کتاب صوتی هویت نوشته میلان کوندرا

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی هویت نوشته میلان کوندرا مترجم پرویز همایون پور

میلان کوندرا Milan Kundera نویسنده ای اهل چک است. در ایران او را بیشتر به خاطر رمان بار هستی می شناسند.کوندرا رمان‌ نویس اندیشمند و نوگرای معاصر، از سال ۱۹۷۵ به فرانسه مهاجرت کرد.

میلان کوندرا نویسنده کتاب صوتی بار هستی
میلان کوندرا نویسنده کتاب صوتی بار هستی

برخی رمان‌ها و کتاب‌های ماندگار میلان کوندرا

  • جاودانگی
  • شوخی
  • بار هستی
  • هنر رمان  به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.

کتاب صوتی هویت ماجرای زندگی شانتال و ژان مارک زمینه این رمان است.داستان حول محور «ناپایداری» و ناپدید شدن در ذهن شانتال و ژان مارک ادامه پیدا می‌کند.

عشق اما ادامه دارد و سوء تفاهمی ناشی از حسد ژان-مارک را به کاری احمقانه برمی‌انگیزد و رمان «هویت» با چرخشی ناگهانی، تحرکی در ژانر «وحشت» یا شبه وحشت پیدا می‌کند؛ اما پایان غیرمنتظره، در پرتو اندیشه، دیدگاه و خلاقیت کم‌نظیر میلان کوندرا، ما را به آغاز رمان و مفهوم محوری آن بازمی گرداند تا برای دوباره‌خوانی «هویت» همت کنیم.

هویت نسبت به دیگر آثار کوندرا از پیچیدگی های کمتری برخوردار است و به همان نسبت شخصیت ها هم کمتر هستند.

کتاب صوتی هویت روایتی فلسفی است از سوء تفاهماتی که ریشه در عدم شناخت دقیق انسان ها از یکدیگر دارد و میتواند بزرگترین عشق ها را به سادگی ببلعد و ویران کند.

جدایی و غربتی که در هر حال ما را در بر گرفته و مانع وحدت روح انسانیست. و صداقت محض، بال رهایی از این تنهاییست.

کتاب صوتی هویت نوشته میلان کوندرا به مدت ۲ ساعت و در 6 فایل mp3 است. فایل هفتم به مدت 30 دقیقه به نقد و بررسی کتاب اختصاص یافته است.


  کتاب صوتی بار هستی را دانلود کنید.

کتاب صوتی بار هستی نوشته‌ی میلان کوندرا
مشاهده نقد و بررسی این کتاب