کتاب صوتی شادمانی خلاق کریشنا مورتی ترجمه استاد محمدجعفر مصفا

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی شادمانی خلاق کریشنا مورتی ترجمه استاد محمدجعفر مصفا

کتاب صوتی شادمانی خلاق حاوی ۴۲ بخش کوتاه است که در هر کدام، کریشنا با فردی به گفتگو در مورد موضوعی خاص می‌پردازد.

موضوعات کتاب بسیار متنوع‌اند، از جمله:

 • شرطیت
 • ترس از خلوت درون
 • نفرت
 • بی‌حوصلگی
 • تضاد
 • علاقه
 • تعلیم و تربیت
 • تقدیر
 • ناامیدی و امید
 • زمان و استمرار
 • ذهن و دانستگی
 • من
 • هدف زندگی
 • مسأله عشق
 • مراقبه
 • روانکاوی
 • رضایت
 • مرگ
 • حسادت
 • و موضوعات دیگر

متن پشت جلد کتاب شادمانی خلاق :

” شعلهٔ حقیقت و خجستگی آن هنگامی خاموش می‎گردد که ذهن ـ یعنی ابزار و جایگاه “خود“ ـ اهمیت و نقش و سلطه‎ای بیش از حد پیدا می‎کند و کنترل همه چیز را در اختیار می‎گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است.

بدون شناخت خویشتن، آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز و رنج و اندوه می‎انجامد! من و تو انسان ذاتاً‌ استعداد و ظرفیت شادمانه زیستن، خلاقیت و در ارتباط بودن با چیزی را داریم که برون از حیطهٔ زمان است.

شادمانی خلاق موهبتی نیست برای معدودی انسان استثنایی؛ پس چگونه است که اکثریت وسیع آدمیان از موهبت شادمانه زیستن محرومند؟!

چگونه است که بعضی انسان‎ها علیرغم شرایط و حوادث سخت زندگی با عمق هستی شادمانهٔ خویش در ارتباطند ولی بعضی دیگر تحت تأثیر مخرب آن شرایط و حوادث قرار می‎گیرند و شادمانی و غنای درونی خویش را از دست می‎دهند؟!”


کتاب صوتی شادمانی خلاق به مدت 11:23 ساعت در یک فایل زیپ به حجم  153MB آماده دانلود است


با زندگی و آثار کریشنا مورتی آشنا شوید

زندگی و آثار كريشنا مورتی نویسنده، متفکر و عارف هندی تبار
مشاهده نقد و بررسی این کتاب