کتاب صوتی هفت پادشاه نوشته محمود طلوعی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

آشنایی با سرگذشت سلاطین قاجار یکی از پر طرفدارترین بخش های تاریخ ایران زمین است. کتاب صوتی هفت پادشاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار اثر محمود طلوعی یکی از غنی ترین منابع تاریخی در ادبیات و تاریخ معاصر است که زندگی در دوران هفت پادشاه قاجار را با جزئیات و مستندات به رشته تحریر درآورده است

در باره کتاب صوتی هفت پادشاه یا ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار

این کتاب تاریخی در دو جلد تنظیم شده است:

در جلد اول کتاب ، حوادث دوران حکومت آقا محمدخان ، فتحعلي شاه ، محمدشاه و ناصرالدين شاه از سال های نخست حکومت قاجار تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه  روایت شده است.

در جلد دوم کتاب ، دوران سلطنت سلطنت مظفرالدین شاه, محمدعلی شاه و احمدشاه قاجار به همراه اقدامات برجسته دیگر شخصیت های تاریخی این دوران بررسی می شود.

زندگی شخصی، طریقه به قدرت رسیدن، اقدامات مهم سیاسی و حوادث دوران هفت پادشاه قاجار در این کتاب به چالش کشیده شده است.

فهرست مطالب کتاب صوتی هفت پادشاه  :

مقدمه

1- اصل و نصب قاجاریه و مدعیان سلطنت ایران پیش از آقا محمدخان

 • آیا قاجاریه از نسل مغول هستند؟
 • نخستین سردار نامدار قاجار
 • پادشاه بی تخت و تاج قاجاریه، حسین قلی خان جهان سوز

2- آقا محمدخان قاجار خون خوارترین فرمانروای تاریخ:

 • آقا محمد خان با قاف یا آقا محمد خان با غین
 • آقا محمد خان چگونه راه فرمانروایی خود را هموار ساخت؟
 • لطفعلی خان زند آخرین حریف آقا محمد خان
 • جنگ سرنوشت ساز
 • فتح شیراز و فاجعه کرمان
 • کشتار ترکمن ها و قتل برادر
 • لشکرکشی به قفقاز و قتل عام مردم تفلیس
 • تاج گذاری در تهران و فتح خراسان
 • لشکرکشی دوباره به گرجستان و کشته شدن آقا محمد خان
 • شگفتی های زندگی آقا محمد خان

آقا محمدخان قاجار

3- فتحعلی شاه زنباره ترین پادشاه جهان

 • آغاز سلطنت
 • کشمکش فتحعلی شاه با برادر و مدعیان دیگر
 • آغاز نفوذ استعماری انگلیس در ایران
 • سرنوشت فجیع و عبرت انگیز نخستین صدر اعظم فتحعلی شاه
 • سیمای واقعی فتحعلی شاه
 • ولیعهدی عباس میرزا و رقابت برادران
 • آغاز رقابت قدرت های خارجی در ایران
 • جنگ 10ساله ایران و روس و عهدنامه گلستان
 • دومین دوره جنگ های ایران و روس و عهدنامه ترکمانچای
 • قتل سفیر روس و عواقب آن
 • آخرین فتوحات عباس میرزا و مرگ او
 • آخرین سفر فتحعلی شاه و مرگ او
 • داستان هایی از دوران سلطنت فتحعلی شاه
 • فتحعلی شاه شاعر
 • یک مرد و هزار زن
 • اولاد و احفاد فتحعلی شاه

کتاب صوتی هفت پادشاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار اثر محمود طلوعی

