کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی

مشخصات محصول

خلاصه کتاب

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی شرح زندگی مشهورترین زنان حکومتگر جهان مانند کلئوپاترا، الیزابت دوم ، ملکه ویکتوریا ،تزو هسی ،کاترین دومدیسی ،تئودروا ، ایندیرا گاندی، مارگارت تاچر و .....

تهیه محصول

خرید محصول مجازی
MP3-ZIP
35,000 تومان

قبل از خرید بخش هایی از کتاب را بشنوید

پس از خرید محصول فایل برای شما ارسال خواهد شد

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی

مشاهده نقد و بررسی این کتاب

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نوشته محمود طلوعی شرح زندگی زنان حکومتگر مشهور جهان مانند کلئوپاترا، الیزابت دوم، ملکه ویکتوریا، تزو هسی، کاترین دومدیسی، تئودروا، ایندیرا گاندی، مارگارت تاچر و …..

مقدمه نویسنده کتاب صوتی زن بر سریر قدرت

کتابی که اکنون در پیش روی خود دارید محصول چند سال تحقیق و مطالعه در باره زنان حکومتگر جهان است، که اخیرا فرصتی برای جمع آوری آنها فراهم آمد و ضمن تنظيم مطالب هر بخش، تازه ترین منابع موجود، بخصوص در باره زنانی که در نیمه دوم قرن بیستم به قدرت رسیده اند مورد استفاده قرار گرفت.

حکومت زنان و نقش آنها در سیاست جهانی، ارتباط مستقیمی با موفقیت زنان در کسب حقوق سیاسی ندارد، زیرا تا آغاز قرن بیستم فقط زنان یک کشور (زلاند نو) به حقوق سیاسی برابر مردان نائل شده بودند و تا قبل از جنگ اول جهانی با اعطای حقوق سیاسی به زنان استراليا و فنلاند و نروژ تعداد این کشورها به چهار رسید.

در فاصله جنگ اول و دوم جهانی نیز فقط زنان نوزده کشور جهان که بیشتر از ممالک اروپائی بودند، از جمله شوروی در سال ۱۹۱۷، آلمان در سال ۱۹۱۸، انگلستان در سال ۱۹۱۹ و آمریکا در سال ۱۹۲۰، به حقوق سیاسی دست یافتند و زنان فرانسه و ایتالیا بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم حق رأی به دست آوردند.

در آغاز نیمه دوم قرن بیستم فقط زنان سی کشور از قريب يکصد کشور مستقل جهان در آن تاریخ حق رأی داشتند، و نه فقط در اکثر کشورهای جهان سوم، بلکه در بعضی ممالک پیشرفته مانند سویس هم زن حق شرکت در انتخابات، یا انتخاب شدن به مقامات سیاسی را نداشت.

با وجود این حکومت زنان قدمت چندین هزار ساله دارد، که تاریخ مدون آن از دو هزار سال پیش به این طرف موجود است.

در تنظیم مطالب کتاب صوتی زن بر سریر قدرت نیز تاریخ مدون دو هزار ساله مورد استفاده بوده و اگر به زنانی مانند بلقيس ملکه سبا و سميراميس ملكة آشور و نفرتیتی ملکه مصر اشاره نشده به خاطر اینست که آنچه در باره آنان گفته و نوشته شده بیشتر جنبه افسانه ای دارد و منبع تاریخی قابل استنادی درباره آنان یافت نمی شود.

کلئوپاترا نخستین زن حاکم در جهان

نخستین زن حکومتگر جهان که در این مجموعه از او سخن گفته ایم کلئوپاترا Cleopatra ملكة مصر است که در ایران بیشتر با تلفظ فرانسوی آن «کلئوپاتر» شناخته شده است.

کلئوپاترا نخستین زن حاکم در جهان
کلئوپاترا نخستین زن حاکم در جهان

پس از کلئوپاترا، از زنانی که در هزاره اول بعد از میلاد مسیح به قدرت رسیده اند به زنان معروف امپراطوری رم و «تئودورا ملکه بیزانس” اشاره شده است.

در باره مطالب این بخش از کتاب تذکر این نکته را ضروری می داند که در منابع تاریخی درباره وقایع زندگی زنانی که در هزاره اول بعد از میلاد به قدرت رسیده اند مطالب ضد و نقیضی وجود دارد که در این کتاب مطالب معتبرترین منابع مورد استفاده قرار گرفته است.

درباره مطالب مربوط به وقایع زندگی زنان حکومتگر جهان در هزاره دوم بعد از میلاد، که به زمان ما می پیوندند کمتر جای شک و تردید وجود دارد، زیرا این وقایع به زمان ما نزدیک تر است و کثرت منابع تاریخی در هر مورد، کار تحقیق درباره زندگی زنانی را که در چند قرن اخیر به قدرت رسیده اند آسانتر میکند.

غرض از عنوان زنان حکومتگر جهان، یا زنانی که در طول تاریخ به قدرت رسیده اند، تنها زنانی که مستقیم در رأس حکومت کشوری قرار گرفته و به عنوان پادشاه و ملکه، یا رئیس جمهور و نخست وزیر بر کشور خود حکومت کرده اند نیست.

