کتاب صوتی زهر تاوان نوشته پگاه رستمی فرد

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی زهر تاوان نوشته پگاه رستمی فرد رمان عاشقانه ، رازآلود و غمگین

عصیانگری که آمده تا قصاص کند.تا به جبران آتشی که بر جانش افتاده زندگی دیگران را بسوزاند و بخشکاند.آمده تا با افسونگری جام زهر را در کام دشمنانش بریزد…

چملات ابتدایی کتاب :

به تصویر خودم در آینه خیره می شوم.

موهام رو که یک طرف صورتم ریخته کنار می زنم. این طوری …

یک دست به سر و صورتم می کشم، لباس هامو عوض می کنم و درست مثل یک پرنسس از اتاق خارج می شوم.

آرام و با لبخندی که از صبح روی صورتم نقش بسته، خرامان خرامان به سمت پله ها می روم.

من دکتر جلوه کاویانی خوب بلدم چطور حرف بزنم که مخاطبم محو صحبت کردنم شود.

من خوب بلدم چطور بنشینم، بلند شوم، نگاه کنم، لباس بپوشم و…

علاقمندان داستان های عاشقانه و رآزآلود میتوانند همین الان کتاب صوتی زهر تاوان نوشته پگاه رستمی فرد را به مدت 14 ساعت دانلود نمایند

 

مشاهده نقد و بررسی این کتاب