کتاب صوتی مجموعه آثار غلامحسین ساعدی به همراه فایل pdf

کتاب صوتی مجموعه آثار غلامحسین ساعدی با بیش از 60 ساعت فایل صوتی mp3

پکیج کتاب صوتی مجموعه آثار ساعدی شامل فایل صوتی این کتاب ها است:

 • کتاب تاتار خندان
 • کتاب غریبه در شهر
 • کتاب توپ
 • کتاب شب نشینی باشکوه
 • کتاب عزاداران بیل
 • کتاب صوتی دو برادر
 • داستان صوتی گدا
 • داستان ترس و لرز
 • داستان واگن
 • دایره درگذشتگان
 • پادگان خاکستري
 • بازی تمام شد
 • و فایل صوتی آخرین مصاحبه با غلامحسین ساعدی
 • به همراه فایل pdf همه آثار ساعدی

کتاب صوتی مجموعه آثار غلامحسین ساعدی با بیش از 60 ساعت فایل صوتی mp3 و با حجم یک گیگابایت آماده دانلود است.