کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو

کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو

مشخصات محصول

 • زمان: 6 ساعت
 • نویسنده: اشو
خلاصه کتاب

کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو است که با تشریح مفاهیم شهامت و ترس راه های تقویت شهامت درونی را بازگو کند و روش های مراقبه را برای از غلبه ترس معرفی میکند

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP 69MB
30,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو

کتاب صوتی شهامت مجموعه گفتارهای اشو است که ضمن توضیح و تشریح مفاهیمی چون شهامت، ترس، عشق، خدا، تلاش میکند که راه های تقویت شهامت درونی را در بستر شناخت انسان بازگو کند و در پایان روش های عملی مراقبه را برای از بین بردن الگوهای قدیمی ترس و نیل به اعتماد معرفی میکند

ﻓﻬﺮﺳﺖ کتاب صوتی شهامت :

 • ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
 • ﺗﺎﺋﻮی ﺷﻬﺎﻣﺖ
 • راه دل
 • راه ﻫﺸﻴﺎری
 • راه اﻋﺘﻤﺎد
 • راه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ
 • وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي ﺗﺎزه ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲزﻧﺪ، در ﺑﮕﺸﺎ!
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻋﺸﻖ
 • ﻛﻴﻚ ﺧﻮﺷﻤﺰهاي اﺳﺖ!
 • ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود
 • ﻧﻪ ﺳﺨﺖ و ﻧﻪ آﺳﺎن، ﻓﻘﻂ طبیعی
 • از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪر آ
 • ﻟﻴﺴﺖ اﻋﺪاد
 • ﺑﻪاﺣﺴﺎس درونی ات ﮔﻮش ﻛﻦ
 • آزادي از، آزادي ﺑﺮاي
 • ﭼﻬﺮه اﺻﻠﻲات را درﻳﺎب
 • ﻟﺬت زﻧﺪﮔﻲِ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ
 • ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻜﻨﻲ، زﻧﺪﮔﻲ ﻫمﭼﻨﺎن راز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ
 • زﻧﺪﮔی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻜﺮ اﺳﺖ
 • ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ: بی آغاز ، ﺑﻲاﻧﺠﺎم
 • در ﺟﺴﺘﺠﻮي بی ترسی
 • (ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪﺳﺆاﻻت)
 • ﭼﺮا ﻣﻦ ﻫﻨﻮز از اﻓﺸﺎء ﺷﺪﻧﻢ در ﻫﺮاﺳﻢ؟
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮس از تهی بودن
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای از بینﺑﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎي قدیمی ترس
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
 • ﻣﺮاﻗﺒﻪ برای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
 • آﺧﺮﻳﻦﺳﺆال: ﺗﺮس از ﺧﺪا

در باره اشو

راجنیش چاندرا موهان جین (به هندی: रजनीश चन्द्र मोहन जैन) از عرفای هندی و از استادان باطنی است که بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۰می‌زیست.

او عارف، فیلسوف، گورو، استاد دانشگاه هندی، و رهبر جنبش راجنیش بود که در مدت زندگی خود به‌عنوان یک عارف بحث‌برانگیز و رهبر جنبشی جدید مورد توجه قرار گرفت.

کتاب صوتی شهامت به مدت 6 ساعت در یک فایل زیپ به حجم 69 مگابایت آماده دانلود است

بخشی از کتاب را با صدای خانم سارا گرجی بشنوید


زندگی و آثار اوشو را بخوانید 

زندگی و آثار اشو راجنیش

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

دیدگاه کاربران در مورد

بهترین نویسندگان زن ایران

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...