نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی با سیستم هواساز آپارتمانی

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی با سیستم هواساز آپارتمانی

برای استفاده مهندسین و دانشجویان و دست اندرکاران صنعت تاسیسات ساختمان در این پکیج نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی 9 طبقه با سیستم هواساز آپارتمانی قرار داده شده است که با توجه به اجرای نقشه مذکور و بهره برداری بدون اشکال از سیستم های طراحی شده ، امیدوارم مورد استفاده مهندسین و همکاران محترم قرار گیرد.

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی  9 طبقه با زیربنای حدود 1400 مترمربع و در طبقات زیر زمین ، همکف و 8 طبقه

22 شیت نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی با سیستم هواساز آپارتمانی (A3) :

1- پلان کانال کشی و جزئیات اجرایی هواسازهای آپارتمانی

2- پلان سیستم گرمایش (لوله های رفت و برگشت از پکیج حرارتی به هواسازهای آپارتمانی)

3- پلان آب سرد و گرم مصرفی با نصب پنل دوش و سونا

4-پلان آب آتش نشانی

5-پلان فاضلاب و آب باران و ونت طبقات

10- مشخصات فنی و جزئیات اجرایی هواسازها

11-پلان تجهیزات بام و رایزرهای مربوطه

12-توضیحات ، علائم و جزئیات اجرایی

این پروژه اجرا شده و ساکنین در حال استفاده از سیستم های مکانیکی طراحی شده است.

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک آپارتمان مسکونی