فایل pdf کتاب جنگ و صلح جلد اول تا چهارم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب جنگ و صلح جلد اول تا چهارم  نویسنده: لئو نیکلایویچ تولستوی – فایل pdf

رمان مشهور جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی از نویسندگان روسی است که از مهمترین رمان های ادبیات جهان به شمار می آید.

آقای تولستوی در این رمان طولانی به بررسی بیش از ۵۸۰ شخصیت پرداخته اند که یکی از منابع معتبر در شناسایی تاریخ سیاسی سده نوزدهم بود. این رمان پیرامون جنگ بین روسیه به رهبری تزار الکساندر و فرانسه به رهبری بناپارت در دهه های ۸۰ میلادی است.

آشنایی با زندگی و آثار لئو تولستوی

کتاب صوتی جنگ و صلح تولستوی

 

کتاب صوتی جنگ و صلح جلد اول

کتاب صوتی جنگ و صلح - تولستویاز مهمترین رمان‌های ادبیات جهان

دانلود کتاب صوتی جنگ و صلح جلد دو 

کتاب صوتی جنگ و صلح جلد چهارم اثر لئو تولستوی

 

دانلود کتاب صوتی جنگ و صلح جلد سه

کتاب صوتی جنگ و صلح جلد 2

 

دانلود کتاب صوتی جنگ و صلح جلد چهار

کتاب صوتی جنگ و صلح جلد 1

مشاهده نقد و بررسی این کتاب