کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ اثر فرشید ابراهیمی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ  (فراخوانی بر بازنویسی تاریخ هخامنشیان) خوانشی است از کتاب به همین نام به قلم فرشید ابراهیمی است.

کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ به نقد و بررسي آن بخش از تاريخ هرودوت می پردازد كه درباره ايرانيان است.

نویسنده پژوهش خود را فراخوانی برای بازنگری تاريخ هخامنشيان «از آلايش های يكسونگرانه و پيرايش آن از بغض‌ها و كينه‌هايی» می داند كه از كتاب هرودوت سرچشمه مي‌گيرد.

اين اشاره و فراخوان بدان علت است که بسياري از محققان، روايت هرودوت درباره ايرانيان را آلوده به غرض‌ ورزی و ناراستی می دانند.

کتاب صوتی پدرخوانده ای داراي يك پيشگفتار و هشت بخش است.

فرشید ابراهیمی نويسنده ی در پيشگفتار ، از اوهام و افسانه‌هايی ياد مي‌كند كه تاريخ هخامنشيان را فرا گرفته است.

لزوم پيرايش آن خيال پردازی از تاريخ باستانی ايران، نگرش شيفته‌ وار اروپاييان به هرودوت و ديدگاه برخی از پژوهندگان ايرانی كه همانند غربی ها يكسره ستايشگر هرودوت هستند، از ديگر موضوعاتی است كه با خواننده در ميان گذاشته می ‌شود..

زنگار دروغ بر چهره تاریخ پر شکوه ما:

متاسفانه آنچه امروز از پر افتخارترین دوره تاریخی ایران زمین شاهنشاهی هخامنشی ، در دست ما و مردم جهان است، روایتی سرشار از ناراستی، ساخته و پرداخته دروغ نگاران یونانی ورومی است.

در طول بیست وپنج قرن از پیدایش تمدن یونانی، بن مایه اساسی نوشتارهای غربیان، شناساندن تمدن یونانی به عنوان یک تمدن خودساخته ، اصیل و بدور از هرگونه وام گیری از دیگر ملتها و تمدنهاست.

گویی هنرو فلسفه و سیاست و تمام آنچه که نمادهای یک تمدن بزرگ به حساب می آیند به یک باره در سرزمین یونان سر بر آورده و هیچ پیشینه ای در میان دیگر اقوام نداشته است.

یونانیان دولت شهرهای کوچک خود را اساس تمدن بشری دانسته و بنیانگذاران بزرگترین تمدن های هم عصر خود را بربر و وحشی می خوانده اند.

در شیوه به بزرگنمایی هنرو فرهنگ و یا حتا رزم و جنگ آوری خود پرداخته و چهره دیگر تمدنهای بزرگ تاریخ (و بیش از همه تمدن ایرانی) به انواع کاستی ها و کژی ها آلوده اند.

این واقعیت شیوه رایج تاریخ نویسی در یونان باستان بوده است و شوربختانه آثار نوشتاری آنان تا چندی پیش تنها سرچشمه استنادهای تاریخی به شمار می رفت!

نمایاندن تمامی شرقیان و بویژه ایرانیان در سیمایی بی تمدن ،عقب مانده ، خودکامه و مستبد ازسویی و ستایش های تهوع آور از شکوه و بزرگی تمدن یونانی از سوی دیگر، قالب تکراری و منزجر کننده ای است که در بیشتر جستارهای تاریخی نگاشته شده به دست پژوهشگران غربی به چشم می خورد.

دردآورتر اینکه، بسیاری تاریخ نویسان و مترجمان ایرانی نیز این یاوه ها را حقیقت ناب انگاشته و با برگردان چنین نوشتارهایی به پارسی، اندیشه و روان جوان ایرانی را که میراث دار فرهنگ و تمدن بزرگ آریایی است، به زنگار دروغ نگاری یونانیان و فرزندان غربی آنان می آلایند.

کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ  پژوهشی است نگاشته نویسنده جوان و خوش فکر، آقای فرشید ابراهیمی که با دیدی کنکاشگر تلاش کرده به پالایش حقیقت تاریخ هخامنشی از دروغ نگاری پدر تاریخ ،هرودوت هالیکارناسوسی، نویسنده کتاب تاریخها بپردازد.


 شنیدن کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ برای هر ایرانی راستین که خواستار حقیقت پیشینه نیاکان خویش است، اکیدا توصیه میگردد.


کتاب صوتی پدرخوانده ای برای تاریخ شامل 13 فایل mp3  است که در یک فایل زیپ با حجم 79 مگابایت است.


مشاهده نقد و بررسی این کتاب