کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم تاریخ باستان ایران از منوچهر شاه تا آذرمیدخت در سلسله ساسانیان

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

جلد دوم کتاب صوتی تاریخ طبری نوشته محمد بن جریر طبری به مدت 20 ساعت به زندگی حضرت داوود و سلیمان ، اصهاب کهف و به ویژه پادشاهان و تاریخ باستان ایران از منوچهر شاه و سپس شاهان اشکانی و نهایت شاهان ساسانی تا پایان حکومت آذرمیدخت پرداخته است

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-zip 600MB
50,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم نوشته محمد بن جریر طبری در باره حضرت داوود و سلیمان ، اصهاب کهف و به ویژه پادشاهان و تاریخ باستان ایران از منوچهر شاه و سپس شاهان اشکانی و نهایت شاهان ساسانی تا پایان حکومت آذرمیدخت

کتاب تاريخ طبري

کتاب تاريخ طبري در 16مجلد ، شرح زندگي بشر از خلقت آدم تا زمان نگارنده‌ ي آن محمد بن جریر طبری در قرن سوم هجری است.

محمد بن جریر طبری مورخ و محقق مسلمان ایرانی است.

نام اصلی کتاب تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک است و به زبان عربی نوشته شده است.

هدف طبري از نگارش تاريخ ، ثبت و ضبط تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا زمان خود او بوده است.

از نظر محمد بن جریر طبری تاريخ در حكم جريان واحدي است كه در آن هر يك از اقوام ، نقش ويژه‌ ي خود را داشته اند و عنايت الهي با فرستادن پيامبران و نزول کتب آسماني با مردم همراه بوده و همه ی مردم را در رودخانه‌اي به نام تاريخ به سوي مقصدي معین و مشخص كه همانا روز رستاخيز است رهنمون ميشوند.

طبري تاريخ اسلام را به این خاطر مي‌نويسد كه اين دين بزرگ سراسر دنياي متمدن زمانه خود را فرا گرفته و فرهنگ‌ هاي بزرگ ايران و روم و پيروان ادیان مختلف از مسيحي و بودايي تا زرتشتي در برابر آن تسلیم شدند.

طبري تاريخ را درس عبرت در مدرسه معرفت ميداند.

براي نمونه، هنگامي كه سرگذشت خسروپرويز را بازگو میکند ، به كارها و رفتارهاي او پرداخته و اين كه عبرت نگرفتن از گذشتگان اورا به چه سرنوشتي دچارکرد.
شيوه‌ي او در نگارش تاريخ ، شيوه‌ي محدثان است، يعني هرگاه مطلبي را از كتابي استخراج كرده ، نام سند و كتاب را ذکر میکند.

 کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم شامل تاریخ از بنی اسرائیل تا دوره هخامنشی ، حمله اسکندر و سپس شاهان ساسانی است

فهرست کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم


 • فایل اول (11 دقیقه): معرفی کتاب، فهرست، مقدمه
 • فایل دوم- 36 دقیقه

سخن از پادشاه پارسی بابل پس از منوچهر ( 36 دقیقه)

پس از او کیقباد به پادشاهی رسید

سخن از کار بنی اسرائیل‌

 • فایل سوم(31 دقیقه): سخن از شموئیل پسر بالی و طالوت و جالوت‌
 • فایل چهارم(32 دقیقه): سخن از حکایت داود

 • فایل پنجم: 55 دقیقه

سخن از سلیمان بن داود علیه السلام‌

سخن از غزوات سلیمان و غزوه‌ای که در اثنای آن به بلقیس نامه نوشت‌

ذکر پیکار سلیمان با پدر زن خود جراده و حکایت شیطانی که انگشتر وی را گرفت‌


 • فایل ششم : 37 دقیقه

از پس کیقباد، کیکاوس بپادشاهی رسید

پس از آن کیخسرو پسر سیاوخش به شاهی رسید

 • فایل هفتم به مدت 41 دقیقه

اکنون بحکایت بنی اسرائیل از پس سلیمان پسر داود علیه السلام باز می‌گردیم‌

سخن از حکایت اسا پسر ابیا و زرج هندی‌

 • فایل هشتم(18 دقیقه) : سخن از صاحب قصه شعیا و سخاریب‌
 • فایلم نهم (60 دقیقه): ذکر خبر لهراسب و پسرش بشتاسب و ویرانی بیت المقدس به دست بخت نصر
 • فایل دهم از کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم: 40 دقیقه

سخن از جنگ بخت نصر با عرب‌

سخن از پادشاهی بشتاسب و حوادث ایام او

سخن از شاهان یمن به دوران بشتاسب و بهمن پسر اسفندیار

سخن از اردشیر بهمن و دختر وی، خمانی‌

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دوم فایل 11 : 41 دقیقه

اکنون به قصه بنی اسرائیل باز می‌رویم‌

اکنون از دارای بزرگ و پسر وی دارای کوچک و کیفیت هلاک وی و خبر ذو القرنین و پادشاهی دارا پسر بهمن پسر اسفندیار پسر بشتاسب که لقب چهرآزاد داشت، سخن می‌کنیم‌

سخن از خبر پارسیان پس از مرگ اسکندر که سیاق تاریخ بر پادشاهی آنهاست.

