کتاب صوتی فن داستان نویسی ترجمه محسن سلیمانی

کتاب صوتی فن داستان نویسی مجموعه مطالبی در مورد اصول و مبانی داستان نویسی است که توسط محسن سلیمانی ترجمه و در سال 1370 توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شده است

محسن سلیمانی در مورد این کتاب چنین می گوید:

شاید هیچ کس نتواند به سؤال «چگونه می توان داستان نویس موفقی شد؟» پاسخ کاملی بدهد، زیرا همه کم و بیش با این حقیقت کنار آمده اند که نویسندگی آموختنی نیست. ولی مأیوس نشوید. اگر استعداد داستان نویسی در خود سراغ دارید، می توانید و باید فوت وفن بهتر نوشتن را بیاموزید. اما یادتان باشد که معلم و کتاب راهنما جز این که مجموعه ای از فنون قراردادی و غیرقراردادی را همچون ابزاری در دستتان بگذارند، کار دیگری نمی توانند بکنند.

بخش عمده ی کتاب صوتی فن داستان نویسی ، محصول کلاس های نویسندگی خلاق دانشگاه های آمریکاست و در آن، علاوه بر فن داستان نویسی از مسائل پیرامون نویسندگی نیز سخن به میان آمده است؛ و بالاخره امیدوارم این کتاب بتواند داستان نویسانمان را در خلق آثاری ماندنی تر و بهتر یاری دهد.

فهرست مطالب کتاب صوتی فن داستان نویسی

 • مقدمه
 • کلیات
 • وصایای داستان نویسان بزرگ
 • 23 اندرز به کسانی که وقت ندارند بنویسند
 • داستان نویس در مواجه با مزاحمت ها و حواس پرتی ها
 • کار نیکو کردن از پر کردن است
 • راه پر و پیچ و خام تجربه
 • داستان تا چه حد ساختگی است
 • داستان نویس و انتخاب نوع داستان
 • روند رسیدن میوه داستان
 • داستان نویسی برای کودکان
 • ماهیت و هدف داستان
 • مصاحبه با نویسندگان معروف
 • یادداشت های نویسندگان (فلوبر و مادام بواری – میراث اشتاین بک – الیزابت بوئین و …. )

کتاب صوتی فن داستان نویسی ترجمه محسن سلیمانی به مدت 13 ساعت به علاقمندان ادبیات و داستان ویسی تقدیم میگردد


دانلود کتاب صوتی مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر

کتاب صوتی مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر