اتوکد:

1- پلان سیستم روشنایی طبقات
2- پلان سیستم تغذیه برق(سوکت ها)
3- پلان سیستم اعلام حریق طبقات
4-پلان سیستم تلفن طبقات
5-پلان سیستم آنتن طبقات
4- دیاگرام تک خطی تابلوهای برق
5-مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی
6- رایزر دیاگرام و جزئیات اجرایی

نقشه اتوکد تاسیسات برق پروژه انستیتو موسیقی
تمام توضیحات و عبارات و اصطلاحات به زبان انگلیسی نوشته شده است.
این نقشه اجرا شده و پروژه مذکور در حال بهره برداری است

KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT SULAYMANIA
Kurdish heritage institute
Electrical designs
Lighting System Diagram & Power Supply
Pipe & Wire Network for Lighting System
Switch Socket & Power Supply
Pipe & Wire System for Switch Socket
FIRE ALARM SYSTEM
Weak current systems
ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM
DISTRIBUTION DIAGRAM OF POWER SYSTEM
EARTH PIT DETAIL