و اینان شاهان اشکانی بودند که اکنون بعنوان ملوک الطوائف خوانده می‌شوند

 • فایل 12 به مدت 70 دقیقه: سخن از حوادثی که به روزگار ملوک الطوائف بود
 • فایل 13 از کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دوم: 71 دقیقه

سخن از پادشاهان رومی به سرزمین شام از عروج مسیح تا به روزگار پیمبر ما

سخن از اقامت عربان در حیره و انبار

 • فایل 14 به مدت 32 دقیقه

سخن از اصحاب کهف‌

و از جمله پیمبران یونس بن متی بود

 • فایل 15 به مدت 57دقیقه

و از حوادث ایام ملوک الطوائف این بود که خدای سه رسول فرستاد

و شمشون نیز در ایام ملوک الطوائف بود

سخن از حکایت جرجیس‌

در زیر پای اردشیر دوم و اهورا مزدا پیکر یولیانوس امپراطور روم قرار دارد که به ایران حمله کرد‌ه و شکست خورده بود. در سمت دیگر او میترا قرار دارد که در زیر پای او یک نیلوفر آبی قرار دارد و در دور سر او هاله نور دیده می‌شود.
سنگ نبشته طاقبستان در کرمانشاه به جای مانده از دوران ساسانیان
در زیر پای اردشیر دوم و اهورا مزدا پیکر یولیانوس امپراطور روم قرار دارد که به ایران حمله کرد‌ه و شکست خورده بود.
در سمت دیگر او میترا قرار دارد که در زیر پای او یک نیلوفر آبی قرار دارد و در دور سر او هاله نور دیده می‌شود.

فایل 16 از کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد دوم:55 دقیقه

سخن از ملوک پارسیان‌ (ساسانیان)

اردشیر شاه پسر بابک با پارسیان قیام کرد

سخن از شاه پارسیان پس از اردشیر پسر بابک‌

و پس از شاپور پسرش هرمز پادشاه شد

پس از هرمز پسرش بهرام بپادشاهی رسید

پس از بهرام پسرش بهرام به پادشاهی رسید

پس از آن بهرام ملقب به شاهنشاه به پادشاهی رسید

پس از آن نرسی به پادشاهی رسید

پس از آن هرمز به پادشاهی رسید

 • فایل 17 :به مدت 42 دقیقه

پس از آن شاپور ذو الأکتاف متولد شد

پس از شاپور ذو الأکتاف اردشیر به شاهی رسید

پس از آن شاپور پسر شاپور به پادشاهی رسید

پس از او برادرش بهرام به پادشاهی رسید

پس از او یزدگرد بدکار پادشاه شد

 • فایل 18 :به مدت 61 دقیقه

پس از یزدگرد پسرش بهرام گور پادشاه شد

پس از او یزدگرد بپادشاهی رسید

آنگاه فیروز به پادشاهی رسید

 • فایل 19 :به مدت 48 دقیقه

سخن از عمال یزدگرد بر عربان و مردم یمن‌

پس از فیروز پسرش بلاش بپادشاهی رسید

پس از آن قباد بپادشاهی رسید

سخن از حوادثی که عربان به روزگار قباد در ملک وی پدید آوردند

آنگاه انوشیروان بپادشاهی رسید

 • فایل 20 و 21 مجموعا به مدت 150دقیقه

سخن از احوال تبع در ایام قباد و انوشیروان و رفتن سپاه پارسیان به یمن برای پیکار حبشیان‌

 • فایل 22 به مدت 47 دقیقه
 • سخن از تولد رسول خدا صلی الله علیه و سلم‌
 • فایل 23 به مدت 51 دقیقه

پس از آن هرمز پسر کسری به پادشاهی رسید

پس از آن خسرو پرویز پسر هرمز به پادشاهی رسید

 • فایل 24 به مدت 60 دقیقه

سخن از حوادثی که هنگام زوال ملک پارسیان به اراده خدای رخ داد و عربان بر آن چیره شدند که خدایشان به سبب پیمبر، نبوت و خلافت به پادشاهی و قدرت داده بود

 • فایل 25 به مدت 50 دقیقه

سخن از عاملانی که پس از عمرو بن هند از جانب ملوک پارسیان بر مرز عرب بودند

پس از او شیرویه به پادشاهی رسید

 • فایل 26 از کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم: 26 دقیقه

پس از آن اردشیر به پادشاهی رسید

پس از آن شهربراز به پادشاهی رسید

پس از آن پوران به پادشاهی رسید

پس از آن چشنسده به پادشاهی رسید

پس از آن آزرمیدخت پادشاه شد

پادشاهان ایران در تاریخ طبری
کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم برای اولین بار به علاقمندان به تاریخ و فرهیختگان و محققان تقدیم میگردد.

کتاب صوتی تاریخ طبری جلد دوم به مدت 20 ساعت فایل صوتی mp3 است که در یک فایل زیپ شده با حجم کل 295 مگابایت آماده دانلود است.دانلود سریع کتاب صوتی تاریخ طبری:

دانلود مجموعه 15 جلدی

دانلود مجموعه پانزده جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری بدون حذفیات و سانسور به انضمام فایل PDF آنها 

.

خرید پستی مجموعه 15 جلدی کتاب صوتی تاریخ طبری

لطفا فایل ها را در کامپیوتر و ترجیحا با استفاده از نرم افزار دانلود منیجر دانلود کنید.

برای باز کردن فایل های زیپ لازم است که نرم افزار WinRAR و یا WinZip را روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید.

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...