کتاب صوتی سالهایی که بی تو گذشت

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی سالهایی که بی تو گذشت از فهیمه رحیمی که این بار داستانی متفاوت را روایت کرده است.

این رمان قصه دختری ریزنقش که با سادگی با پدرو مادرش زندگی می کند و ازدواجی مناسب می کند اما همسرش به هوای عشقی هوس آلود او را ترک می گوید.

سالها می گذرد و او دخترش را با سختی و کمک بزرگ می کند و در این بین مردی حمایت گر و خوش سیما از طبقه بالای اجتماعی همیشه حمایتگر و کمک حال اوست.

کتاب صوتی سالهایی که بی تو گذشت به مدت 10 ساعت آماده دانلود است


کتاب صوتی سالهایی که بی تو گذشت
مشاهده نقد و بررسی این کتاب