مارگارت میچل

خلاصه کتاب:

رمان « بر باد رفته » که تنها اثر نویسنده است ، شاهکار بزرگی است که سیاست و طرز تفکرآمریکایی ها را بخوبی نشان میدهد .

روش های خرید:
خرید محصول مجازی 8,000 تومان
خرید پستی
خلاصه کتاب:

رمان بر باد رفته که تنها اثر نویسنده است ، شاهکار بزرگی است که عشق ، سیاست و زندگی در بره های از تاریخ آمریکا را بخوبی نشان میدهد .

روش های خرید:
خرید محصول مجازی 8,000 تومان
خرید پستی

مارگارت میچل

0:00
0:00