دانلود جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن- عصر ایمان اثر ویل دورانت

جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن – عصر ایمان اثر ماندگار ویل دورانت تاریخ جهان از سال 325 تا 1300 میلادی شامل تاریخ  و تمدن مسیحیت ، تاریخ و تمدن اسلام ، تاریخ ایرانیان از عصر ساسانی تا فتح اعراب ، قرون وسطا به مدت 120 ساعت

The Age of Faith (The Story of Civilization, #4) by Will Durant

فهرست مطالب جلد چهارم تاریخ ویل دورانت :

کتاب اول : اوج اعتلای بیزانس  (325 تا  565 میلادی)

 • فصل اول یولیانوس کافر
 • فصل دوم پیروزی بربرها
 • فصل سوم پیشرفت مسیحیت
 • فصل چهارم اروپا شکل می گیرد
 • فصل پنجم یوستی نیانوس
 • فصل ششم تمدن بیزانسی
 • فصل هفتم ایرانیان
 • جامعه ساسانیان
 • سلطنت ساسانیان
 • هنر ساسانیان
 • فتح اعراب

جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن ، کتاب دوم

تمدن اسلامی ( ۵۶۹ تا ۱۲۵۸ میلادی- ۵۳ تا ۶۵۶ هجری قمری )

 • فصل هشتم: محمد (ص)
 • فصل نهم قران
 • فصل دهم شمشیر اسلام
 • فصل یازدهم اوضاع کشورهای اسلامی
 • فصل دوازدهم فکر و هنر در ولایت های خاوری اسلام
 • فصل سیزدهم اسلام در مغرب
 • فصل چهاردهم عظمت و انحطاط مسلمانان

جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن ، کتاب سوم : تمدن یهودی

 • فصل پانزدهم تلمود
 • فصل شانزدهم یهودیان قرون وسطا
 • فصل هفدهم عقلیات و ذوقیات یهود
 • فصل هجدهم دنیای بیزانسی
 • فصل نوزدهم انحطاط غرب
 • فصل بیستم ترقی  شمال
 • فصل بیست و یکم مسیحیت در کشمکش
 • فصل بیست و دوم فئودالیسم و شوالیه گری

جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن :کتاب پنجم

فهرست مطالب کتاب پنجم:  اوج مسیحیت (1095 تا 1300 میلادی)

 • فصل بیست و سوم جنگ های صلیبی
 • فصل بیست و چهارم انقلاب اقتصادی
 • فصل بیست و پنجم بهبود اروپا
 • فصل بیست و ششم ایتالیایی پیش از رنسانس
 • فصل بیست و هفتم کلیسای کاتولیک رم
 • فصل بیست و هشتم آغاز تفتیش افکار
 • بیست و نهم رهبانان
 • فصل سی ام اخلاق و رسوم عالم مسیحی
 • فصل سی و یکم رستاخیز هنر ها
 • فصل سی و دوم  اوج کمال و رونق سبک گوتیک
 • فصل سی و سوم موسیقی قرون وسطا
 • فصل سی و چهارم انتقال دانش
 • فصل سی و پنجم قابدار
 • فصل سی و ششم ماجرای عقل
 • فصل سی و هفتم علوم مسیحی
 • فصل سی و هشتم: عصر خیال پرستان
 • فصل سی و نهم دانته
 • پایان سخن میراث قرون وسطایی

جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن – عصر ایمان – ویل دورانت

 جلد چهارم کتاب صوتی تاریخ تمدن به مدت 120 ساعت فایل صوتی و در دو فایل زیپ مجموعا به حجم 1.3GB در دسترس علاقمندان کتاب های صوتی تاریخی است.

لینک دانلود در دو قسمت قرار گرفته است:

 • پارت اول 800 مگابایت
 • پارت دوم 468 مگابایت

لینک دانلود جلدهای یازده‌گانه، فصول و عناوین مجموعه کتاب تاریخ تمدن  :

کتاب صوتی جلد یک تاریخ تمدن ویل دورانت - مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن

دانلود کتاب صوتی جلد اول  : مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن 

کتاب صوتی جلد 2 تاریخ تمدن ویل دورانت - تاریخ تمدن

دانلود کتاب صوتی جلد دوم : یونان باستان

دانلود جلد پنجم :رنسانس

دانلود جلد ششم :اصلاحات دینی

دانلود جلد هفتم :آغاز عصر خرد

دانلود جلد هشتم :عصر لویی چهاردهم

 کتاب صوتی جلد نهم – عصر ولتر

کتاب صوتی جلد دهم، روسو و انقلاب

کتاب صوتی تاریخ تمدن جلد یازدهم – عصر ناپلئون

مجموعه کامل کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت

دانلود یکجای کل فایل های صوتی و pdf مجموعه 11 جلدی تمدن