کتاب صوتی کلیات بیمه آیت کریمی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی کلیات بیمه آیت کریمی از انتشارات پژوهشکده بیمه به مدت 15 ساعت تقدیم علاقمندان به صنعت بیمه شده است

کتاب صوتی کلیات بیمه آیت کریمی از انتشارات پژوهشکده بیمه به مدت 15 ساعت

کتاب کلیات بیمه آیت کریمی یکی از مراجع اصلی در آموزش دانش بیمه و همچنین مورد استفاده در آزمون های بیمه است

این کتاب در شش فصل ارائه شده که هر فصل هم به بخش های دیگری تقسیم شده است

فهرست مطالب کتاب

فصل اول : کلیات

 • بخش یک : تاریخچه
 • بخش دو : بررسی فقهی مساله بیمه
 • بخش سه : بیمه از نظر اقتصادی
 • بخش چهار : تقسیم بندی انواع بیمه
 • بخش پنج : بیمه های اجتماعی
 • بخش شش : قرارداد بیمه
 • بخش هفت : ریسک یا خطر
 • بخش هشت : آمار و احتمالات
 • بخش نه : اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
 • بخش ده : تعهدات بیمه گذار
 • بخش یازده : پایان قرارداد بیمه
 • بخش دوازده : تورم و بیمه
 • بخش سیزده : اندوخته های قانونی و ذخایر فنی
 • بخش چهارده : سرمایه گذاری شرکت های بیمه
 • بخش پانزده : بازاریابی

فصل دوم : بیمه های اشیا و مسئولیت

 • بخش یک : بیمه آتش سوزی
 • بخش دو : خطرهای اضافی
 • بخش سه : بیمه حمل و نقل دریایی
 • بخش چهار : بیمه هواپیما
 • بخش پنج : بیمه مهندسی
 • بخش شش : بیمه محصولات کشاورزی
 • بخش هفت : بیمه اتوموبیل
 • بخش هشت : بیمه های مسئولیت مدنی

فصل سوم : بیمه زیان پولی

 • بخش یک : بیمه اعتبار
 • بخش دو : بیمه تضمینپ
 • بخش سه : بیمه عدم النفع
 • بخش چهار : بیمه صداقت و امانت کارکنان

فصل چهارم : بیمه اتکایی

 • بخش یک : کلیات
 • بخش دو : انواع قراردادهای بیمه اتکایی

فصل پنجم : بیمه اشخاص

 • بخش یک : کلیات
 • بخش دو : بیمه حوادث
 • بخش سه : بیمه عمر
 • بخش چهار: بیمه عمر سرمایه گذاری

فصل ششم : آشنایی با بازارهای بیمه ای دنیا

کتاب صوتی کلیات بیمه آیت کریمی به مدت 15 ساعت با حجم 207 مگابایت آماده دانلود است.

فایل صوتی آموزش بیمه


همچنین می توانید برای آموزش موضوعی بیمه ، کتاب صوتی بیمه  شامل بیمه های آتش سوزی،اشخاص مهندسی،مسئولیت جداگانه دانلود بفرمایید

کتاب صوتی بیمه شامل قوانین بیمه،بیمه آتش سوزی ،اشخاص،مهندسی،مسئولیت و باربری

مشاهده نقد و بررسی این کتاب