کتاب صوتی شاهنامه فردوسی با صدای استاد قادرپناه

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شاهنامه فردوسی گردآوری شده توسط استاد پژمان پورحسین با صدای استاد قادرپناه به همراه شاهنامه خوانی با صدای استاد محجوب

شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگترین حماسههای جهان، مهمترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایرانشهری در دورهٔ اسلامی ، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خواندهاست.

شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاههزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول) . سرایش آن حدود سیسال به طول انجامید.

دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای حماسی دکتر کزازی

دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد زاگرس

کتاب صوتی داستان های شاهنامه و شاهنامه خوانی

شاهنامه آنلاین| مطالعه و شنیدن آنلاین شاهنامه 

فردوسی خود در این باره میگوید

من این نامه فرخ گرفتم به فال    همی رنج بردم به بسیار سال

آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری رویداد.

به پیشنهاد بنیاد فردوسی «هزارهٔ سرایش شاهنامه» در یونسکو بر پایهٔ هجری خورشیدی به نام ایران در فهرست رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری ۲۰۱۱۲۰۱۰ در سی و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو به ثبت رسید و در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۰ هزارمین سالگرد پایان سرایش شاهنامه به کوشش بنیاد فردوسی و از سوی ایران و سازمان یونسکو در تالار کنفرانس عمومی یونسکو با حضور نمایندگان ۱۹۲ کشور عضو جشن گرفته شد.

کتاب صوتی شاهنامه فردوسی شرح احوال، پیروزیها، شکستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از کهنترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).

کشمکش های خارجی ایرانیان با هندیان در شرق، تورانیان در شرق و شمال شرقی، رومیان در غرب و شمال غربی و تازیان در جنوب غربی است.

افزون بر سیر خطی تاریخی ماجرا در شاهنامه داستانهای مستقل پراکندهای نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمیشوند.

از آن جمله: داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان (که بخشی از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها برخی از این داستانها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار میآیند.

باید دانست که بنمایههای داستانهای شاهنامه ساختهٔ فردوسی نیست و این داستانها از دیرباز در میان ایرانیان رواج داشتهاند.

مثلاً در کتابهای پهلوی مانند بندهشن، ایاتکار زریران (که مشابهت های بسیار با گشتاسبنامه دقیقی دارد) و دینکرد تلمیحات و اشارات بسیاری به قهرمانان و پهلوانان شاهنامه وجود دارد

همچنین در اوستا خصوصا در نسک یشتها اشارات فراوانی به بسیاری از شخصیتهای شاهنامه (پیشدادیان و کیانیان) شدهاست.

این موضوع در همه آثار حماسی بزرگ به چشم میخورد به این معنا که در آغاز (و شاید برای مدتی مدید) داستانهای حماسی در میان مردم دهان به دهان و از نسلی به نسلی سینه به سینه میگردد تا آنکه شاعر توانا و با ذوق و قریحهای پدیدار شده و اثری بزرگ از روی آنها میآفریند.

مأخذ اصلی فردوسی در بهنظم کشیدن داستانها، شاهنامهٔ منثور ابومنصوری بود که چندی پیش از آن توسط یکی از سپهداران ایراندوست خراسان از روی آثار و روایات موجود گردآوری شده بود.

فردوسی در شاهنامه از پنج راوی شفاهی نیز به نامهای آزادسرو، شادان برزین، ماخ پیر خراسانی، بهرام و شاهوی یاد کرده که او را در بازگو کردن داستانها یاری رساندهاند اما ذبیحاله صفا استدلال کردهاست که به احتمال فراوان راویان یادشده مربوط به روزگاران پیشین بوداند و فردوسی به جهت احترام از آنان سخن به زبان آورده و هیچکدام معاصر با حکیم توس نبودهاند

کتاب صوتی شاهنامه فردوسی با صدای استاد قادر پناه خوانشی است از  کتاب کامل شاهنامه که توسط پژمان پورحسین گردآوری شده است.

کتاب صوتی شاهنامه فردوسی,استاد قادرپناه,شاهنامه فردوسی,کتاب صوتی

فهرست کتاب صوتی شاهنامه فردوسی با صدای استاد قادرپناه:

 • آغاز کتاب
 • کیومرث
 • هوشنگ
 • طهمورث
 • جمشید
 • ضحاک
 • فریدون
 • منوچهر
 • پادشاهی نوذر
 • پادشاهی زوطهماسپ
 • پادشاهی گرشاسپ
 • کیقباد
 • پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران
 • رزم کاووس با شاه هاماوران
 • سهراب
 • داستان سیاوش
 • پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
 • گفتار اندر داستان فرود سیاوش
 • داستان کاموس کشانی
 • داستان خاقان چین
 • داستان اکوان دیو
 • داستان بیژن و منیژه
 • داستان دوازده رخ
 • اندر ستایش سلطان محمود
 • پادشاهی لهراسپ
 • پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود
 • داستان هفتخوان اسفندیار
 • داستان رستم و اسفندیار
 • داستان رستم و شغاد
 • پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
 • پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
 • پادشاهی داراب دوازده سال بود
 • پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
 • پادشاهی اسکندر
 • پادشاهی اشکانیان
 • پادشاهی اردشیر
 • پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
 • پادشاهی اورمزد
 • پادشاهی بهرام اورمزد
 • پادشاهی بهرام نوزده سال بود
 • پادشاهی بهرام بهرامیان
 • پادشاهی نرسی بهرام
 • پادشاهی اورمزد نرسی
 • پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
 • پادشاهی اردشیر نکوکار
 • پادشاهی شاپور سوم
 • پادشاهی بهرام شاپور
 • پادشاهی یزدگرد بزهگر
 • پادشاهی بهرام گور
 • پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
 • پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
 • پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
 • پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
 • پادشاهی خسرو پرویز
 • پادشاهی شیرویه
 • پادشاهی اردشیر شیروی
 • پادشاهی فرایین
 • پادشاهی پوران دخت
 • پادشاهی آزرم دخت
 • پادشاهی فرخ زاد
 • پادشاهی یزدگرد

فایل های شاهنامه با صدای استاد قادرپناه به درخواست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(مرکز نور) از این مجموعه حذف شده است. 

 • با توجه به حجم بالای فایل لطفا با استفاده از کامپیوتر و ترجیحا نرم افزار دانلود منیجر دانلود کنید

به همراه کتاب صوتی شاهنامه با صدای استاد قادرپناه، فایل های شرح و تفسیر و کتاب صوتی شاهنامه فردوسی با صدای دکتر محجوب هم تقدیم علاقمندان به ادبیات کهن ایران میگردد.

خواندن و شنیدن شاهنامه برای هر ایرانی ضروری است

برای خرید نرم افزار شاهنامه با صدای استاد قادرپناه به سایت نور مراجعه فرمایید.

مشاهده نقد و بررسی این کتاب