کتاب صوتی مردگان باغ سبز

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی مردگان باغ سبز نویسنده محمدرضا بایرامی

معرفی کتاب صوتی مردگان باغ سبز :

کتاب صوتی مردگان باغ سبز خوانشی بسیار جذاب از کتابی به همین نام نوشته محمد رضا بایرامی است.

قالب کتاب مردگان باغ سبز رمان است با مضمونی اجتماعی سیاسی و در پوسته روایت تاریخ

این رمان داستان خبرنگاری به نام بالاش را روایت می کند که ابتدا در بازار تبریز دوره گردی میکرده و در عین حال شعر هم می سروده است.

در این بین با شاعر مشهوری آشنا می شود که مسیر زندگیش را تغییر میدهد.

پس از مدتی به رادیو راه پیدا می کند و در روزنامه هم به کار خبرنگاری مشغول می شود .

این رمان وقایع خود مختاری آذربایجان در دوره محمد رضا پهلوی و مبارزه بین قشون شاه و حزب توده را برسر مسئله آذربایجان و انتخابات دوره پانزدهم مجلس را به تصویر می کشد.

بالاش که حس خبرنگاری و کنجکاوی اش برانگیخته شده است می خواهد از آذربایجان به زنجان و از آنجا به قزوین برود تا از اوضاع و احوال و پیشروی قشون با خبر شود .

در میان راه اتفاقاتی می افتد که مانع رسیدن او به قزوین می شود .

داستان پانزده سال به جلو می رود و به پسرکی می پردازد که بی کس و تنهاست و پدرش را در دو سالگی از دست داده است و با فردی به نام میران زندگی می کند.

پسرک با دوره گردی آشنا می شود و جریان زندگی اش عوض می شود .

رمان دائما بین این دو دوره روایت می شود و از دوره ای به دوره ای می رود و ذهن کنجکاو خواننده را با خود همراه می کند .

کتاب صوتی مردگان باغ سبز حدود 15 ساعت فایل صوتی است.

نظرات دیگران در مورد کتاب:

رضا امیرخانی، در استقبال از رمان مردگان باغ سبز گفت:

به عنوان کسی که این افتخار را داشته که قبل از انتشار، این رمان را بخواند می توانم بگویم این رمان بهترین رمان نوشته شده در طول سالهای اخیر است.

شنیدن کتاب صوتی مردگان باغ سبز را به علاقمندان کتاب های تاریخی و رمان های اجتماعی توصیه میکنم.

کتاب صوتی مردگان باغ سبز


آثار مشابه: کتاب صوتی رمان های تاریخی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب