فایل pdf کتاب جنگ و صلح جلد اول تا چهارم

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب جنگ و صلح جلد اول تا چهارم  نویسنده: لئو نیکلایویچ تولستوی – فایل pdf

رمان مشهور جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی از نویسندگان روسی است که هماکنون این کتاب از مهمترین رمان های ادبیات جهان به شمار می آید.

آقای تولستوی در این رمان طولانی به بررسی بیش از ۵۸۰ شخصیت پرداخته اند که یکی از منابع معتبر در شناسایی تاریخ سیاسی سده نوزدهم بود. این رمان پیرامون جنگ بین روسیه به رهبری تزار الکساندر و فرانسه به رهبری بناپارت در دهه های ۸۰ میلادی است.

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب