کتاب صوتی گلستان سعدی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی گلستان سعدی مجموعه ای صوتی از داستان ها و پندهای کوتاه است که در 30 فایل mp3 و حدود 15 ساعت تقدیم میگردد.

گلستان Gulistan نوشتهٔ شاعر و نویسندهٔ پرآوازه ایرانی سعدی شیرازی است.

به باور بسیاری، گلستان سعدی تاثیرگذارترین کتابِ نثر در ادبیات فارسی می‌باشد که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع (آهنگین) نوشته شده‌است.بیشترِ نوشته‌های آن کوتاه و به شیوهٔ داستان‌ها و پندهای اخلاقی است.

ساختار کتاب صوتی گلستان سعدی

  • دیباچه
  • باب اول – در سیرت پادشاهان
  • باب دوّم – در اخلاق درویشان
  • باب سوّم – در فضیلت قناعت
  • باب چهارم – در فواید خاموشی
  • باب پنجم – در عشق و جوانی
  • باب ششم – در ضعف و پیری
  • باب هفتم – در تأثیر تربیت
  • باب هشتم – در آداب صحبت

دیباچه گلستان سعدی

سعدی در دیباچهٔ کتاب، چراییِ نگارشِ آن و زمانِ نگارش را با گفتاری فاخر، شیرین و روان بازگو می‌کند.

وی در دیباچه، کتابِ گلستان را گلستانی راستین می‌شمارد که سرما و گرمایِ روزگار بر آن تأثیری ندارد و چنین می‌گوید:

برای نُزهتِ ناظران و فُسحَتِ حاضران، کتابِ گلستانی توانم تَصنیف کردن، که بادِ خزان را بر وَرقِ او دستِ تَطاول نباشد و گردشِ زمان، عیشِ ربیعَش را به طیشِ خَریف مُبَدل نکند.

به چه کار آیدت ز گُل طَبَقی از گلستانِ من بِبر وَرقی
گُل همین پنج روز و شِش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد

نمونه‌هایی از نثر گلستان سعدی

منت خدای را، عَزَّ وَ جَلّ، که طاعتش موجبِ قُربت است و به شُکر اندرش مزیدِ نعمت. هر نفَسی که فرومی‌رود مُمِدّ حیات است و چون برمی‌آید مفرِّح ذات؛ پس در هر نفَس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شُکری واجب.

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند؛ یکی آن‌که اندوخت و نخورد، و دیگری آن‌که آموخت و نکرد.

سه چیز پایدار نمانَد: مالِ بی تجارت و علمِ بی بحث و مُلکِ بی سیاست.

دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید؛ بدان! مقصود وی جز آن نیست که دشمنی قوی گردد؛ و گفته‌اند بر دوستیِ دوستان اعتماد نیست، تا به تملقِ دشمنان چه رسد! و هرکه دشمنِ کوچک را حقیر می‌دارد، بدان مانَد که آتشِ اندک را مُهمل می‌گذارد.

کتاب صوتی گلستان سعدی

مختصری در باره سعدی

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم هجری قمری است.

تخلص او “سعدی” است که از نام اتابک مظفرالدین سعد پسر ابوبکر پسر سعد پسر زنگی گرفته شده است.

وی احتمالاً بین سالهای ۶۰۰ تا ۶۱۵ هجری قمری زاده شده است.در جوانی به مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد رفت و به تحصیل ادب و تفسیر و فقه و کلام و حکمت پرداخت.

سپس به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز، به تألیف شاهکارهای خود دست یازید. وی در سال ۶۵۵ سعدی‌نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد (۶۵۶) گلستان را تألیف کرد.

علاوه بر اینها قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصاید عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده‌اند. وی بین سالهای ۶۹۰ تا ۶۹۴ هجری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

سلام صدا کتاب صوتی گلستان سعدی را با خوانشی متفاوت تقدیم دوستداران شعر و ادب پارسی میکند.


از سعدی آثار زیر از طریق این پایگاه در دسترس قرار گرفته است:

مشاهده نقد و بررسی این کتاب