زنانی که به عنوان نایب السلطنه یا ملکه حکومت کردند

در طول تاریخ زنان بسیاری هم بوده اند که هیچیک از عناوین فوق الذکر را نداشته و مستقيما در رأس حکومت قرار نگرفته اند، ولی به عنوان نایب السلطنه یا مادر پادشاه بر کشور خود فرمان رانده اند و یا بدون هیچیک از این عناوین، با نفوذ در شوهر خود، مسیر تاریخ و سرنوشت کشور خود را تغییر داده اند.

کاترین دومدیسی 40 سال بنام پسرانش بر فرانسه حکومت کرد
کاترین دومدیسی 40 سال بنام پسرانش بر فرانسه حکومت کرد

کاترین دومدیسی که قریب چهل سال بنام پسرانش بر فرانسه حکومت کرد،

ملکه الكساندرا که تحت تأثیر و نفوذ روحانی نمای مکاری بنام راسپوتین امپراطوری تزارها را بر باد داد

یا ادیت ویلسون همسر ویلسون رئیس جمهور معروف آمریکا که در دو سال آخر ریاست جمهوری شوهرش به نام او بر آمریکا حکومت می کرد از آن جمله اند.

وجه اشتراک زنان حکومتگر

وجه مشترک بسیاری از زنان حکومتگر جهان، خشونت و قاطعیت آنها در کار حکومت و بیرحمی و قساوتی است که در برابر دشمنان و رقیبان خود نشان داده اند، تا جائی که بعضی از آنها حتی فرزندان خود را نیز در راه حفظ قدرت و حکومت فدا کرده اند.

تزو هسی زنی که 50 سال بر چین حکومت کرد
تزو هسی زنی که 50 سال بر چین حکومت کرد

چنین به نظر می رسد که زنانی که تشنه قدرتند و در راه رسیدن به حکومت و یا حفظ آن از هیچ خشونتی خودداری نمی کنند می خواهند ضعف های درونی خود را با اعمال قدرت و خشونت جبران نمایند و چنین وانمود کنند که چیزی از مردان کم ندارند.

بعضی از آنان مانند کاترین دومدیسی و الیزابت اول، یا ایندیرا گاندی و گلداماير كلا فاقد ظرافت و احساسات زنانه بوده اند و گوئی طبیعت آنها را اشتباها زن خلق کرده است، ولی برخی دیگر مانند کاترین کبیر فرمانروای مقتدر روسیه در نیمه دوم قرن هجدهم، یا زنانی که در امپراطوری های روم و بیزانس به قدرت رسیدند.

در شهوترانی هم راه افراط پیموده و قدرت را با فساد و هرزگی به هم آمیخته اند.

محمود طلوعی نویسنده کتاب صوتی زن بر سریر قدرت
محمود طلوعی نویسنده کتاب صوتی زن بر سریر قدرت

فصول کتاب صوتی زن بر سریر قدرت

 • فصل اول: کلئوپاترا
 • فصل دوم:قدرت و فساد
 • فصل سوم:تئودروا
 • فصل چهارم: کاترین دومدیسی
 • فصل پنجم:ماری خونین و الیزابت اول
 • فصل ششم:زنان درباری فرانسه
 • فصل هفتم:زنانی که بر روسیه حکومت کردند
 • فصل هشتم:ژوزفین از کنج زندان تا کاخ امپراطوری
 • فصل نهم:ملکه ویکتوریا
 • فصل دهم:تزو هسی زنی که پنجاه سال بر چین حکومت کرد
 • فصل یازدهم:ملکه آلکساندرا
 • فصل دوازدهم:اویتا پرون
 • فصل سیزدهم: نقش زن در حکومت آمریکا
 • فصل چهردهم: چهار زن آسیایی
 • فصل پانزدهم: مادر بزرگ اسرائیل
 • فصل شانزدهم: زن آهنین انگلیس

کتاب صوتی زن بر سریر قدرت به مدت 10 ساعت و در یک فایل صوتی به حجم 120 مگابایت آماده دانلود است.

قسمتی از کتاب در مورد سرگذشت ترکان خاتون را با صدای سرکار خانم بانو بشنوید

 خریداران این کتاب دیگر چه خریدند

مشاهده همه
دیدگاه ها

لطفا دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

من ربات نیستم *در حال بارگیری کپچا پلاس ...

معرفی شش کتاب در باره زنانی که تاریخ و ادبیات را تغییر داده اند

معرفی شش کتاب در باره زنانی که تاریخ و ادبیات را تغییر داده اند

آلیس واکر ، جین آوستن ، جی کی رولینگ و پرل باک چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آنها کتابهایی نوشتند که تاریخ و ادبیات را تغییر داد. با معرفی معرفی شش کتاب در باره زنانی که تاریخ و ادبیات را تغییر داده اند ، تأثیر شگفت انگیز زنان در تاریخ و ادبیات را جشن می گیریم. زنانی که تاریخ و ادبیات را تغییر داده اند : رمان های تاریخی: 1- کتاب به رنگ ارغوانی The Color Purple نوشته خانم  آلیس واکر : نویسنده برای این کتاب برنده …

مشاهده نقد و بررسی این کتاب 3772 بازدید بدون دیدگاه