4- محمدشاه قاجار یک پادشاه ساده لوح و درویش مآب

 • ایران در آغاز سلطنت محمد شاه
 • مداخلات روس و انگلیس و نقش قائم مقام در سلطنت محمد شاه
 • فتح تهران و سرکوبی مدعیان سلطنت
 • یک پادشاه درویش مسلک و ساده لوح
 • وزرات و صدارت قائم مقام
 • داستان قتل قائم مقام و نقش انگلیسی ها در این جنایت
 • صدارت حاجی میرزا آقاسی
 • لشکر کشی به هرات و کشمکش روس و انگلیس در ایران
 • نیرنگ های انگلیس و بازگشت محمدشاه از هرات
 • یک سند مهم تاریخی
 • ماموریت آجودان باشی و رذالت انگلیسی ها
 • فرامین جالب محمد شاه و طغیان های داخلی
 • فتنه باب
 • اختلافات ایران و عثمانی و عهد نامه ارزنته الروم
 • مرگ محمد شاه و اولاد و احفاد او

محمد شاه قاجار - کتاب صوتی هفت پادشاه

5- ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت پر فراز و نشیب

 • حکومت 44روزه مهد علیا و فرار حاجی میرزا آقاسی
 • مداخلات بی شرمانه روس و انگلیس در ایران در آستانه سلطنت ناصرالدین شاه
 • جلوس ناصرالدین شاه و آغاز کار امیرکبیر
 • دامادی امیرکبیر و شورش بزرگ در تهران
 • فتنه سالار در خراسان و دخالت های انگلیس
 • فتنه باب و قلع و قمع بابیان
 • حکومت امیرکبیر و دشواری های کار او
 • عزل و قتل امیرکبیر
 • صدارت میرزا آقاخان نوری و نعل وارنه انگلیسی ها
 • ریخت و پاش های صدر اعظم و تقسیم مقامات بین اولاد و بستگان
 • سوء قصد به جان ناصرالدین شاه و قتل عام بابیان
 • تسخیر هرات و جنگ ایران و انگلیس
 • عزل میرزا آقاخان نوری از صدارت
 • ناصر الدین شاه زمام امور را به دست خود میگیرد
 • زمام داری دو سپه سالار و اولین سفر ناصرالدین شاه به خارج از کشور
 • ماجراهای نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا
 • بازگشت ناصرالدین شاه از سفر فرنگ و ماجرای عزل سپه سالار
 • دومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا و حاصل آن
 • صدارت میرزا یوسف خان مستوفی الممالک
 • نکات خواندنی از زندگی ناصرالدین شاه از زبان دخترش
 • جنگ قدرت بین امین السلطان و پسران شاه
 • ورود سید جمال الدین اسدآبادی به صحنه سیاست ایران
 • سفر سوم فرنگستان و عواقب شوم آن
 • ماجرای صدارت ضل السلطان و دخالت روس ها برای ابقای امین السلطان
 • سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه و اسرار ناگفته قتل او
 • زنان و فرزندان ناصرالدین شاه و شگفتی های اندرون او
 • سیمای ناصرالدین شاه و نمونه هایی از اشعار او

کتاب هفت پادشاه نوشته محمود طلوعی

6- مظفرالدین شاه

 • یک کودک سالخورده
 • پادشاهی که در ولیعهدی پیر شد
 • نقش روس و انگلیس در انتقال آرام سلطنت به مظفرالدین شاه
 • آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و تصنیفی که موجب برکناری صدر اعظم شد
 • صدارت امین الدوله و عواقب سیاسی یک ازدواج و طلاق مصلحتی
 • بازگشت امین السلطان و شنیدنی های اولین سفر مظفرالدین شاه به اروپا
 • قرارداد دارسی و سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ
 • صدارت عین الدوله و سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا
 • مقدمات نهضت مشروطیت
 • انقلاب مشروطیت و عواملی که این انقلاب را به ثمر رساند
 • صدور فرمان مشروطیت و مرگ مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه

7- محمدعلی شاه

 • دیکتاتور نادان
 • عوامل تکوین طبیعت خشن و ناآرام محمدعلی شاه
 • از حکومت آذربایجان تا جلوس بر تخت سلطنت
 • محمدعلی شاه از نخستین روز سلطنت به مبارزه با مشروطیت برمی خیزد
 • توطئه روس و انگلیس و قرارداد ننگین تقسیم ایران به مناطق نفوذ
 • اسراری از ماجرای سوقصد به جان محمدعلی شاه
 • شاه در فکر انتقام و ضل السلطان در تدارک کودتا
 • اسناد حیرت انگیز دخالت مستقیم روس ها در کودتای محمد علی شاه
 • بمب باران مجلس و فجایع قزاقان روس
 • استبداد صغیر و انقلاب دوم مشروطیت
 • استخاره های محمدعلی شاه
 • زندگی محمدعلی شاه در تبعید و تلاش نافرجام او برای تصاحب مجدد تاج و تخت

کتاب صوتی هفت پادشاه -محمدعلی شاه

8- احمدشاه

 • روزگار خفت و سیه روزی ایران
 • سلطنت ناخاسته
 • اعدام شیخ فضل الله نوری
 • حوادث آذربایجان و ظهور رضاخان
 • مشکلات ایران با روسیه و اسنادی از مداخلات بی شرمانه روس ها در ایران
 • میراث شوم محمدعلی شاه و ادامه کشمکش ایران و روسیه
 • داستان مورگان شوستر و چند سند حیرت انگیز
 • سردار اسعد بختیاری هم خواب سلطنت می بیند
 • جنایات روس ها در ایران
 • اعدام ثقه الاسلام تبریزی و بمب باران حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد
 • مدعی تازه سلطنت
 • جنگ خیابانی در تهران و تاج گذاری احمد شاه
 • ایران در جنگ اول جهانی
 • قرارداد 1919 و سفر احمدشاه به انگلستان
 • اسناد شرم آور
 • احمد شاه میخواهد استعفا بدهد
 • انگلیسی ها او را بر تخت سلطنت نگاه میدارند
 • اسراری از کودتای 1299
 • آغاز پایان قاجاریه
 • آخرین نیرنگ احمدشاه
 • بند و بس با بلشویک ها
 • خلع احمدشاه و انقراض قاجاریه
 • نکاتی از زندگی خصوصی احمدشاه و اوضاع حرمسرای او
 • مرگ احمدشاه و آخرین مدعی سلطنت ایران از خاندان قاجار

کتاب صوتی هفت پادشاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار - احمد شاه

9- بازیگران عصر قاجار

 • از حاج ابراهیم خان اعتماد الدوله تا رضا خان
 • نقش شاهزادگان و میرزاها در حکومت قاجار
 • صدر اعظم های فتحعلی شاه
 • بازیگران سیاسی دیگر عصر فتحعلی شاه
 • دولتمردان عصر محمد شاه
 • رجال عصر ناصری
 • آخرین صدر اعظم های ایران
 • بازیگران عصر مشروطیت
 • آخرین بازیگران از مستوفی الممالک تا رضا خان
 • نقش روحانیت در دوره قاجاریه

10- قاجاریه در ترازوی انصاف

 • اظهارنظرهای موافق و مخالف درباره قاجاریه به انضمام سرمقاله از صاحب نظران
 • کارنامه دوران حکومت قاجار از علی اصغر سعیدی
 • شعر و ادب در دوران قاجار از شمس الدین خلخالی
 • بازماندگان قاجاریه در سلطنت پهلوی از دکتر باقر عاقلی
 • روز شمار وقایع ایران و جهان در دوران قاجاریه
 • قاجاریه در یک نگاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار

کتاب صوتی هفت پادشاه ناگفته هایی از زندگی و روزگار سلاطین قاجار شامل فایل های زیر است:

 • فایل های صوتی جلد یک کتاب به مدت 34  ساعت و در یک فایل زیپ به حجم 472 مگابایت

 • فایل های صوتی جلد دو کتاب به مدت 35 ساعت و در یک فایل زیپ به حجم 489 مگابایت

دانلود کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب